Filmy

Nowe oblicze leasingu

Firmy świadczące usługi finansowe, dla poprawy konkurencyjności, starają się wzbogacić swoje oferty o różne usługi dodatkowe. Czy w najbliższym czasie również leasing wzbogaci się o nowe formy? Czy klienci szybko przekonają się do produktów tzw. Full Service – o odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy Dariusza Tucharza, z-cę dyrektora Pionu Handlowego ds. rynku Full Service Leasing BRE Leasing:ML: W ramach grupy BRE Banku działa spółka BRE Leasing. Od jak dawna jesteście Państwo na rynku i czym się zajmujecie?

DT: BRE Leasing Sp. z o.o. - należąca do znanych, powiązanych kapitałowo grup – niemieckiego Commerzbanku i polskiego BRE Banku, powstała w roku 1991, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw leasingowych w Polsce. Nasza spółka tworzyła rynek leasingu i wyznaczała jego standardy. Po ponad 15 latach działalności, z pewnością jesteśmy instytucją o ustabilizowanej pozycji na rynku i solidnych podstawach finansowych. Nasza spółka jest bankową instytucją leasingową o charakterze uniwersalnym. Kierujemy swoją ofertę do wszystkich podmiotów gospodarczych działających w Polsce. Wartość umów zawartych przez nas w 2006 r. wyniosła ponad 2,1 mld zł.
W 2003 roku wprowadziliśmy do oferty usługi wynajmu długoterminowego dla klientów flotowych (Full Service Leasing). Obecnie, w Polsce zarządzamy flotą ponad 2500 samochodów.


ML: Jedną z ofert BRE Leasing w ramach CFM jest usługa Full Service Leasing, czy może Pan przybliżyć ten produkt?

DT: Wynajem długoterminowy (Full Service Leasing) to indywidualny model finansowania, gdzie Klient korzysta z preferencji podatkowych analogicznych do leasingu. W ramach usług Full Service Leasing proponujemy oprócz finansowania także pakiet zarządzania eksploatacją pojazdów.

Usługa zarządzania flotami pojazdów oferowana przez BRE Leasing to zapewnienie kompleksowej opieki nad flotą samochodową Klienta.

W BRE Leasing Klient ma możliwość skorzystania z dwóch wariantów rozliczania usług. Pierwszym z nich jest zarządzanie w wariancie kosztów zryczałtowanych. Zarządzanie to polega na zorganizowaniu i rozliczaniu przez BRE Leasing wszelkich usług związanych z eksploatacją samochodów, a także zapewnieniu pełnej, kompleksowej kontroli nad flotą Klienta. Podstawową cechą zarządzania w wariancie kosztów zryczałtowanych jest fakt, że Klient ma zagwarantowany stały miesięczny koszt użytkowania samochodów przez cały okres trwania umowy.

Drugi to zarządzanie w wariancie kosztów rzeczywistych, polegające na refakturowaniu autoryzowanych przez Centrum Techniczne BRE Leasing kosztów faktycznie poniesionych w trakcie eksploatacji pojazdów, np. przeglądy; naprawy; wymiana płynów; dostarczenie, wymiana i składowanie ogumienia.

Atuty przemawiające za przekazaniem kompleksowego zarządzania środkami transportu użytkowanymi przez przedsiębiorstwo firmie specjalistycznej, to przede wszystkim pełna kontrola nad posiadanym parkiem samochodowym, łatwość pozyskania niezbędnych informacji co do bezpieczeństwa i stanu pojazdu, odciążenie użytkownika od kontroli kosztów serwisowych, ale także skupienie się na podstawowych czynnościach wpływających bezpośrednio na cele przedsiębiorstwa.


ML: Do jakich klientów skierowana jest oferta BREL Auto Komfort Plus i Prestige?

DT: Nasza nowa propozycja – BREL Auto Komfort powstała jako efekt kilkunastoletnich doświadczeń na rynku leasingu oraz wieloletnich w zakresie wynajmu długoterminowego pojazdów klientom flotowym. Została stworzona specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Jest to usługa Full Service Leasing samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t. Produkt ten stanowi połączenie usługi finansowania w formie leasingu operacyjnego z elementami zarządzania eksploatacją pojazdem, nawet jeśli dotyczy to tylko jednego samochodu. Nie trzeba więc kierować wielką korporacją z setkami aut, aby poznać zalety tego produktu.

BREL Auto Komfort zachowuje wszystkie zalety leasingu samochodów: daje Klientowi możliwość elastycznego, szybkiego i wygodnego sfinansowania zakupu samochodu (niska wartość resztowa), lub też jedynie jego użytkowania (wysoka wartość resztowa), stwarza możliwość obniżenia podatków (wpłata początkowa i raty leasingowe w całości wliczane są w koszty uzyskania przychodu) oraz stosuje proste i szybkie procedury zawarcia umowy.
Przygotowując tę usługą kierowaliśmy się analizą potrzeb i oczekiwań polskich przedsiębiorców, co pozwoliło nam stworzyć ofertę kompleksową i wariantową - dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb i możliwości Klientów. Usługa BREL Auto Komfort oferowana jest w dwóch wariantach, odmiennych co do zakresu usług zarządczych - Plus i Prestige. W obu przypadkach zapewniamy kontakt z naszym Centrum Operacyjnym, którego pracownicy zajmują się organizacją i rozliczaniem czynności serwisowych, służą radą w przypadkach zdarzeń losowych, zapewniają serwis ogumienia. BRE Leasing oferuje również karty paliwowe pozwalające na bezgotówkowe tankowanie. Krótko mówiąc: dzięki usłudze BREL Auto Komfort nasi Klienci mogą pozbyć się znacznej części kłopotliwych obowiązków, od których wielu użytkowników aut chciałoby się uwolnić. O tym, jaka to będzie część – decyduje oczywiście Klient, wybierając jeden z proponowanych wariantów.

Dodatkową zaletą oferty BREL Auto Komfort jest połączenie jej ze specjalnym pakietem assistance, dzięki któremu zapewniamy m.in. naprawę pojazdu na drodze, ewentualne holowanie i samochód zastępczy.

BREL Auto Komfort można nazwać ofertą dla Klientów szczególnie zapracowanych. Nasze badania potwierdziły bowiem, że chętnie z niej skorzystają przedsiębiorcy, właściciele firm i menedżerowie (także panie!), którym brak czasu nie pozwala na zgłębianie tajników obsługi technicznej samochodów firmowych. Śmiało można powiedzieć, że jest to skuteczne i stosunkowo proste rozwiązanie ułatwiające prowadzenie biznesu. Niewątpliwą zaletą tego produktu jest oszczędność czasu i stworzenie Klientowi większych możliwości poświęcenia się sprawom własnej firmy. BREL Auto Komfort to jak najmniej zmartwień z powodu np. niesprawnego auta, za to efektywny leasing oraz komfort i szybkość działania w zakresie obsługi samochodu.


ML: Czy pełna obsługa leasingowanych przez Państwa pojazdów dotyczy również ich użytkowników, np. w razie unieruchomienia pojazdu lub kolizji drogowej?

DT: Wszystkie pojazdy zarówno finansowane w formie klasycznego leasingu operacyjnego jak i korzystające z usług zarządzania (Full Service Leasing) objęte są ochroną assistance. W zależności od wymagań, Klienci mogą skorzystać z jednego z trzech oferowanych przez BRE Leasing pakietów. Gwarantujemy użytkownikom samochodów szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Dla przykładu, w ramach pakietu Premium oferujemy naprawę pojazdu na miejscu awarii lub holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego mogącego dokonać naprawy pojazdu. Ponadto organizujemy i pokrywamy koszty pojazdu zastępczego w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu (nawet na okres 30 dni).


ML: Czy firmy sektora CFM zrzeszają się i wspólnie rozwiązują problemy związane z prowadzeniem działalności?

DT: BRE Leasing, jako jedna z 10 firm na polskim rynku CFM jest współtwórcą Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów został utworzony w 2005 r., w celu kształtowania i wpływania na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów oraz zarządzania flotą pojazdów. PZWLP jest najważniejszym organem przedstawicielskim firm świadczących krótko i długoterminowy wynajem samochodów osobowych i pojazdów komercyjnych.
PZWLP działa w celu tworzenia i upowszechniania standardów etycznych prowadzenia działalności i świadczenia usług poprzez Kodeks, który obejmuje w szczególności standardy dotyczące bezpieczeństwa, jakości usług oraz ubezpieczenia.


ML: Jak może Pan ocenić ubiegły rok w firmach sektora CFM pod względem ich działalności?

DT: Ostatnie lata były dosyć trudne dla stosunkowo młodego rynku Car Fleet Management w Polsce. W tym okresie branża motoryzacyjna przeżywała jeden z najpotężniejszych kryzysów w Polsce. Spadek sprzedaży zanotowały również firmy świadczące usługi finansowania i zarządzania dla klientów flotowych. Pomimo występowania czynników mających zdecydowanie negatywny wpływ, widoczny jest jednak stały rozwój rynku CFM. W 2005 i 2006 roku rynek CFM rozwijał się nawet dwukrotnie szybciej niż rynek leasingowy.

Istotnym utrudnieniem w rozwoju zarówno leasingu jak i wynajmu długoterminowego są niestabilne przepisy podatkowe. W sierpniu 2005 doszło do kolejnej nowelizacji ustawy o VAT i ponownie zmieniono sposób klasyfikacji aut, od których można dokonać pełnych odliczeń. Taka chwiejność przepisów skutkuje wstrzymaniem wymian wyeksploatowanych pojazdów i oczekiwanie na nowe przepisy.

Poza tym na rynek flotowy niekorzystny wpływ ma również bardzo duży import pojazdów używanych z Zachodu, którego konsekwencją jest obniżenie cen samochodów na rynku wtórnym w Polsce. Przy kontraktach wynajmu długoterminowego, spadek cen pojazdów używanych wpływa negatywnie na kształtowanie się wartości resztowych.

Należy jednak zauważyć, iż rynek CFM jest na tyle silny, że pomimo wszystkich przeciwności, widać wyraźny rozwój. Od przystąpienia Polski do UE widoczny jest wzrost zainteresowania usługami finansowania i zarządzania poprzez obecność klientów korzystających z tego typu usług na rynkach zachodnich. Poza tym polskie przedsiębiorstwa również coraz chętniej korzystają z tego typu usług. Między innymi, dzięki tym założeniom spodziewamy się również zwiększenia dynamiki wzrostu rynku CFM w Polsce w kolejnych latach.


ML: Jakie są plany BRE Leasing w 2007r. dotyczące klientów flotowych?

DT: Pomimo spadku sprzedaży samochodów, widoczny jest jednak stały rozwój rynku długoterminowego wynajmu flot połączonego z zarządzaniem (CFM). Na rok 2007 patrzymy raczej z optymizmem. Dynamika wzrostu branży CFM jest zdecydowanie wyższa niż branży leasingowej. Klienci, którzy do tej pory byli zainteresowani zakupami za gotówkę, bądź finansowaniem 100% wartości pojazdu za pośrednictwem leasingu bądź kredytu a także inwestowali we własne struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie pojazdami, dziś podchodzą do sprawy trochę inaczej. Szukają nie tylko oszczędności w utrzymaniu pojazdów, ale również komfortu dla użytkowników.
Wśród czynników dodatnio wpływających na rozwój usług CFM jest również korzystna koniunktura gospodarcza, w tym wzrost wskaźników branż związanych z motoryzacją oraz postępujący wzrost świadomości usług zarządczych. Między innymi, dzięki tym założeniom zwiększyła się w 2006 r. dynamika wzrostu rynku CFM w Polsce. W BRE Leasing zakładamy, że przyszły rok będzie równie korzystny dla tego sektora biznesu jak miniony.


Dziękuję za rozmowę
Michał Bąk

Ostatnie artykuły