Filmy
  • Artykuły
  • Rozliczenie odszkodowania z ubezpieczenia firmowego samochodu

Rozliczenie odszkodowania z ubezpieczenia firmowego samochodu

Naprawa auta po wypadku to zazwyczaj spory wydatek. Zabezpieczeniem w razie tego typu zdarzeń są dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne. Przy samochodach firmowych opłacane z tego tytułu składki są wliczane w koszty podatkowe. Jak więc wygląda sytuacja z odszkodowaniem?


Polisa ubezpieczenia AC na firmowe auto daje gwarancję, że razie wypadku, innych uszkodzeń lub utraty pojazdu przedsiębiorca otrzyma stosowną rekompensatę. Uzyskane w ten sposób środki stanowią przychód z prowadzonej działalności gospodarczej, a więc podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Trzeba jednak podkreślić, że obowiązek podatkowy dotyczy tylko samochodów będących składnikami firmowego majątku.


Odszkodowanie jako przychód – kwestie podatkowe
Przychód z odszkodowania z ubezpieczeń komunikacyjnych podlega opodatkowaniu zarówno w przypadku zasad ogólnych i podatku liniowego, jak również ryczałtu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc., taką też stawkę należy zapłacić od odszkodowania za samochód. Dla podatnika posiadającego polisę AC i mogącego zaliczać wydatki związane z naprawą auta do kosztów uzyskania przychodu, przychodem będzie cała suma wypłaconego mu odszkodowania. Dla przedsiębiorców nieposiadających dobrowolnego ubezpieczenia, którzy nie mogą ująć w kasztach powypadkowej naprawy, przychodem będzie kwota rekompensaty pomniejszona o wartość naprawy samochodu. Datą powstania przychodu z tytułu wypłaty odszkodowania za pojazd będący składnikiem majątku firmy jest moment faktycznej wpłaty pieniędzy na konto lub innej formy otrzymania środków.


Naprawy powypadkowe w kosztach uzyskania przychodu
Koszt naprawy firmowego samochodu po wypadku, z reguły można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Podstawowym warunkiem jest jednak posiadanie dobrowolnej polisy autocasco. Pod tym względem nie ma znaczenia czy auto należy do podatnika, czy jest użytkowane na podstawie leasingu samochodowego lub innej umowy. Spełnienie wymogu posiadania dobrowolnego ubezpieczenia pozwala na zaliczenie do kosztów podatkowych, wydatków związanych z powypadkową naprawą auta – środka trwałego – w ich pełnej wysokości. W sytuacji, gdy uszkodzony samochód należy do majątku prywatnego przedsiębiorcy i był wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności wydatki mogą rozliczone w ramach limitu określonego na podstawie kilometrówki. Bez wpływu na możliwość ujęcia w kosztach wydatków na naprawę jest wypłata odszkodowania. Ważną kwestią są jednak okoliczności wypadku. Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości pozbawia przedsiębiorcę opcji uwzględnienia  jego naprawy w kosztach uzyskania przychodu.

Ostatnie artykuły