Filmy
  • Wywiady
  • VB LEASING na targach AGROTECH

VB LEASING na targach AGROTECH

W dniach 9-11 marca br. odbyły się w Kielcach XII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH. O opinię na temat rynku rolnictwa i usług finansowych dla tej branży zapytaliśmy Romualda Mendelaka, dyrektora Departamentu Technologii VB Leasing Polska:ML:. VB LEASNIG również był obecny na tej imprezie, jak może Pan podsumować to wydarzenie?

RM: W targach AGROTECH uczestniczyliśmy po raz drugi. Z tegorocznej edycji targów, jako wystawcy i zwiedzający, jesteśmy bardzo zadowoleni. Wysoko oceniam ofertę przedstawioną przez dostawców usług i sprzętu dla rolnictwa oraz poziom zainteresowania rolników propozycjami wystawców, także ofertą VB LEASING. Z roku na rok zauważamy wzrost liczby zwiedzających i wystawców - pojawiają się firmy nowe, zarówno polskie, jak i zagraniczne.
Tegoroczne targi są więc dowodem na to, że pomimo pewnych problemów i trudności w rolnictwie, segment ten rozwija się sukcesywnie, a rolnicy nadal są w fazie wymiany sprzętu i dokonywanych w związku z tym inwestycji. Dążenie do wymiany technologii na nowocześniejszą, bardziej wydajną zdaje się być już trwałym elementem rynku, co ewidentnie pokazuje, że mamy do czynienia ze wzrostem konkurencyjności i efektywności polskich gospodarstw rolnych. Nie ma żadnych wątpliwości, że polscy rolnicy uzyskując dostęp do środków unijnych dokonują skoku technologicznego. Ponadto otwarcie rynków unijnych stabilizuje branżę, a społeczeństwu zapewnia stałą poprawę jakości produktów, które muszą spełniać określone normy. Jeśli chodzi o branżę rolno-spożywczą w Polsce i jej dalszy rozwój to jestem optymistą.
ML: Wraz z wejściem Polski w struktury UE dla sektora rolniczego pojawiły się nowe możliwości finansowania środków trwałych. Jakie środki mogą pozyskać rolnicy na rozwój gospodarstw?

RM: Unia Europejska przeznaczyła w latach ubiegłych pewną pulę funduszy, które polscy rolnicy wykorzystują w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. na wsparcie inwestycji w środki produkcji. W latach 2007-2013 program wsparcia będzie realizowany dzięki Europejskiemu Funduszowi Rolnemu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy czym wartość tych środków będzie znacznie większa. Nie wdając się w szczegóły, rolnicy otrzymają kolejną możliwość uzyskania wsparcia w wysokości od 40 do 60 proc. wartości inwestycji netto (w zależności od wieku i miejsca realizacji inwestycji – np. obszary górskie, obszary objęte siecią Natura 2000). Wsparciu podlegać będą projekty, w których koszty kwalifikowane wyniosą nie mniej niż 20 tys. zł, natomiast maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł. Szacowana pula beneficjentów – gospodarstw – wynosi 50 tysięcy.
Możliwość pozyskania dotacji znacznie zwiększyła też zainteresowanie instytucji finansowych, które tak jak np. VB LEASING dysponują specjalnymi produktami skierowanymi do rolników-beneficjentów.


ML: Czy maszyny i pojazdy rolnicze można brać w leasing? Jakie regulacje prawne i podatkowe określają te zasady?

RM: Jak najbardziej maszyna rolnicza jest środkiem trwałym, który można leasingować, a rolnik indywidualny (niezależnie od formy prowadzenia swojej działalności) jest potencjalnym klientem instytucji leasingowej. Spełnione są wszelkie przesłanki formalne (podatkowe i prawne), pozwalające kierować naszą ofertę do branży rolniczej. Regulacje prawne dotyczą przede wszystkim uregulowań podatkowych, jak również samej umowy leasingu opisanej w Kodeksie Cywilnym.

ML: Co może zaproponować rolnikom VB LEASING w zakresie finansowania maszyn i urządzeń?

RM: Oczywiście leasing finansowy i operacyjny, jak również produkty finansowe związane z możliwością wykorzystania środków unijnych, czyli leasing i pożyczkę.
Przygotowaliśmy szybką i elastyczną ofertę leasingu sprzętu rolniczego, dostosowaną do potrzeb tego segmentu rynku. Rolnik, który w VB LEASING chce wyleasingować np. traktor, powinien posiadać co najmniej 10 ha ziemi własnej lub dzierżawionej, potwierdzić złożenie wniosku o dopłaty obszarowe, nie mieć zaległości w ZUS/KRUS. Trudno sobie wyobrazić coś prostszego. Aby leasingować nowy sprzęt wystarczy już 5 proc. wpłaty początkowej. W przypadku ciągników rolniczych stosujemy procedurę uproszczoną.


ML: Na czym polega program URSUS Finansowanie Fabryczne i jakim cieszy się zainteresowaniem ze strony klientów?

RM: Program URSUS Finansowanie Fabryczne powstał we współpracy z firmą Bumar – jednostką nadrzędną w stosunku do producenta ciągników URSUS. Po latach, w których ciągniki marki URSUS były podstawową maszyną polskiego rolnika, krajowy rynek ciągników został poddany testowi konkurencyjności, pojawiło się wiele ofert innych marek. A przecież marka URSUS to wartość znana wszystkim rolnikom w Polsce.
Znaczący skok jakościowy ciągników URSUS, popyt inwestycyjny polskich rolników i znajomość samej marki to przesłanki prognozujące ponowne objęcie przez spółkę znacznego udziału w rynku ciągników rolniczych. Tym bardziej, że przedstawiciele spółek Bumar i URSUS są też świadomi, że sama poprawa jakości, dostosowanie i rozwój oferty technicznej do rosnących wymagań polskiego rolnika, a także poziom cenowy to czynniki ważne, lecz niewystarczające. Ważna jest także organizacja sprzedaży i wsparcie finansowe rolnika, czyli kolejne narzędzia wspomagające sprzedaż. Właśnie dlatego we współpracy z VB LEASING powstał nowoczesny produkt finansowy, który spełnia podstawowe kryteria łatwego dostępu do finansowania. Oferujemy możliwość bardzo szybkiego podpisania umowy finansowania w miejscu sprzedaży ciągnika, czyli w punkcie dealerskim. Produkt ten uwzględnia ponadto także inne ważne dla rolników elementy jak np. sezonowość przychodów rolnika, a więc w konsekwencji sezonowość spłat rat leasingowych. Przede wszystkim jednak spełnia kryterium łatwej, powszechnej dostępności i szybkiej realizacji transakcji. Z satysfakcją stwierdzam, że w pierwszych miesiącach funkcjonowania programu efekty są bardzo zadowalające. Przeprowadzona w ubiegłym roku analiza przygotowawcza pozwoliła na dobre pozycjonowanie naszej oferty, oznaczające w tym przypadku spełnienie oczekiwań odbiorcy produktu finansowego.
To oczywiście nie oznacza, że proces ten został zakończony. Wsłuchujemy się uważnie w sygnały płynące z rynku i zapewniamy, że nasza oferta będzie ewoluowała zgodnie z oczekiwaniami rolników, którzy są zainteresowani m.in. kwestiami związanymi z dotacjami unijnymi. Wiemy, że rolnicy zamierzają je wykorzystywać dokonując zakupu ciągników marki URSUS.


Bardzo dziękuję za rozmowę
Michał Bąk

Ostatnie artykuły