Filmy

Leasing 2014

Im dłużej zajmujemy się zagadnieniami leasingu pojazdów, tym bardziej utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza gospodarka jest już w pełni dojrzała. Przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po różnorodne narzędzia finansowania, a te z kolei mocno się rozwijają.

Dziś nie wystarcza już sam leasing. Dużym zainteresowaniem cieszy się wynajem długoterminowy, a ten z kolei wzbogacony o usługę zarządzania flotą (Full Service Leasing) ma coraz większy udział na rynkach usług finansowych w Polsce. Nie zmienia się tylko jedno, przepisy podatkowe w dalszym ciągu nie nadążają za rzeczywistością i pomimo wielu działań ze strony środowisk finansowych rządzący nadal nie odczuwają potrzeby ułatwiania życia przedsiębiorcom.

Patrząc z perspektywy Związku Polskiego Leasingu, który zrzesza 30 firm leasingowych, minione 20 lat to ciągły rozwój. Podobny był rok 2013, w którym wartość wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem i pożyczką sięgnęła kwoty 35,3 mld zł. Jest to 13-procentowy wzrost w porównaniu do roku 2012. Wówczas całkowity obrót wyniósł 31,2 mld zł. Podany przez ZPL wynik za 2013 r. jest jednocześnie nowym rekordem. Jak dotąd najwyższy poziom sfinansowanych aktywów został osiągnięty w 2008 r. - 32,9 mld zł. Mimo sprzecznych sygnałów branża leasingowa ma na pewno jeszcze spory potencjał w Polsce. Dogodne formy finansowania i postępująca specjalizacja sprawia, że nasze firmy częściej i chętniej sięgają po różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jaki był rok 2013 w ocenie firm leasingowych - zapytaliśmy największych w branży:


Leszek Pomorski, prezes Zarządu Alphabet Polska Fleet Management
- Na początku 2013 r. zapowiadaliśmy, że naszym celem jest nieustanne umacnianie naszej pozycji na polskim rynku, poprzez wprowadzanie rozwiązań elastycznych, a zarazem dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Chcieliśmy rozwijać się szybko i efektywnie, nie zapominając przy tym o wysokiej jakości obsługi. Podsumowanie wyników na koniec roku potwierdziło słuszność obranego przez nas kursu – mówi. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2012 roku zarejestrowaliśmy 2 408 nowych pojazdów, w 2013 roku było to już 3 656 aut. Oznacza to dokładnie 52-procentową różnicę tempa przyrostu nowych samochodów rok do roku. Chcemy być postrzegani jako firma innowacyjna, zapewniająca swoim klientom nie tylko
pewne i nowoczesne rozwiązania, ale także całościowe spojrzenie na flotę, w oparciu o koncepcję mobilności biznesu. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie, a to wymaga dojrzałości i doświadczenia, które Alphabet niewątpliwie posiada. W najbliższych latach planujemy dalszy stabilny rozwój naszej firmy, wyznaczanie standardów jakości obsługi oraz doradczej roli firmy. Z optymizmem patrzę na 2014 rok. Nie widzę dużego zagrożenia tym okresem przejściowym, który teraz mamy. Owszem, widać wzmożone zakupy. Jednak liczba dostępnych pojazdów jest ograniczona. Dlatego na przestrzeni całego roku to się zbilansuje. Na pewno nie będzie odwrotnej sytuacji niż w ubiegłym roku, czyli duża sprzedaż na początku, a im dalej tym gorzej. Widać wyraźne oznaki poprawy sytuacji gospodarczej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Ten bardziej optymistyczny stan gospodarki, te obserwowane pozytywne trendy ożywią popyt na usługi transportowe, a to z kolei skłoni niektórych przedsiębiorców do wymiany lub zakupu dodatkowego taboru. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na sprzedaż samochodów jest także ciągle poprawiająca się nasza infrastruktura drogowa.Radosław Woźniak, wiceprezes Zarządu EFL
- Dynamika rynku leasingu w 2013 roku osiągnęła poziom 13 procent. Trzydzieści firm zrzeszonych w Związku Polskiego Leasingu sfinansowało aktywa o wartości 35,3 miliarda złotych, licząc łącznie leasing i pożyczkę. EFL wypracował sprzedaż na poziomie ponad 3,1 miliarda złotych, co oznacza, że rok 2013 zakończyliśmy z niemal 19-procentowym wzrostem sprzedaży. Kołem zamachowym runku leasingu w 2013 roku pozostał rynek pojazdów. Dynamika branży leasingowej w segmencie pojazdów wyniosła 22 procent, podczas gdy EFL zakończył rok z 25-procentowym wzrostem.
Drugim, wartościowo najważniejszym, przedmiotem transakcji były maszyny, które stanowiły ponad 1/3 zawartych transakcji. Finansowanie maszyn w ubiegłym roku przyniosło 11,5 miliarda złotych oraz 3,4 procent wzrostu liczonego rok do roku. W tym segmencie EFL również zanotował wyższą od rynkowej dynamikę. Wartość aktywów sfinansowanych przez firmę w segmencie maszyn wyniosła przeszło 898 milionów złotych, co oznacza 7,6 procent wzrostu liczonego rok do roku. Dzięki wypracowanym wynikom, nasza firma zwiększyła swój udział rynkowy do 9,3 procent w rynku leasingu ruchomości.
W naszej ocenie w roku 2014 należy spodziewać się dalszego wzrostu dynamiki na rynku pojazdów, w tym również pojazdów ciężarowych. Na wzrost w tym segmencie niewątpliwie wpływ będzie miało „okienko derogacyjne” i możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów z homologacją ciężarową, w tym z „kratką”. Według przedstawicieli Ministerstwa Finansów taka sytuacja na rynku będzie trwała tylko przez pierwsze dwa miesiące roku, kiedy zarówno firmy leasingowe jak i firmy motoryzacyjne oczekują wzmożonego zainteresowania klientów ich ofertą.Paweł Pach, prezes PKO Leasing
- Model biznesowy PKO Leasing zakłada spełnianie indywidualnych oczekiwań klientów, niezależnie od wielkości prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa. Nasze usługi są dostępne dla małych i średnich firm oraz dużych korporacji. Finansujemy zarówno wielomilionowe inwestycje, jak i na przykład pojedyncze samochody. Dodatkowo stale przyglądamy się aktualnej sytuacji na rynkach i dostosowujemy naszą ofertę do bieżącej sytuacji gospodarczej. Nasze doświadczenie pokazuje, że ta strategia przynosi pozytywne rezultaty, co przekłada się na wyniki i pozycję PKO Leasing. W 2013 roku, dzięki zaufaniu klientów, udało nam się zwiększyć sprzedaż o 23 procent i awansować do pierwszej trójki spółek leasingowych w Polsce. PKO Leasing rozwijał się prawie dwukrotnie szybciej niż cały rynek leasingu. Warto podkreślić, że nie jest to jednorazowy, skokowy wzrost wolumenu sprzedaży, ale stabilne umacnianie pozycji, obserwowane na przestrzeni ostatnich lat. W 2013 roku PKO Leasing sfinansował zakup przedmiotów na łączną kwotę przeszło 2,54 miliarda złotych.
Prognozy makroekonomiczne na 2014 rok są dla Polski korzystne. Rosnąć ma popyt wewnętrzny oraz eksport. Przełoży się to na poprawę kondycji rodzimych przedsiębiorców, którzy chcąc zwiększyć produkcję, będą poszukiwali pieniędzy na nowe maszyny i środki transportu. To szansa także dla leasingu, który jako dostępny i szybki sposób finansowania inwestycji może tu odegrać znaczącą rolę. Popularność leasingu wśród przedsiębiorców jest coraz większa, i firmy leasingowe z cała pewnością będą chciały zagospodarować ten potencjał. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że w naszym przypadku najlepiej sprawdza się systematyczna, codzienna praca, która polega na stałej współpracy z przedsiębiorcami już korzystającymi z naszych usług, jak i działania mające na celu zdobywanie nowych klientów. Dodatkowo chcemy dalej wykorzystywać potencjał, jaki daje przynależność do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co daje możliwość oferowania produktów leasingowych klientom największego banku w kraju.Marcin Kościński, prezes ING Leasing
- Rok 2013 był bardzo udany dla branży leasingowej w Polsce. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza, perspektywa wdrożenia normy Euro 6 oraz odnowienia umów na samochody osobowe z lat 2009-2010 wspierały dynamikę rozwoju leasingu. Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu, w 2013 roku wartość środków oddanych w leasing wyniosła ponad 35 mld złotych, co oznacza wzrost o 13 procent w stosunku do ubiegłego roku. Rosła zarówno liczba finansowanych pojazdów, maszyn oraz urządzeń, jak i nieruchomości. Największy wzrost odnotowano w finansowaniu pojazdów ciężarowych, które stały się motorem rozwoju leasingu w minionym roku. Ubiegły rok dla ING Lease był bardzo dobry. Wprowadziliśmy na rynek nowe produkty - program leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - ING Auto Leasing oraz Program Agro Leasing, umożliwiający finansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych zarówno przez rolników indywidualnych, jak i przedsiębiorców rolnych. Spółka wprowadziła również zmiany w procesach, pozwalające na jeszcze bardziej efektywną obsługę transakcji. Z danych Polskiego Związku Leasingu wynika, że ING Lease – posiadając 5,17 procent udziału w wartości zawartych umów leasingu i wydanych aktywów – było siódmą, co do wielkości, firmą leasingową w Polsce. Sfinansowaliśmy aktywa o łącznej wartości blisko 1,83 mld złotych, z czego około 1,63 mld złotych stanowią ruchomości, a prawie 197 milionów złotych nieruchomości. W ujęciu rocznym rośniemy o 22 procent, czyli znacznie szybciej niż rynek.
W roku 2014 spodziewany jest wzrost obrotów na rynku transakcji leasingowych. Korzystne prognozy makroekonomiczne dla gospodarki w Europie na ten rok i najbliższe lata, to szansa dla rozwoju leasingu, który jest łatwo dostępnym sposobem finansowania inwestycji. Na utrzymanie dobrych wyników pozytywnie wpłynie również możliwość zakupu z odliczeniem pełnego VAT od określonych pojazdów do 3,5 tony w I kwartale 2014 roku oraz nowe przepisy o VAT, korzystne dla finansowania droższych samochodów. Spodziewane jest także odbicie w branży budowlanej, co spowoduje wzrost inwestycji w sprzęt budowlany. Oczekiwany jest również wzrost udziału pożyczki na zakup ruchomości, głównie pojazdów.Wojciech Rybak, prezes Millenium Leasing
- Leasing po 2013 roku ma się bardzo dobrze. Wartość aktywów sfinansowanych przez branżę leasingową wzrosła o ponad 13 procent i przekroczyła 35 miliardów złotych, ustanawiając historyczny rekord. Rynek przyspieszył znacząco w ostatnim kwartale, a motorem wzrostu były pojazdy – zarówno osobowe jak i ciężarowe. Obydwie podkategorie rosły szybciej niż cały rynek. Najmniejszy przyrost zanotował segment maszyn – zwiększając swoją wartość w całym roku jedynie o 3,4 procent. Natomiast ożywienie w czwartym kwartale jest tutaj również bardzo widoczne. W ubiegłych latach dynamicznie rosły inwestycje branży rolnej, finansowane w przeważającej części pożyczką. W ubiegłym roku impuls wzrostowy pochodził z przede wszystkim z innych branż – ożywienie jest widoczne w leasingu, natomiast pożyczka zmniejsza stopniowo dynamikę pozostając w ścisłym związku z wielkością dotacji dla branży rolnej. Na tle rosnącego rynku Millennium Leasing osiągnęła rekordową sprzedaż, 2,2 miliarda złotych, zajmując drugie miejsce w leasingu ruchomości, który stanowi kluczowy obszar rozwoju spółki oraz piąte miejsce w finansowaniu ogółem. Osiągnęliśmy dwukrotnie wyższą dynamikę wzrostu niż cały rynek, najwyższą w grupie pięciu czołowych spółek.
Przyspieszenie, widoczne w ostatnim kwartale ubiegłego roku, przekłada się na oczekiwania dalszego wzrostu w 2014 roku. Prognoza wyników opublikowana przez Związek Polskiego Leasingu zakłada 14-procentowe zwiększenie rynku. Z gospodarki płyną dobre sygnały, szczególnie w zakresie dynamiki inwestycji i pozytywnego sentymentu przedsiębiorców w tym zakresie. W połączeniu z planowanymi wielkościami PKB w Polsce i w Unii Europejskiej uważam, że bieżący rok będzie lepszy od poprzedniego, a to oznacza kolejne rekordy.Sławomir Wontrucki, prezes LeasePlan Fleet Management Polska
- Rok 2013 oceniam jako dynamiczny, wymagający, ale i satysfakcjonujący. Firma utrzymuje pozycję lidera w wynajmie długoterminowym aut firmowych na polskim rynku z flotą przeszło 22 tysięcy pojazdów. Oczekiwany wzrost PKB i ożywienie rynku, a zwłaszcza konsumpcji, spowodują korzystne zmiany w całej gospodarce. Rosnący optymizm, to zawsze pozytywny impuls do rozwoju rynku. Niemniej jednak nic nie zastąpi przywództwa kosztowego i wysokiej jakości usług. Przedsiębiorcy cenią sobie wynajem długoterminowy aut służbowych. Liczba pojazdów finansowanych i zarządzanych przez firmy członkowskie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wzrosła w ciągu roku o prawie 11 procent. Zarejestrowaliśmy ponad 6,5 tysiąca nowych samochodów, z czego przeszło 2,5 tysiąca stanowi wzrost organiczny, pochodzący w większości z istniejącego portfela. LeasePlan pozostaje bezkonkurencyjny wśród firm oferujących najbardziej zaawansowaną formę wynajmu długoterminowego i zarządza już niemal 19 tysiącami pojazdów w usłudze full service leasing. To obecnie najpopularniejsza forma wynajmu, obejmująca ponad 80 procent polskiego rynku Car Fleet Management. Kluczowymi elementami, które pozwalają utrzymywać klientów i pozyskiwać nowych, są według nas: pełniejsza integracja systemów operacyjnych z partnerami, rozwój narzędzi BPM, automatyzacja i poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań w zakresie efektywności kosztów. Chcemy się wyróżniać na tym rynku, dlatego nieustannie poszerzamy ofertę produktową między innymi o usługi likwidacji szkód i pełniejszej kontroli "szkodowości". Indeksy zadowolenia klientów, kierowców i pracowników w porównaniu z rokiem ubiegłym są jeszcze wyższe. To cieszy, ale i zobowiązuje. Utrzymanie tych wyników w 2014 już samo w sobie stanowi ambitny cel, ale nie obawiamy się tego wyzwania. Dla przedsiębiorców duże znaczenie ma minimalizacja ryzyka związanego z zarządzaniem flotą i możliwość przeniesienia go na dostawcę. Równie ważnym argumentem jest brak konieczności zamrażania własnych środków finansowych. Mimo tego, że gospodarka krajowa pracuje na zwolnionych obrotach, branża CFM nie ma powodów by obawiać się stagnacji.
Jeśli chodzi o rynek, to nie oczekujemy radykalnych zmian na plus czy na minus. Zamieszanie w kwestii „kratek” szybko minie i nie będzie stanowiło o sukcesie branży w 2014 roku. Kolejne, i mam nadzieję ostateczne, zmiany w metodologii odliczania VAT od samochodów firmowych, są oczekiwane przez nas wszystkich. Liczymy na wprowadzenie klarownych zasad, trudnych do podważenia, ale ułatwiających życie przedsiębiorcom zainteresowanym leasingiem operacyjnym aut. Oczekiwany wzrost PKB i ożywienie rynku, a zwłaszcza konsumpcji, spowodują korzystne zmiany w całej gospodarce. Rosnący optymizm to zawsze pozytywny impuls do rozwoju rynku. Niemniej jednak nic nie zastąpi przywództwa kosztowego i wysokiej jakości usług. Wierzę, że to będzie ciekawy i dobry rok dla naszej branży.Marek Mirecki, dyrektor Departamentu Pojazdów VB Leasing Polska
- Według raportu Związku Polskiego Leasingu rok 2013 zamknął się rekordowym finansowaniem na poziomie niemal 35,3 miliardów złotych. Sektor pojazdów lekkich osiągnął niemal 12 miliardów złotych, a dynamika wzrostu wszystkich aktywów ruchomych rosła lawinowo od minus 1,3 procent w I kwartale, aż do 30,2 procent w IV kwartale, licząc rok do roku. Wzrost w sektorze pojazdów lekkich o 15,9 procent, to między innymi efekt odnawiania umów na leasing aut z „kratką” z lat 2009-2010. Rok 2013 przyniósł znacznie większe zainteresowanie finansowaniem pojazdów lekkich pożyczką z 84 do 336 milionów złotych. Zanotowano także wzrost o 11 procent liczby pojazdów we flotach. VB Leasing niezmiennie pozostaje liderem pod względem wartości sfinansowanych środków trwałych, wśród firm leasingowych nieprowadzących w Polsce działalności bankowej. W 2013 roku obroty spółki wyniosły prawie 1,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost o 15 procent rok do roku, oraz 2 punkty procentowe powyżej rynku. VB Leasing to lider w finansowaniu pożyczką pojazdów, z 20-procentowym udziałem w sektorze. Spółka niezmiennie zajmuje również pierwsze miejsce w finansowaniu transportu ciężkiego - ciągników siodłowych oraz naczep i przyczep.
Prognozy makroekonomiczne przewidują stopniową poprawę koniunktury w Polsce, która powinna przełożyć się na zwiększone obroty w branży leasingowej. W I kwartale 2014 roku można się spodziewać znacznego ożywienia w sektorze pojazdów lekkich, związanego z powrotem „kratki”. Plany VB Leasing przewidują utrzymanie udziału w rynku i poziomu sprzedaży, który mimo kryzysu pozostawał na stabilnym poziomie około 1,3 miliarda złotych. Jednym z priorytetów jest rozwój obszaru CFM oraz finansowania pojazdów lekkich. W 2014 roku nasza oferta skierowana do osób fizycznych, poza leasingiem konsumenckim, zostanie poszerzona o pożyczkę.Jarosław Szczepaniak, dyrektor Biura Rozwoju Rynku Pojazdów w Pekao Leasing
- Miniony rok był dla Pekao Leasing rokiem zmian, który udało się bardzo dobrze wykorzystać, odnotowując rekordowy wynik 1,81 miliarda złotych środków trwałych oddanych w leasing. Cały rynek leasingu w 2013 roku sfinansował aktywa o łącznej wartości przeszło 35 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 13 procent w stosunku do roku 2012. Dotychczasowym rekordowym wynikiem sfinansowanych aktywów był poziom 32,9 miliarda złotych z 2008 roku. W segmencie pojazdów, sfinansowano transakcje o wartości 20,7 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 22,9 procent. Nam, na tym rekordowym rynku, udało się utrzymać pozycję w ścisłej czołówce firm finansujących pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony, z wynikiem blisko 5,5 tysiąca zarejestrowanych pojazdów. Rynek leasingu ruchomości w roku ubiegłym wzrósł dzięki zakupom pojazdów lekkich oraz pojazdów ciężarowych. Wysoka dynamika dla pojazdów lekkich była wynikiem rosnącej liczby i nowych rejestracji, związanych z odnawianiem kończących się masowych umów na leasing aut z "kratką" z lat 2009-2010, a także dużej niepewności co do finalnego rozwiązania w zakresie VAT-u od zakupu aut. Jak potwierdzają badania i analizy, leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP. Najchętniej korzystają z niego firmy małe i średnie, firmy przemysłowe, budowlane, transportowe, firmy o przeciętnie wyższych obrotach oraz firmy prowadzące pełną rachunkowość. Leasing jest także źródłem finansowania dla firm nastawionych na rozwój, czyli wzrost udziału w rynku i wzrost sprzedaży, a także firm działających na dużych, rozwijających się, rosnących rynkach. Ponadto firmy korzystające z leasingu są w stosunku do przedsiębiorstw nie korzystających z tej formy finansowania bardziej dojrzałe biznesowo, nastawione na rozwój przez inwestycje, w tym inwestycje w innowacje, ekspansję zewnętrzną, budowanie wizerunku wiarygodnej firmy oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji, o bardziej zaawansowanych modelach biznesowych.
Istotny wpływ na wyniki rynku pojazdów w przyszłym roku będzie mieć kilkumiesięczne okienko "kratkowe" w I kw. 2014 roku, oraz finalne przepisy o VAT korzystne dla leasingu droższych aut. Oczekiwany jest także dalszy wzrost udziału pożyczki w finansowaniu innych niż maszyny środków trwałych, głównie pojazdów. Zamierzamy na tym rynku rozszerzyć nasze działania nastawione na implementowaniu kompleksowych i nowoczesnych narzędzi do sprzedaży leasingu. Naszym celem jest poszerzanie dostępności oferty wśród współpracujących z nami partnerów oraz nieustanne podnoszenie jakości naszych usług, przy skróconym do minimum wymogom formalnym i czasowi procesowania transakcji. W 2014 roku będziemy także zwiększali rolę Pekao Leasing w finansowaniu samochodów osobowych i ciężarowych.Jacek Góra, dyrektor Zespołu ds. Leasingu w Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej BNP Paribas Leasing Solutions
- To był wyjątkowo dobry rok dla branży leasingowej. Obroty sięgnęły 35 mld złotych - o 4 mld więcej niż w roku 2012. Prognozy na rok bieżący również są pomyślne. Głównym motorem sprzedaży będzie korzystna koniunktura gospodarcza. BNP Paribas Leasing Solutions odnotowało 8-procentowy wzrost w stosunku do roku 2012. Sfinansowaliśmy pojazdy na kwotę 209 milinów zotych, co oznacza 24-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedzającego. Spośród wszystkich wyleasingowanych przez nas pojazdów, 64 procent stanowiły samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony. To wzrost o 36 procent w stosunku do 2012 roku. Bardzo dobry wynik uzyskaliśmy również w zakresie finansowania nieruchomości – 30 procentowy wzrost. Niezmiennie, czwarty rok z rzędu, pozostajemy liderem w zakresie finansowania maszyn rolniczych.
W 2014 rok patrzymy z optymizmem. W związku z zawirowaniami przy odliczaniu podatku VAT od samochodów mających homologację N1, liczymy na wzrost w zakresie leasingu tego typu pojazdów. Przewidujemy także dalsze ożywienie w segmencie pojazdów użytkowych oraz autobusów. Obiecująco zapowiada się również rynek finansowania nieruchomości. BNP Paribas Leasing Solutions specjalizuje się zarówno w transakcjach dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i kontraktach przekraczających 50 milionów złotych.Tomasz Sudaj, dyrektor ds. Strategii Rynkowej BZ WBK Leasing
- Rok 2013 to dla nas rok dwóch rekordów – po pierwsze był to rok najwyższego wyniku w całej branży, a po drugie, co z naszego punktu widzenia ważniejsze, osiągnęliśmy najlepszy historycznie sprzedażowy wynik naszej spółki. Głównym czynnikiem zewnętrznym była poprawiająca się sytuacja gospodarcza, w tym wzrost eksportu, który przełożył się na inwestycje w pojazdy i maszyny, czyli segmenty dla nas kluczowe. Nasze, lepsze niż rynkowe, wyniki budowaliśmy na fundamentach uniwersalności, ale też wysokim kwalifikacjom naszych doradców dedykowanych do obsługi każdego segmentu klienta – finansujemy kilkudziesięciomilionowe inwestycje dla klientów korporacyjnych, skomplikowane aktywa jak na przykład specjalistyczne linie technologiczne również dla segmentu MŚP, a z drugiej strony mamy szeroko dostępną ofertę finansowania najbardziej płynnych przedmiotów między innnymi samochodów dla mniejszych podmiotów, w tym również startupów. W maszynach i urządzeniach utrzymaliśmy pozycję lidera 2013, a w czwartym kwartale, co najmniej podwoiliśmy wynik rok do roku w maszynach poligraficznych, maszynach do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu oraz sprzęcie budowlanym. Również jako jedyna spółka odnotowaliśmy wysoką dodatnią dynamikę w tym okresie w sprzęcie rolniczym, dzięki szerokiej ofercie AGRO i silnej współpracy z dostawcami, co pozwoliło na osiągnięcie 15-procentowego udziału w rynku. W pojazdach, dzięki dedykowanym poszczególnym branżom sieciom sprzedaży, rozbudowanym do ponad 200 osób, oraz kompleksowej ofercie wysokiej jakości oferowanych produktów i usług posprzedażowych, oraz silnej współpracy w ramach naszej grupy, jak również z dealerami wzrastamy z dynamiką 1,5 do 3-razy wyższą niż rynek.
Rynek powinien nadal rosnąć, szczególnie że ożywienie gospodarcze jest wyraźnie widoczne i prognozujemy cztery kwartały 2014 co najmniej tak dobre jak ostatni w 2013 roku. Pierwszy kwartał 2014 to na pewno utrzymanie dobrych wyników w segmencie pojazdów ze względu na okres deregulacji i możliwość zakupu z odliczeniem pełnego VAT, określonych pojazdów do 3,5 tony oraz wyprzedaże pojazdów z rocznika 2013. Spodziewamy się też wreszcie odbicia w branży budowlano-montażowej i dwucyfrowej dynamiki na tym rynku, co powinno przełożyć się na utrzymanie widocznego już pod koniec roku wzrostu w zakupie sprzętu budowlanego. Widzimy utrzymujący się potencjał w rynku AGRO, gdzie od 2012 roku mamy dedykowaną sieć specjalistów i nadal będziemy silnie rozwijać naszą ofertę produktową, rozpoczęliśmy rok dedykowaną temu sektorowi promocyjną pożyczką na zakup samochodów osobowych.Marcin Stolarek, Key Account Manager Athlon Car Lease Polska
- Rok 2013 był kolejnym, w którym Athlon Car Lease Polska zrealizował założony na ten rok budżet. Rzutem na taśmę przypieczętowaliśmy bardzo ważny dla nas kontrakt i po ponad pięciu latach starań wreszcie rozpoczęliśmy współpracę z Grupą Żywiec, co biorąc pod uwagę fakt, że nie jesteśmy firmą z tak zwanej, pierwszej piątki, można uznać za duży sukces. Był to również rok, w którym staraliśmy się, krok po kroku, odwracać trend związany z walką cenową na rynku CFM. Już w momencie przedstawiania oferty edukowaliśmy klienta, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze firmy finansującej, a przy negocjacjach umowy, uwypuklaliśmy różnice dzielące nas od najtańszych ofert na rynku, wskazując ryzyko związane ze zbyt atrakcyjną cenowo ofertą. Konkurowanie głównie ceną uważamy za jedno z największych zagrożeń dla branży CFM w rozpoczętym miesiąc temu roku. Powoli zbliżamy się do granicy opłacalności kontraktów. Ci, którzy zdecydują się ją przekroczyć, mogą po kilku latach boleśnie to odczuć. Niestety powoli staje się to standardem, że część firm CFM niską ratę będzie sobie rekompensować w trakcie trwania kontraktu, ewentualnie po jego zakończeniu. Athlon poprzez aktywne zarządzanie flotą naszych klientów, ma odpowiednie rozwiązania na ograniczenie ryzyka naszych partnerów, związanego ze wspomnianymi przed chwilą praktykami. Od pierwszego miesiąca współpracy prowadzimy klienta przez usługę, którą oferujemy. Można zadać pytanie – "Co jest trudnego w zarządzaniu samochodem dla firmy specjalizującej się w tym procederze?". Otóż jak się okazuje słowo zarządzanie znaczy coś zupełnie innego niż aktywne zarządzanie. Opieka nad klientem nie kończy się po wydaniu auta, a następnie rozpoczyna chwilę przed zdaniem pojazdu po kontrakcie. To cały proces, który trwa przez pełne 36, a czasem i więcej miesięcy. Athlon potrafi sobie z tym doskonale radzić.
W obecnym roku spodziewamy się dalszego zwiększania udziału w rynku przez firmy CFM. Chcemy brać aktywny udział w podziale tego tortu. Patrząc z perspektywy aktualnie obsługiwanych klientów oraz ciągłego polepszania jakości usługi, jaką oferujemy, nie powinniśmy mieć problemów z realizacją budżetu na ten rok. Będziemy szukać rozwiązań, które pozwolą nam być jeszcze bardziej konkurencyjnymi. Dzięki przynależności do grupy Rabobank posiadamy bardzo mocne fundamenty finansowe co przekłada się na atrakcyjność Naszej oferty. Naszym mocnym atutem, który nie będzie bez znaczenia w 2014 roku, jest stabilna kadra pracowników, niezmienna od ponad trzech lat. Nasze bogate doświadczenie połączone z ciekawą i elastyczną ofertą, pozwala nam z optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące.Daniel Trzaskowski, dyrektor Departamentu Finansowania i Zarządzania Flotą w Volkswagen Bank Polska
- W ubiegłym roku firmy wyleasingowały w Polsce 68 708 samochodów osobowych – o ponad 11 procent więcej niż przed rokiem, według danych Samar. Dynamika wzrostu była lepsza od prognozowanej, dlatego z całą pewnością można stwierdzić, że 2013 był udanym rokiem dla branży leasingu. Ma to także związek z pozytywnymi informacjami na temat ogólnej sytuacji gospodarczej, co przekłada się na optymizm firm leasingujących floty. Dla nas był to rok szczególny, ponieważ spółka Volkswagen Leasing Polska, już po raz drugi, zajęła pozycję lidera, pod względem liczby rejestracji samochodów osobowych na firmy leasingowe. Z kolei w obszarze CFM odnotowaliśmy, według PZWLP, najwyższy wzrost w branży – 87 procent w porównaniu z rokiem 2012. Nasze wyniki są pochodną wyników marek Grupy Volkswagen, które umacniają pozycję na polskim rynku.
W obecnym roku planujemy rozwijać produkty i usługi wpisujące się w filozofię TCO, czyli całościowych kosztów utrzymania floty, które coraz częściej są podstawą decyzji zakupowych fleet managerów. W dalszym ciągu będziemy intensywnie rozwijać pakiety serwisowe, tworzone wspólnie z Volkswagen Group Polska. Patrząc na rynki zachodnie, ta usługa ma ogromny potencjał w Polsce. Planujemy także implementację nowoczesnych systemów IT, które z powodzeniem funkcjonują już w Niemczech. Ważną rolę w tym roku będą odgrywać przepisy związane z odliczaniem podatku VAT. Po styczniu widzimy, że możliwość pełnego odliczania podatku VAT, największy wzrost wywołała wśród firm z sektora MŚP. Ciężko przewidzieć, na ile zmiana przepisów wpłynie na nastroje firm. Można szacować, że dynamika rozwoju rynku zostanie utrzymana na podobny poziomie, co w 2013 roku.Robert Bieńkowski, doradca Zarządu mLeasing
- Miniony rok, po okresie kilku słabszych lat, rynek leasingu może zaliczyć do udanych. Po pierwsze z powodu rekordowych wartości sfinansowanych aktywów - łącznie z nieruchomościami ponad 35 miliardów złotych. Po drugie wyższej, niż zakładano, dynamiki wzrostu wartości ruchomości na poziomie 13 procent. Siłą napędową tego wzrostu były pojazdy ciężarowe i lekkie, zwłaszcza w ostatnim kwartale. Zwiększonym zakupom pojazdów ciężarowych sprzyjały wymogi normy Euro 6, zaś lekkich - odnowienia umów po fali boomu aut z kratką sprzed kilku lat. Dwukrotnie zwiększył się udział pojazdów finansowanych pożyczką, która stanowi obecnie ponad 5 procent łącznego finansowania pojazdów. Dla nas ubiegły rok oznacza nie tylko rozwój podstawowego biznesu, w tempie dwukrotnie większym niż rynek, kolejne dobre wyniki finansowe spółki, ale i zmianę nazwy z BRE Leasing na mLeasing. Spodziewamy się, że wartość przedmiotów leasingu w roku 2014 przekroczy 40 miliardów złotych, co oznacza względnie podobne parametry rozwoju, jak w ostatnim roku. Zarówno rynkowe, jak i mLeasing. Dalej pojazdy będą odgrywać kluczową rolę w przyroście nowych aktywów, ale z mniejszą dynamiką samochodów ciężarowych. Także udział segmentu maszyn, dotychczas stabilny, powinien dość istotnie wzrosnąć. Zwłaszcza ten, finansowany leasingiem.


Frédéric Lustig, prezes Zarządu Carefleet
- Branża flotowa zakończyła rok 2013 z 11-procentowym wzrostem. Raportujące do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów firmy na koniec ubiegłego roku zarządzały łącznie 116 539 pojazdami. Sprzedaż rozkładała się we wszystkich kwartałach na podobnym poziomie. Tak, jak w latach poprzednich, największy, bo ponad 78-procentowy udział w portfelu firm CFM stanowią pojazdy finansowane w opcji full service leasing, których na koniec 2013 roku było łącznie ponad 91 tysięcy. Na drugim miejscu znalazł się leasing z serwisem z łączną liczbą 15 407 pojazdów. Natomiast w wyłącznym zarządzaniu w firmach CFM było 10 065 samochodów. Obserwujmy, że z roku na rok rośnie zainteresowanie usługami typu full service leasing (FSL). Klienci najczęściej wybierają to rozwiązanie z uwagi na zakres świadczonych usług w ramach FSL. Spółka Carefleet, działająca na polskim rynku flotowym od 2004, posiada 7,8 procent udziału w całym sektorze flotowym, według danych PZWLP, przy czym jej udziały sukcesywnie rosną. W 2013 roku spółka zarządzała łącznie 9 105 pojazdami.
Jak pokazują roczne, wypracowane przez firmy flotowe wyniki, branża CFM rozwija się w dynamicznym tempie. Pomimo niestabilnych przepisów, dotyczących między innymi podatku VAT, popyt na usługi flotowe nie słabnie. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa w Polsce są coraz lepiej zarządzane. A flota jest istotnym elementem dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa, Korzystają z tego zarówno małe jak i mikro firmy, które potrzebują kilku samochodów jak i te, które wymagają floty składającej się z kilkudziesięciu bądź kilkuset aut.


Opracował Klaudiusz Madeja

Ostatnie artykuły