Filmy
  • Wywiady
  • Co wiemy o wartości rezydualnej pojazdu

Co wiemy o wartości rezydualnej pojazdu

Końcowa wartość odsprzedaży auta jest kwestią niezwykle istotną dla każdego, kto planuje leasing floty, ponieważ determinuje późniejsze warunki finansowania samochodów. Aby skutecznie monitorować wartość rezydualną i wpływać na jej wysokość, zarówno firma CFM, jak i klient muszą brać pod uwagę szereg źródeł jej zmienności. Dzięki nim możliwe jest prognozowanie wartości floty po upływie okresu leasingu. O aspektach księgowych w temacie finansowania floty rozmawiamy z Jarosławem Oworuszko, dyrektorem finansowym LeasePlan Fleet Management:
Co to jest wartość rezydualna i dlaczego jest ważna dla klienta oraz dla firmy CFM?
- Wartość rezydualna jest to cena, za jaką będziemy mogli sprzedać samochód po okresie leasingu. Z punktu widzenia klienta ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ przekłada się bezpośrednio na wysokość raty leasingowej. A zatem im mniejsza różnica pomiędzy ceną nowego samochodu, a jego wartością po okresie leasingowania, tym niższy koszt długoterminowego wynajmu floty.
Wartość rezydualna jest kwestią, którą rozważa każdy klient w momencie wyboru samochodów służbowych. Oznacza to przeanalizowanie wszystkich czynników, które mogą wpłynąć na spadek wartości auta, jak marka oraz model, pojemność silnika czy rodzaj paliwa. Z punktu widzenia dostawcy CFM jest istotne, aby zapewnić klientowi jak najpełniejsze informacje dotyczące czynników, które wpływają na wartość rezydualną pojazdów. Dzięki temu klient będzie mógł w pełni świadomie zadecydować o optymalnych dla niego warunkach współpracy z leasingodawcą.


W jaki sposób klient może wpływać na wartość rezydualną na etapie projektowania oraz późniejszej eksploatacji swojej floty?
- Najważniejszą kwestią w momencie wyboru samochodu jest jego dopasowanie do specyfiki działalności oraz oczekiwań klienta. Warto czasem zapłacić kilka tysięcy więcej za auto lepiej dostosowane do potrzeb klienta, aby dzięki temu zminimalizować koszty jego serwisowania. Istotnymi elementami będą tutaj marka, model oraz silnik z odpowiednią mocą. Zdarza się, że pracownicy wybierają samochód wyższej klasy, ale z mniejszym silnikiem, co ostatecznie prowadzi do drastycznego wzrostu spalania paliwa i częstszego serwisowania.
W momencie sprzedaży, czynniki jednostkowe, jak pochodzenie i dokumentacja pojazdu, rodzaj silnika oraz paliwa, wyposażenie, wiek i przebieg auta, będą miały ogromny wpływ na jego wartość. Dotyczy to również wszelkich kwestii związanych z jego eksploatacją, jak intensywność użytkowania oraz stan techniczny. Aby prognozowana wartość była zbieżna ze stanem rzeczywistym, stopień zużycia auta powinien być proporcjonalny do ilości przejechanych przez nie kilometrów. Z obserwacji LeasePlan wynika, że serwisowanie pojazdów w ASO ma duże znaczenie w momencie sprzedaży samochodu. Elementy, na które klienci zwracają uwagę to udokumentowana terminowość przeglądów, gwarancja (jeśli jeszcze obowiązuje) oraz szkodowość.
Kolejnym ważnym elementem podczas wyboru floty, wpływającym na wartość rezydualną jest wyposażenie auta. Pakiety wyposażenia związane z bezpieczeństwem oraz komfortem sprawiają, że wartości pojazdu wzrasta. Jednak ta zależność działa w dwie strony, ponieważ brak takiego wyposażenia może utrudnić późniejszą odsprzedaż samochodu. Odwrotnie dzieje się w przypadku mało istotnych elementów dodatkowych, jak np. kosztowna drewniana kierownica. Tego typu wydatki nie znajdą później odzwierciedlenia w wartości rezydualnej auta.
Dobrym rozwiązaniem przy planowaniu struktury floty jest fazowanie zamówień i sprzedaży oraz dywersyfikacja marek. Trzeba pamiętać o tym, że zakupione teraz samochody za trzy lata trzeba będzie sprzedać, w jednym momencie. Ważne zatem jest, aby nie koncentrować się na jednej marce czy jednym modelu, ponieważ samochód jest aktywem, którego różnorodność jest naszym zabezpieczeniem.


Czy firma CFM ma wpływ na wysokość wartości rezydualnej i w jaki sposób możemy ją prognozować?
- Firma CFM ma wpływ na wartość rezydualną poprzez zapewnienie klientowi dostępu do szczegółowych informacji dotyczących prognozowanych cen odsprzedaży poszczególnych modeli samochodów. Poza tym, dzięki wykorzystaniu swoich kanałów sprzedaży, dostawca CFM jest w stanie uzyskać cenę nawet o 20% wyższą niż ta, którą standardowo oferują komisy.
Prognozowanie wartości rezydualnej stanowi znaczącą część pracy analitycznej każdej firmy CFM. Dane, które są znane od samego początku to wartość zakupu samochodu oraz wysokość przychodu w trakcie leasingu. Największym wyzwaniem stojącym przed analitykiem jest takie zapoznanie się z wszelkimi czynnikami, które wpływają na ten proces, aby zmienność wartości rezydualnej była jak najmniejsza. Część z nich może okazać się przydatna również klientowi, jeszcze na etapie projektowania floty. Należą do nich na przykład znormalizowane dane rynkowe czyli to, w jakiej cenie są sprzedawane samochody. Takich informacji dostarczają miedzy innymi Expert Eye oraz Eurotax.
Źródłem zmienności są również czynniki specyficzne, które oddziałują na grupy pojazdów. Jednym z nich jest postrzeganie marki. W zależności od renomy i niezawodności, poszczególne marki w różnym stopniu utrzymują wartość rezydualną. Istotny wpływ na ten proces mają także nowe modele samochodów. Co ciekawe, wprowadzenie nowego modelu nie przekłada się tak bardzo na spadek wartości rezydualnej, jak sama zapowiedź jego pojawienia się na rynku. Prezentacja nowej wersji auta powoduje, że rynek automatycznie dyskontuje cenę poprzedniego modelu. Dwa kolejne czynniki to nowe technologie i wymogi ekologiczne. Z jednej strony pojawiają się ograniczenia w emisji CO2, czy też wymogi dotyczące katalizatorów, z drugiej nowe modele i rozwiązania technologiczne. Samochody, które w mniejszym stopniu będą odpowiadać rosnącym wymaganiom użytkowników będą narażone na spadek wartości rezydualnej.
Poza czynnikami specyficznymi należy wziąć również pod uwagę współczynnik komercyjny czyli informacje o tym, jak dana marka się sprzedaje oraz współczynnik techniczny. Ten ostatni dostarcza danych związanych ze specyfiką auta. Na przykład, kiedy samochód dobrze się sprawuje przez około dwa lata, natomiast po trzecim, czwartym roku zaczyna się psuć, ilość pieniędzy jaką trzeba wydać na reperację może być bardzo duża. Mając taką wiedzę firma CFM wprowadza korektę do prognozowanej przez siebie wartości rezydualnej pojazdu.


Jakie jeszcze czynniki mogą mieć wpływ na wartość rezydualną?
Są to na przykład czynniki makroekonomiczne, które będą oddziaływały na wszystkie samochody. Należą do nich cykle koniunktury gospodarczej, kursy walutowe oraz przepisy podatkowe. Cechą charakterystyczną tej grupy są zmiany skokowe, które mogą być trudne do przewidzenia. Możemy je obserwować, ale nie mamy na nie wpływu.
Poza tym o wartości rezydualnej będą decydować również czynniki subiektywne czyli np. przebiegi graniczne. Samochód z przebiegiem 98 tys. km będzie miał wyższą wartość niż ten z przebiegiem 102 tys. km, choć stopień ich zużycia będzie taki sam. Podobnie dzieje się w przypadku wyposażenia. Przykładowo sprzedaż Audi A8 bez nawigacji może być kłopotem, ponieważ jest to element oczekiwany w samochodzie tej klasy.
Wartość rezydualna jest zależna od nieskończonej liczby czynników. Część z nich jest mierzalna i na jej podstawie firmy CFM są w stanie prognozować cenę odsprzedaży pojazdów. Zaliczają się do nich również wszystkie te czynniki, które są kontrolowane przez właściciela i na które może on świadomie wpływać. Kluczem do zrozumienia istoty zarządzania wartością rezydualną jest świadomość jak kompleksowy jest to temat. Jeśli klient skorzysta z doświadczenia oraz wiedzy ekspertów firmy CFM przy wyborze samochodów oraz na etapie monitorowania eksploatacji swojej floty, z pewnością będzie usatysfakcjonowany z wartości rezydualnej swoich aut służbowych po okresie leasingu.


Dziękujemy za rozmowę.

Ostatnie artykuły