Filmy

Benefia24

Decydując się na ubezpieczenie eMoto wybierasz
bezpieczeństwo, nad którym czuwa potężna grupa ubezpieczeniowa - Vienna Insurance Group.


Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych eMoto to:
- oszczędność czasu i pieniędzy,
- proste ubezpieczenie w konkurencyjnej cenie,
- ubezpieczenie samochodu dopasowane do twoich indywidualnych potrzeb,
- możliwość zakupu ubezpieczenia OC oraz dodatkowej ochrony AC, NNW, Assistance bez wychodzenia z domu,
- przyjazny internetowy kreator ubezpieczeń
- minimum formalności
- dostęp do serwisu Benefia24.pl przez 24-godzinny na dobę
- dogodne formy płatności, raty
- zniżki na inne ubezpieczenia w serwisie Benefia24.pl

W skład pakietu wchodzą następujące ubezpieczenia:

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
Autocasco (AC)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Assistance (ASS)

OC - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
Polisa OC zapewni Ci pokrycie szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie szkody w mieniu i zdrowiu spowodowane z winy ubezpieczonego kierowcy.

AC – autocasco
Ubezpieczenie chroni Cię przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, jeżeli są bezpośrednim następstwem następujących zdarzeń: zderzenia z innym pojazdem, osobami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, pożaru, wybuchu, uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek kradzieży, rozboju.

NNW – Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas ruchu pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

ASS – Assistance
Ubezpieczenie pomocy w związku z awarią, wypadkiem, unieruchomieniem lub kradzieżą pojazdu.

W ramach ubezpieczenia oferujemy:
- naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
- holowanie do najbliższego warsztatu oraz wynajem samochodu zastępczego lub transport ubezpieczonych,
- zakwaterowanie.
W uzasadnionych przypadkach możemy udzielić zwrotnej pożyczki w celu pokrycia kosztów naprawy pojazdów.

Ostatnie artykuły