Filmy
  • Artykuły
  • Związek Polskiego Leasingu podsumował ubiegły rok

Związek Polskiego Leasingu podsumował ubiegły rok

Związek Polskiego Leasingu opublikował roczne wyniki branży leasingowej w oparciu o dane swoich 33 firm - członków ZPL. Leasing, jako barometr kondycji gospodarki, pokazał bardzo ciekawe wnioski.

Nieznacznie szybsze tempo rozwoju notują większe firmy leasingowe. W 2010 roku sprzedaż leasingu ruchomości wzrosła u pięciu czołowych firm o +26,1 r/r, podczas gdy wzrost ten dla pozostałej części rynku wyniósł +20,6% r/r.

Rok 2010 przyniósł ożywienie na rynku ruchomości. Po 22 spadkowych miesiącach, począwszy od marca, notujemy wzrosty wartości sfinansowanych aktywów w ujęciu rocznym. W kolejnych kwartałach wyniosły one: +5,0%, +19,1%, +17,9% i +44,3%. To już trwały trend. W ciągu pierwszych trzech kwartałów mieliśmy dwa główne filary wzrostu: pojazdy lekkie (auta z tzw. kratką) oraz pojazdy ciężarowe. Zmiany fiskusa w zakresie odliczania podatku VAT przełożyły się na przeszło 106% wzrost sektora, w którym raportowane są samochody osobowe z homologacją ciężarową.

Coraz lepsze rezultaty osiąga segment pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t: +3,3% w I kw., +22,1% w II kw., +34,2% w III kw. oraz +77,3% w IV kw. To już nie tylko efekt niskiej bazy, ale też odbicia na rynku przewozów i poprawiającej się kondycji finansowej firm transportowych.

Wartość pojazdów oddanych w leasing w 2010 roku wyniosła 14 113,82 mln PLN (142 101 szt). Jest to o 31,16% więcej niż w roku 2009, w którym wyleasingowano ogółem 117 668 szt. na sumę 12 120,40 mln PLN. Znaczący wzrost, bo aż 49 955 szt., miały w 2010 roku pojazdy ciężarowe o masie do 3,5 t. Dla przypomnienia podajmy, że w 2009 roku tego rodzaju samochodów wyleasingowano 26 640 szt.

Ilość środków oddanych w leasing w 2010 roku:
1. Samochody osobowe:
Europejski Fundusz Leasingowy 11 283 szt.
Raiffeisen Leasing Polska 6292 szt.
Masterlease Polska 6177 szt.

2. Samochody ciężarowe o masie do 3,5 t:
Europejski Fundusz Leasingowy 11 726 szt.
Raiffeisen Leasing Polska 10 866 szt.
BRE Leasing 6589 szt.

3. Autobusy:
Millenium Leasing 88 szt.
Europejski Fundusz Leasingowy 85 szt.
BRE Leasing 78 szt.

4. Ciągniki siodłowe:
Europejski Fundusz Leasingowy 1419 szt.
Millenium Leasing 1197 szt.
VB Leasing Polska 1073 szt.

5. Naczepy/przyczepy:
Europejski Fundusz Leasingowy 1586 szt.
Millenium Leasing 1284 szt.
VB Leasing Polska 1216 szt.

Na uwagę zasługują również dane uzyskane z firm, będących tzw. leasingami fabrycznymi. Spółki: VFS Usługi Finansowe (Volvo Trucks) oraz Scania Finance oddały w 2010 roku w użytkowanie odpowiednio 958 i 967 szt. ciągników siodłowych.

W ubiegłym roku, analogicznie jak w 2009, w strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominuje leasing w PLN. Jego udział wzrósł z 81,5% w 2009 roku do 84,0% w 2010. Wskaźnik ten dla finansowania pożyczką jest jeszcze wyższy i wynosi 88,8%. W samym 2010 roku (patrząc na poszczególne kwartały) widzimy lekki wzrost zainteresowania przedsiębiorców leasingiem walutowym: 16,4% udział w finansowaniu ruchomości w II półroczu wobec 14,6% za I półrocze. To znacznie poniżej historycznego 32,3% osiągniętego w IV kw. 2008 roku.

Jak przewidują członkowie ZPL obecne wyniki branży leasingowej są zapowiedzią dynamicznego wzrostu inwestycji firm i odbicia w całej gospodarce w 2011 r. Bardzo dobre II półrocze 2010 roku na rynku leasingu przełożyło się na wzrost wskaźnika penetracji leasingiem w inwestycjach do 12,9%.


Michał Bąk
materiały: ZPL

Ostatnie artykuły