Filmy
  • Wywiady
  • Klient również odpowiada za samochód

Klient również odpowiada za samochód

Jednym ze sposobów na zbudowanie właściwych relacji pomiędzy firmą CFM a klientem jest włączenie go w proces zarządzania flotą. To właśnie on autoryzuje wykorzystywanie samochodów zastępczych oraz monituje swoich pracowników – mówi Sławomir Wontrucki, członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz dyrektor zarządzający LeasePlan Fleet Management Polska.Jakie formy użytkowania samochodów są najbardziej preferowane przez przedsiębiorców (leasing, auto, jako środek trwały, długotrwały wynajem)?

- W Polsce jest około 1 miliona zarejestrowanych samochodów służbowych. Z tej liczby nadal duży procent (66 proc.) stanowią auta nabywane za gotówkę. Co ważne, liczba przedsiębiorców korzystających z tej formy finansowania stale spada. Około 27 proc. aut firmowych jest finansowana za pomocą leasingu finansowego, którego udział w strukturze własności aut firmowych jest stały. Leasing operacyjny to około 7 proc. wszystkich aut firmowych. Wykazuje on jednak bardzo silną tendencję rosnącą. W szczególności na znaczeniu zyskuje rozwiązanie zwane leasingiem operacyjnym typu full service (CFM), które staje się coraz bardziej popularne w całej Europie. I choć w Polsce w dalszym ciągu liczba aut CFM jest niższa niż w większości krajów Europy Zachodniej, to według prognoz rozwoju rynku będzie się on z roku na rok zwiększała. Rynek leasingu operacyjnego w Polsce stale rośnie, a wzrost ten waha się w granicach 20-30 proc. rocznie.

Co stymuluje ten wzrost? Jakie są zalety długotrwałego wynajmu samochodów w porównaniu z innymi formami ich użytkowania?

- Leasing operacyjny typu full service (wynajem długoterminowy) w porównaniu do innych form finansowania floty firmowej jest rozwiązaniem dużo wygodniejszym i bardziej opłacalnym. Niższe koszty i minimalizacja procedur formalnych to dwa główne czynniki przemawiające za tą właśnie formą finansowania zakupu floty. W przypadku leasingu operacyjnego typu full service przedsiębiorca zyskuje przede wszystkim na obniżeniu kosztów amortyzacji. Tutaj - w przeciwieństwie do zakupu aut firmowych za środki własne, kredyt czy leasing finansowy, gdzie firma może odliczać jedynie amortyzację powiększoną o odsetki raty kredytu - cała wartość raty leasingowej zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu. Korzyść pojawia się również w obszarze odliczenia podatku VAT. Odliczenie to stanowi 60 proc. raty leasingowej (nie może jednak być większe niż 6 tys. zł), a nie ceny zakupu, jak ma to miejsce w pozostałych przypadkach. Benefity pojawiają się ponadto w obszarze ubezpieczeń. Składka ubezpieczeniowa liczona jest od wartości netto równej cenie zakupu netto auta, a nie od wartości netto równej cenie zakupu netto auta i nieodliczalnego podatku VAT. W przypadku leasingu operacyjnego stawka składki jest więc najniższa. Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego istnieje możliwość skorzystania z polisy leasingodawcy, co często daje większe możliwości negocjowania stawek. Dodatkowo w tym przypadku auta firmowe leżą poza bilansem firmy, co przyczynia się do poprawy wskaźników ekonomicznych. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorstwo nie ponosi ryzyka wartości rezydualnej (wartość pojazdu na zakończenie umowy, która jest ustalana już w momencie zawierania umowy), jak ma to miejsce w pozostałych formach finansowania aut firmowych. Ponadto własna flota i samodzielne zarządzanie nią to wydatki na przeglądy, ubezpieczenia czy naprawy powodujące, że koszty są zmienne w zależności od okresu użytkowania samochodu. W miesiącu, w którym dokonywany jest np. przegląd, są one wyższe. Zewnętrzny dostawca zapewnia komfort w postaci stałej opłaty miesięcznej, na dodatek przejmuje na siebie ryzyko związane z ewentualnym wzrostem poszczególnych cen. Stała wysokość opłaty jest możliwa dzięki uśrednieniu kosztów w całym okresie użytkowania pojazdów do opłaty miesięcznej. Ponadto dochodzi jeszcze zysk w postaci czasu, gdyż firma CFM bierze na siebie wszelkie czynności związane z administracją pojazdu oraz prowadzi pełną dokumentację związaną z danym pojazdem.

Jak duża musi być flota pojazdów w konkretnym przedsiębiorstwie, by długotrwały wynajem się opłacał?

- Z zewnętrznego zarządzania flotą może skorzystać każdy przedsiębiorca bez względu na liczebność floty firmowej. Korzyści, również te finansowe, pojawiają się nawet w przypadku flot liczących dwa, trzy samochody. Jedną z podstawowych zalet takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów. Ograniczony prawnie jest za to okres wynajmu. Nie może on być krótszy niż 24 miesiące (reguluje to ustawa o PIT) i nie dłużej niż 48 miesięcy (reguluje to ustawa o rachunkowości). Najpopularniejszy okres, na który jest zawierana umowa leasingowa, to 36 miesięcy. Wynika to z szacunkowej kalkulacji przebiegów. Średnio samochody w przedsiębiorstwach przejeżdżają ok. 30-36 tys. km rocznie. Właściciele natomiast są zainteresowani wymianą floty przy całkowitych przebiegach rzędu 120-140 tys.km.

W jakich obszarach współpracy z firmą CFM najczęściej pojawiają się problemy?

- Aby współpraca pomiędzy firmą CFM a użytkownikami floty przebiegała idealnie, należy jak najdokładniej zdefiniować zakres świadczonych usług. Ponieważ klient na początku współpracy może mieć trudności w zidentyfikowaniu wszystkich swoich oczekiwań, kolejne wymagania będą pojawiały się już w trakcie współpracy, dla przykładu: użytkownik chce naprawiać pojazd w najbliższym warsztacie, a kierownik floty tam, gdzie koszty naprawy będą najniższe. Dlatego też przed przystąpieniem do współpracy firma CFM powinna bardzo wnikliwie przeanalizować potrzeby konkretnego klienta oraz określić wszelkie obszary, które w przyszłości zostaną objęte współpracą. Bardzo istotną rzeczą jest to, aby szczegółowo określić wszystkie koszty powstające w okresie leasingu. Chodzi tu przede wszystkim o odmowy wypłat ubezpieczeń w sytuacjach spornych, najczęściej z powodu braku kluczyków lub dokumentów, niekompletnej dokumentacji zgłoszenia szkody, czy oddalenia się kierowcy z miejsca wypadku. Aby uniknąć nieporozumień, należy bardzo szczegółowo poinstruować użytkowników samochodów odnośnie zasad ich wykorzystywania. Dodatkowe i nieprzewidziane koszty dla klienta to również naprawy aut wynikające z nieprawidłowej eksploatacji – np.: spalone sprzęgło lub zatarcie silnika z powodu kontynuacji jazdy mimo zapalonej kontrolki oleju itd. Klient zawsze powinien wiedzieć, że odpowiedzialność za samochód, którego używa, leży również po jego stronie. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie harmonogramu przeglądu, gdyż niedokonanie go w terminie może być podstawą do nie uznania naprawy jako gwarancyjnej. Dlatego ważne jest przekazanie użytkownikom wiedzy na temat zakresu świadczonych usług oraz zasad postępowania w różnych sytuacjach (np. co robić w przypadku szkody komunikacyjnej i w jakich przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania). Jednym ze sposobów na zbudowanie właściwych relacji pomiędzy firmą CFM a klientem jest włączenie go w proces zarządzania flotą. To właśnie on autoryzuje wykorzystywanie samochodów zastępczych oraz monituje swoich pracowników – kierowców w przypadku nie zgłoszenia szkody drogowej czy niezapłacenia mandatu. Ponadto, pozostaje z nimi w stosunku służbowym, co pomaga mu wpływać na zachowania kierowców i wymagać od nich odpowiednich warunków użytkowania aut.

Ostatnie artykuły