Filmy
  • Artykuły
  • Flota Arval Polska liczyła na koniec 2016 roku ponad 18 tys. aut

Flota Arval Polska liczyła na koniec 2016 roku ponad 18 tys. aut

W 2016 roku globalna wielkość floty pojazdów finansowanych przez firmę Arval wzrosła o 8,4%, dzięki czemu spółka przekroczyła cel wzrostu ustalony na poziomie 6%. Na najlepiej rozwiniętych rynkach, na których Arval obecny jest od wielu lat (we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i we Włoszech) floty finansowane przez firmę powiększyły się średnio o 7 proc. W kilku krajach wzrosty osiągnęły wartość dwucyfrową – m.in. w Polsce (15%), Austrii (15%), Brazylii (14%), Węgrach (10%), Luksemburgu (13%) i w Czechach (19%).

W ciągu roku zakończono program ogólnoeuropejskiej integracji z firmą GE Fleet Services, przejętą przez Arval pod koniec 2015 roku i zarządzającą flotą ponad 160 000 pojazdów w 12 krajach. Projekt integracji firm przebiegał zgodnie z planem i został zakończony sukcesem. Do zespołu Arval dołączyło ponad 900 nowych pracowników, skoncentrowanych na rozwoju firmy oraz osiąganiu sukcesów operacyjnych i handlowych.

Wzrost wypracowany w 2016 r. był efektem konsekwentnie rozwijanej współpracy w ramach Grupy BNP Paribas oraz Arval International Business Office – zespołem, który świadczy usługi dla największych klientów międzynarodowych. Do sukcesu firmy przyczynił się również rozwój sprzedaży w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Aktualnie firma Arval jest obecna w 28 krajach, m.in. dzięki przejęciu Relsa w Brazylii i nawiązaniu współpracy z tą samą grupą w Peru i Chile. Z flotą 30 000 pojazdów wynajmowanych w tych trzech krajach, Arval umacnia swoją pozycję w Ameryce Łacińskiej. Rozwija się także grupa Element-Arval Global Alliance, stanowiąca trzon międzynarodowej działalności firmy. Jej nowy członek – RDA Renting – działa w Argentynie i Urugwaju. Grupa działa obecnie na terytorium 50 krajów, oferując międzynarodowym klientom usługi na stałym, wysokim poziomie.

Intensyfikacja działań w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku sprawiły, że w listopadzie firma Arval osiągnęła ważny kamień milowy w postaci sfinansowania milionowego pojazdu. Tym samym firma potwierdziła pozycję lidera na europejskim rynku długoterminowego wynajmu pojazdów oraz kluczowego gracza na poziomie globalnym.

-2016 rok był świetny dla Arval – stwierdził prezes Arval, Philippe Bismut.Milionowy samochód przekazany w leasing to wyraźny punkt zwrotny w historii naszej firmy. Jest symbolem sukcesu naszej strategii i nieustającego zaangażowania naszych pracowników.

Arval Polska: sukces napędzany przez innowacje
W 2016 roku firma Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. umocniła pozycję wicelidera na rynku Full Service Leasing (FSL), osiągając liczbę 18 806 pojazdów. Udział firmy w polskim rynku osiągnął 14,4% a wzrost dotyczył wszystkich segmentów klientów Arval od działalności gospodarczych wynajmujących 1 samochód do największej floty liczącej prawie 1 000 pojazdów.

Istotny wpływ na wyniki Arval w Polsce w 2016 roku miały inwestycje w rozwój nowych produktów. Sukces Arval został osiągnięty dzięki rozwojowi dotychczasowej oferty rynkowej, jak również rozwojowi narzędzi cyfrowych, a w szczególności:
- Skoncentrowaniu się na obsłudze Użytkowników poprzez rozwój oraz doskonalenie aplikacji mobilnych oferowanych menedżerom flot i użytkownikom pojazdów.
- Wprowadzeniu nowych produktów pakietowych dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
- Wprowadzeniu nowej usługi Arval Outsourcing Solutions (AOS), która polega na przekazaniu Arval części bądź wszystkich obowiązków związanych z zarządzaniem flotą.


Rozszerzeniu katalogu usług o Arval Mid-Term Rental (MTR, wynajem średnioterminowy), która jest usługą komplementarną pomiędzy wynajmem krótko- oraz długoterminowym. Została stworzona z myślą o klientach, którzy chcą skorzystać z usługi wynajmu na okres krótszy niż 24 miesiące. Na koniec 2016 r. liczba aktywnych kontraktów MTR w Polsce przekroczyła 200 szt.

-2016 rok był dla całego zespołu Arval Polska czasem wytężonej pracy. Pierwszy raz w historii Arval w Polsce dostarczyliśmy naszym klientom ponad 7 000 nowych samochodów w ciągu jednego roku, dzięki czemu byliśmy najszybciej rosnącą firmą w segmencie FSL. Dynamiczny wzrost rynku i coraz większe zainteresowanie małych, średnich i dużych polskich przedsiębiorstw finansowaniem floty w formie wynajmu długoterminowego pomogły nam w osiągnięciu tego wzrostu. Nasze prognozy na 2017 rok są optymistyczne. Zakładamy, że w ciągu roku flota finansowana przez Arval w Polsce przekroczy 20 000 samochodów. Coraz bardziej widoczna obecność Grupy BNP Paribas w Polsce oraz zakończenie projektu integracji Banków BGŻ i BNP Paribas – powinny umożliwić nam w 2017 roku pełne wykorzystanie synergii wynikających ze współpracy z bankiem w docieraniu do wszystkich segmentów rynku - mówi Grzegorz Szymański, prezes Arval Polska.

-Rozwijając nasz biznes nie zapominamy o jakości obsługi. Pomimo dynamicznego wzrostu, poziom satysfakcji naszych klientów mierzony badaniem NPS (Net Promoter Score) utrzymał się na stabilnym, wysokim poziomie. Natomiast poziom satysfakcji kierowców z bieżącej obsługi wzrósł w porównaniu do roku 2015. W ankiecie, w której zebraliśmy ponad 7000 odpowiedzi, aż 87% kierowców dobrze i bardzo dobrze oceniło poziom obsługi świadczonej przez naszą firmę. Dokładamy starań, aby poziom satysfakcji zarówno klientów, jak i kierowców w 2017 roku był jeszcze wyższy, niż w minionych latach – komentuje Grzegorz Szymański.

Cel na 2017 rok: przewidywanie popytu i pozycja lidera na rynku
Jakość usług, wiedza pracowników i wygoda proponowanych rozwiązań stanowić fundament realizacji ambitnych planów na 2017 rok. -Osiągniemy sukces dzięki maksymalnemu wykorzystaniu potencjału technologii cyfrowych i komunikacyjnych. Posłużą one do zaoferowania nowych możliwości, takich jak leasing dla osób prywatnych, car-sharing oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania flotą, powiązane z rozwojem naszej branży – podsumowuje Philippe Bismut.

Ostatnie artykuły