Filmy
  • Wywiady
  • Rok 2011 przez pryzmat leasingu

Rok 2011 przez pryzmat leasingu

Agata Derlatka, Menedżer Rynku Pojazdów Ciężarowych Europejski Fundusz Leasingowy SA, Departament Sprzedaży.

1. Jak ocenia Pani 2011 w segmencie pojazdów ciężarowych?
- Rok 2011 zakończył się dla Europejskiego Funduszu Leasingowego prawie 46,5 proc. wzrostem leasingu pojazdów ciężarowych (cały rynek leasingu pojazdów ciężarowych wzrósł o 53,2 proc.). Sprzedaż skumulowana nowych trucków w Polsce według danych SAMARU w porównaniu do 2010 roku wzrosła odpowiednio w segmencie samochodów ciężarowych od 6 do 10 ton o 50, 3 proc, w segmencie samochodów ciężarowych od 10 do 16 ton o 10, 64 proc, natomiast największy udział miał segment samochodów powyżej 16 ton (niemal 70 proc.). W przypadku samochodów używanych - liczba ich rejestracji w 2011 roku w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 9,6 proc.
Polska to ogromny rynek dla branży transportowej. Dane po 2011 roku plasują nas w piątce największych rynków. Ilość zarejestrowanych w 2011 r. samochodów o dmc> 3,5 t wyniosła 14,6 tys. (przed nami znaleźli się Niemcy - 60 tys., Francja - 40 tys., Anglia - 29 tys., Hiszpania- 15 tys.), co rokuje dobrze na przyszłość.


2. Jakie są prognozy branży leasingowej na 2012 r. w tym segmencie?
- W 2012 roku należy się spodziewać spowolnienia wzrostu finansowania pojazdów ciężarowych jednak cały czas będzie on na poziomie ok. 12 %. Przy czym należy zauważyć, że w skali całej branży leasingowej to właśnie pojazdy ciężarowe pozostaną głównymi motorem wzrostu w 2012 roku. W bieżącym roku najprawdopodobniej zmniejszy się udział finansowania sprzętów wykorzystywanych do budowy infrastruktury drogowej.
Z uwagi na obniżenie ratingów wielu krajów związanych z finansowaniem papierów rządu Grecji, Włoch czy Hiszpanii na początku br. roku objawiło się duże zamieszanie związane z kosztem pozyskania Euro. Innym czynnikiem wpływającym na spowolnienie rozwoju transportu międzynarodowego było obniżenie prognoz dla strefy Euro, wyrost ceny paliwa, wprowadzenie wyższych stawek MAUT w Polsce, czy osłabienie złotego.

Rynki w jakich upatrujemy możliwość wzrostu to transport ponadgabarytowy, transport materiałów dla budownictwa mieszkalnego i niemieszkalnego, transport biomasy dla elektrowni, transport kruszyw pod rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej i lotniczej oraz pojazdy wykorzystywane w rolnictwie. Wiemy jednak, że będzie to rok, w którym przedsiębiorcy będą częściej niż do tej pory rozważać konstrukcję leasingu, która bardziej skłania się w stronę wynajmu. Widzimy, że firmy logistyczne coraz częściej podejmują decyzję o finansowaniu aktywów kierując się czystą ratą. Nasi doradcy coraz częściej są proszeni o przygotowanie kalkulacji, która zapewni zysk na kontrakcie. Klienci myślą już kategoriami wykorzystania pojazdów do pracy, a nie budowania majątku firmy przez posiadanie na własność samochodu. Tendencja ta jest szczególnie widoczna w Polsce zachodniej i w województwie mazowieckim.

Aktualnie coraz więcej firm oczekuje od finansującego podwyższonej wartości wykupu z gwarancją odkupu producenta i kontraktem serwisowym. W ten sposób przedsiębiorca jest w stanie dokładnie skalkulować opłacalność danego kontraktu. Z drugiej strony taka konstrukcja umowy gwarantuje mu niższą ratę leasingową. Według mnie za parę lat już nikt nie zapyta o sumę spłat, a firmy wynajmujące będą powstawać jak grzyby po deszczu.


(C) motoleasing.pl

Ostatnie artykuły