Filmy
  • Artykuły
  • Rośnie outsourcing flot firmowych

Rośnie outsourcing flot firmowych

Z analiz Keralla Research wynika, że możliwą do pozyskania flotę aut firmowych, które potencjalnie mogłyby być outsourcowane można oceniać na ok. 580 tys. pojazdów. Dojście do tego wyniku to jednak praca na kolejne lata dla firm CFM-wych.

Około 4 proc. wszystkich aut służbowych w Polsce jest outsourcowanych, równocześnie firm, które w minionym półroczu zdecydowały się na oddanie swojej floty w długoterminowe zarządzanie zewnętrzne było prawie 17 tys. – wynika z najnowszego raportu Instytutu Keralla Research, który dwa razy w roku bada rynek Car Fleet Management w Polsce.

Biorąc jednak więc pod uwagę aktualny stan rynku tj. 148 tys. wynajętych pojazdów, prognozy dla branży są zdecydowanie optymistyczne, mimo, że nastroje przedsiębiorców w większości, nadal są kiepskie. Pierwsza połowa br. roku nie należała do łatwych dla branży CFM. Rywalizacja z konkurencją, wzrosty cen polis ubezpieczeniowych, wzrosty cen paliw plus nieustanna presja na optymalizowanie kosztów używania aut firmowych. Mimo to, rynek notuje 4-5 procentową zwyżkę, a kolejne firmy decydują się na wydzielenie obszaru transportu specjalistom
 
Rynek z perspektywy flot i klienta
Z najnowszego raportu Instytutu Keralla wynika, że w obszarze pozyskiwania nowych klientów na usługi CFM nastąpiła progresja 4,5 proc. r/r. Wzrost odnotowano też w liczbie pojazdów obsługiwanych we wszystkich formach wynajmu (progresja 5,6% r/r). Takimi dynamikami zakończono pierwszą połowę roku 2012, co dowodzi, że również w okresie gospodarczego spowolnienia do używania samochodów firmowych administrowanych przez podmiot zewnętrzny przekonują się kolejni przedsiębiorcy.
 
Rynek CFM po drugim kwartale tego roku osiągnął w liczbie pojazdów wynik 148,3 tys. pojazdów. Dwanaście miesięcy wcześniej, w formule outsourcingu jeździło po naszych drogach ok. 8 tysięcy pojazdów mniej. Do wynajmu długoterminowego przekonało się, jak dotąd 16,7 tys. przedsiębiorców. Oferentom udało się więc w ciągu roku skutecznie przekonać do outsourcingu floty nieco ponad 700 podmiotów gospodarczych. Zakładając, że dotychczasowa dynamika sprzedaży zostanie utrzymana, a wszystko na to wskazuje, wówczas branża CFM, zgodnie z naszymi ubiegłorocznymi prognozami, wejdzie z wynikiem ponad 150 tys. firmowych aut w nowy 2013 rok.

Struktura portfela usług
Według Keralla Research, full service leasing oraz tzw. leasing niepełnoobsługowy (leasing plus okrojony serwis) to konsekwentnie od miesięcy najlepiej sprzedające się warianty outsourcingu flot firmowych. W opcji FSL progresja w liczbie pojazdów liczona r/r wyniosła 2,3%, natomiast dla opcji niepełnego wynajmu, aż 20,6%. Tylko w tych dwóch wariantach usług klienci firmowi użytkują łącznie ponad 130 tys. pojazdów, z czego 112 610 aut jeździ w opcji FSL, a 17 956 w niepełnym wynajmie.

Po wcześniej notowanych spadkach, spółki CFM odbudowują sukcesywnie portfel klientów skłonnych oddać pojazdy firmowe tylko w zarządzanie (tj. usługa pozbawiona finansowania zewnętrznego) choć tu wyraźne są nieustanne zmiany, co świadczy, że to wariant usług najbardziej podatny na odpływ klientów i wymagający największej aktywności sprzedażowej. Po I półroczu br. 12 984 pojazdy były wyłącznie zarządzane przez firmy CFM, co daje wzrost 5,6% dla tej formy użytkowania aut firmowych licząc wobec roku ubiegłego analogicznego okresu, lecz stanowi spadek, jeśli wziąć pod uwagę, że jeszcze w grudniu 2011 pojazdów w wyłącznym zarządzaniu raportowano na poziomie 13,1 tys. aut.

Z raportu wynika, że wzrost sprzedaży nastąpił w grupie pojazdów obsługiwanych w najmie. Ta forma używania aut cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów. Rok temu w analogicznym okresie pojazdów w najmie było, przypomnijmy, niewiele ponad 3 tys. sztuk. Obecnie, po pierwszym półroczu br., przekonało się do tej formuły, niemal 900 klientów firmowych, dla których jeździ już łącznie 4 832 auta (wzrost 47,5% r/r).
 
Aktualnie full service leasing ma 76% udziału w dostępnych na rynku formach oferty outsourcingu firmowej floty. Wśród pozostałych 24% największy udział ma niepełny wynajem (12%), następnie wyłączne zarządzanie (9%) oraz zyskujący, jak widać na znaczeniu w okresie spowolnienia gospodarczego, najem pojazdów do firmy (3%).

Rynek z perspektywy oferentów
Wynajem długoterminowy oferowało w Polsce, na koniec czerwca 2012 ok. 43 firmy,
w badaniu Keralla Research udział wzięło 36 dostawców, którzy obsługują flotę stanowiącą – wg naszych szacunków – ok. 97 proc. wszystkich zewnętrznie zarządzanych pojazdów służbowych w Polsce.
 
Do ważniejszych wydarzeń w badanym okresie należy fuzja spółki KBC Autolease i Business Lease Poland. „Pod skrzydła” Business Lease Poland przeszli klienci spółki KBC i w efekcie Business Lease — wg danych PZWLP — zarządza flotą ok. 6 tys. pojazdów, co plasuje ją w pierwszej dziesiątce graczy, jednak ze względu na brak „twardych” statystyk, dane spółki umieszczono w kategorii „pozostali”. W badanym okresie wycofały się z rywalizacji rynkowej dwie inne spółki CFM (Samset oraz Sorgan), tak więc stopniowo krajowy rynek CFM przechodzi proces konsolidacji i zmian, które w perspektywie upodobnią go, jak można sądzić, do modelu zachodnioeuropejskiego.
 
Do wiodących oferentów branży należą: Masterlease, LeasePlan FM oraz Arval
Service Lease Polska. Głównym graczem jest Masterlease. Spółka ma obecnie 14% udziału w rynku i obsługuje flotę ponad 20 tys. aut. LeasePlan FM obsługuje 19 074 pojazdów, co daje firmie już 13%. udział w krajowym rynku, a spółka ARVAL z udziałem 11%, zakończyła drugi kwartał wynikiem 16 279 pojazdów. Niezwykle dynamicznie zyskuje na znaczeniu spółka Carefleet, która obecnie ma już 6% udział w rynku i obsługuje ponad 9 tys. pojazdów. Analizując historycznie wyniki tej firmy, okazuje się, że jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm CFM w Polsce ostatnich pięciu lat.

Zrzeszenia oraz dealerskie programy fleet management
Z danych Keralla Research wynika, że firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów łącznie obsługiwały na koniec drugiego kwartału 103 108 samochodów w różnych formach wynajmu, co daje Zrzeszeniu już 69,5% pokrycia w krajowym rynku. Największe floty członków PZWLP obsługiwane są przez LeasePlan, Arval oraz Alphabet Polska Fleet Management. W programie zarządzania flotą, oferowanym przez Toyotę, jedynym póki co programie dealerskim, który wypracował formułę typu management pojazdów na taką skalę w Polsce, uczestniczy blisko 400 firm-klientów. Wśród dealerów Toyoty promujących management flot, najaktywniej działają CorpoFlota (3579), Toyota Marki (3569), Carolina Fleet Management (1467) oraz Auto Podlasie (1254). W całym programie zarządczym Toyoty jeździ obecnie 12 411 samochodów służbowych. W rynku daje to TCCM 8% udziału.
 
Pojedyncze największe floty
Największe pojedyncze floty w kraju, obsługiwane dla jednego klienta w wariancie full
service leasing mieli w swoim portfelu w drugim kwartale br.: Transpost (1933 pojazdy), Bankowy Fundusz Leasingowy (1072), Alphabet (967) oraz Toyota Marki FM (933). Największą krajową flotą w wynajmie niepełnoobsługowym, 545 pojazdy, opiekuje się Toyota Marki, następnie Alphabet Polska (527) oraz Volkswagen Leasing Polska (413). Największe pojedyncze floty wyłącznie zarządzane ma w portfelu BRE Leasing (754 pojazdy), Lease Plan (649), Toyota Marki (411) oraz Fraikin (396 pojazdów). Natomiast największe floty w zyskującym na popularności najmie obsługuje Cosmopol
(131 aut) oraz Express (106) i Global CFM (102).


Katarzyna Pydych
General Director/Researcher Keralla Research


Krótki słownik terminów stosowanych w tekście
Full service leasing (FSL)
- leasingowanie pojazdów z ryzykiem wartości końcowej pojazdów i serwisu po stronie dostawcy (leasingodawcy) opłacane przez klienta łącznie z pakietem usług zarządczych, przeważnie zryczałtowanych. Kontrakty pow. 24 m-cy. Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii FSL może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy. Ryzyko wartości rezydualnej po stronie finansującego (dostawcy). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące. Przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Leasing z serwisem (niepełnoobsługowy)
- Kontrakty minimum 24 miesiące z ryzykiem wartości końcowej pojazdu po stronie korzystającego (klienta). Warunki klasyfikacji: klasyfikowanie pojazdów do kategorii leasing i serwis może nastąpić jeśli łącznie klient ma w kontrakcie: finansowanie floty poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego. Ryzyko po stronie korzystającego (klienta). Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące.
Przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego.


Wyłączne zarządzanie
- zarządzanie samochodami na rzecz klienta, bez leasingu (zarządzanie dostawcami, opieka nad serwisowaniem aut, koordynacja wymiany opon, przeważnie likwidacja szkód etc.). Warunki klasyfikacji: brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.

Najem
- następuje wraz z przekazaniem do użytkowania pojazdu na okres od 6 do 24 m-cy.
Warunki klasyfikacji: Podatkowo nie jest kwalifikowany, jako leasing operacyjny, ale jako najem, dzierżawa. Nie jest to usługa rent a car. Zawiera opiekę serwisową, administrowanie pojazdami, ubezpieczenie, przejmowanie ryzyka wartości rezydualnej

Ostatnie artykuły