Filmy
  • Wywiady
  • Leasing ciągle w górę, co nowego w 2008 roku

Leasing ciągle w górę, co nowego w 2008 roku

Kilkanaście lat temu, gdy pierwsza firma przedstawiła w Polsce ofertę finansowania środków transportu, niewiele osób wierzyło w powodzenie leasingu. Z jednej strony należało przekonać banki do sfinansowania inwestycji, z drugiej nieufnych klientów, którzy w większości byli przyzwyczajeni do zakupów gotówkowych. Jak widać leasing w naszym kraju mocno się zadomowił, a obecnie odnotowujemy kolejny dynamiczny wzrost przychodów firm z sektora finansowego. Drugim ciekawym zjawiskiem jest dynamiczny rozwój usług z branży CFM. Full Service Leasing - wynajem i zarządzanie flotą samochodową - to obecnie główny kierunek działań wielu leasingodawców. Pojawienie się usług tego typu może świadczyć o poszukiwaniu nowych lepszych rozwiązań dla klientów, ale przede wszystkim o dojrzałości i dużym potencjale rynku.
Andrzej Sugajski, Związek Przedsiębiorstw Leasingowych

Rok 2007 był kolejnym rekordowym rokiem w branży leasingowej, w którym sfinansowano transakcje o wartości 32,7 mld złotych. Był to także znakomity rok dla branży motoryzacyjnej. Prawie wszyscy europejscy producenci pojazdów użytkowych nie byli w stanie na bieżąco sprostać zamówieniom. Leasing pojazdów to najdynamiczniej rozwijający się w ubiegłym roku segment rynku (wzrost o 59 proc). Korzystne warunki finansowania, ubezpieczenia, a także usługi okołoleasingowe (m.in. wymiana opon, karty paliwowe, likwidacja szkód, serwis pojazdów) sprawiają, że leasing staje się coraz popularniejsza formą nabywania pojazdów. Rośnie także zainteresowanie wynajmem długoterminowym pojazdów. Cały rynek CFM powiększył się w ubr. o ok. 30 proc. To właśnie usługi leasingowe i wynajmu długoterminowego mają dzisiaj największy udział w finansowaniu flot (ok. 64 proc. dane firmy SAMAR).
Szacujemy, iż wartość całego rynku ruchomości wzrośnie w roku bieżącym o kolejne 10 mld złotych osiągając pod koniec roku wartość 42–43 mld złotych.
Radosław Boniecki, Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy od lat stara się utrzymać pozycję lidera na rynku leasingu w Polsce. W 2008 r. zakładamy dalszy dynamiczny rozwój. Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera we wszystkich strategicznych dla firmy segmentach tj pojazdów oraz maszyn i urządzeń. Planujemy, że dynamika sprzedaży EFL w roku 2008 osiągnie poziom około 30 proc.
W roku 2008 będziemy kontynuowali naszą dotychczasową strategię. Ponadto zamierzamy szersze wejście w obszary, czy segmenty rynku, na które dotąd istnieliśmy w ograniczonym zakresie, a które naszym zdaniem mają duży potencjał,. Mam tu na myśli między innymi rynek IT.
Będziemy również nadal kontynuować wzbogacanie naszej oferty o produkty skierowane do wybranych grup zawodowych. EFL posiada największą siec handlową w Polsce. W roku 2008 planujemy poszerzenie współpracy w ramach Grupy CA Polska, w skład której wchodzą między innymi Lukas Bank, Carefleet, EFL Service. Chcemy z jednej strony wykorzystać te kanały do dystrybucji naszych usług do jak najszerszej grupy Klientów, a z drugiej zagwarantować im bardzo szeroką kompleksową ofertę. Jakość obsługi Klienta jest jednym z naszych naszym priorytetów. EFL jako pierwsza firma leaisngowa w Polsce wprowadziła w ubiegłym roku specjalny portal internetowy: PORTAL KLIENT EFL. Jest to usługa , która pozwala uzyskać dostęp do modułu samoobsługowego dla Klienta EFL. Usługa dostępna jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Klient samodzielnie poprzez stronę POTRTALU może na bieżąco kontrolować swoje umowy oraz płatności.
W roku 2008 będziemy starali się nadal podwyższać jakość świadczonych przez nas usług. Przygotowujemy również nowe produkty i promocje, ale jeszcze jest za wcześnie, aby się tym pochwalić.
Jerzy Kobyliński, Masterlease Polska

Masterlease niezmiennie od trzech lat znajduje się na pierwszym miejscu na rynku CFM i FSL. Na koniec 2007 roku wielkość naszej floty wyniosła prawie 20 000 aut, co oznacza 27 proc. wzrost w stosunku do roku 2006 – wyższy niż przyjęte założenia. Prognozy analityków rynku, prognozy gospodarcze i analiza naszych wyników za ubiegłe lata pozwalają na przyjęcie optymistycznych prognoz na rok 2008.
Najdynamiczniej rozwijającą się usługą w branży CFM jest zdecydowanie full service leasing. Masterlease położy duży nacisk właśnie na rozwój produktów z tej grupy. Obecnie obsługujemy ponad 40 proc. portfela klientów korzystających z tej usługi w Polsce. Na 2008 zakładamy 30 proc. wzrost.
Patrząc w przyszłość widać, że coraz bardziej istotne z perspektywy zarówno Masterlease jak i innych firm będzie wprowadzenie pewnych norm dla całej branży. Tak młody i dynamiczny rynek już teraz potrzebuje wprowadzenia spójnej terminologii i wytycznych: jednolitej nomenklatury, ładu w używaniu specjalistycznych pojęć, określenia jasnych zasad raportowania. Dotychczasowy dorobek Związku Przedsiębiorstw Leasingowych to już wielki krok i niezastąpione kompendium wiedzy o branży. Teraz rynek wyraźnie potrzebuje kolejnych narzędzi. W ich tworzeniu chcemy brać aktywny udział.
Dariusz Tucharz, BRE Leasing

Rok 2007 dla branży CFM to okres dużej dynamiki wzrostu. Przez ostatnie 12 m-cy rynek powiększył się o ok. 20 000 pojazdów. Dla BRE Leasing również był to dobry okres, ponieważ pod koniec 2007 roku zarządzaliśmy flotą na poziomie 3 200 aut zwiększając swój udział w rynku do ok. 3,5 proc.
Na przyszły rok patrzymy raczej z optymizmem. Klienci, którzy do tej pory byli zainteresowani zakupami za gotówkę, bądź finansowaniem 100 proc. wartości pojazdu za pośrednictwem leasingu bądź kredytu, a także inwestowali we własne struktury organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie pojazdami, dziś podchodzą do sprawy trochę inaczej. Szukają nie tylko oszczędności w utrzymaniu pojazdów, ale również komfortu dla użytkowników.
Przy takim założeniu, najlepszym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy, który według naszych analiz zapewnia oszczędności w kosztach nawet do 30 proc i komfort poprzez przejęcie przez nas wszelkich czynności związanych z organizacją i rozliczaniem serwisu, zapewniając jednocześnie mobilność użytkownikom poprzez zagwarantowanie samochodów zastępczych.
Rok 2008 to dla działalności CFM w BRE Leasing okres istotnych zmian. Planujemy otwarcie nowych Biur Handlowych CFM, dzięki którym nasi przedstawiciele będą mogli dotrzeć do każdego zakątka kraju i profesjonalnie obsługiwać każdego klienta. Ponadto planujemy wiele nowości w naszym produkcie CFM. W pierwszej kolejności wdrożymy m.in. bardzo rozbudowany portal internetowy, dzięki któremu klienci otrzymają dostęp on line do wszelkich informacji dot. umowy finansowania pojazdów (harmonogramy płatności, rozliczenia, załączniki do faktur) oraz umowy zarządzania pojazdami (zdarzenia serwisowe, koszty usług serwisowych, szkody, zużycie paliwa).
Krzysztof Famulski, VB Leasing Polska

Za nami rekordowy rok. Uwzględniając wyniki sprzedażowe VB LEASING za ostatnie dwanaście miesięcy (ok. 1,59 mld zł) i dane całej branży po III kwartałach ubiegłego roku sądzę, że nasza spółka – zgodnie z oczekiwaniami – po raz kolejny uplasuje się w czołówce firm oferujących na polskim rynku usługi leasingowe. Ubiegły rok zakończyliśmy ok. 47 proc. wzrostem sprzedaży. Ten rok zapowiada się równie interesująco. Ekonomiści przewidują, że będzie to czas dalszego wzrostu gospodarczego naszego kraju i wielu nowych inwestycji. W oparciu o tak pozytywne przesłanki, zakładamy wzrost sprzedaży naszej spółki do 2 mld zł wartości przekazanych w leasing ruchomości. To dla nas duże wyzwanie, ale jesteśmy na nie przygotowani. W tym roku zamierzamy skupić na rozwoju poszczególnych linii biznesowych, np. car fleet manegement i nowych programach brandowych, które obok tych istniejących (Ford Leasing, Jaguar Leasing, Land Rover Leasing, Volvo Auto Leasing) wzbogacą ofertę naszej spółki. Będziemy bardziej widoczni w najbardziej perspektywicznych dla nas branżach i umacniać się w tych obszarach, w których nasza pozycja już jest silna (np. rolnictwo, środki transportu, budownictwo). Wypadkową naszych planów jest dalszy wzrost zatrudnienia i rozwój sieci sprzedaży spółki w północnej i wschodniej części Polski. Nieustannie naszym celem jest poszerzanie oferty, jej dostępności, jednak przede wszystkim - podnoszenie standardów obsługi klienta.
Sławomir Wontrucki, LeasePlan Fleet Management (Polska)

Mijający rok dla LeasePlan Fleet Management upłynął pod znakiem zmian oraz dynamicznego rozwoju. Na koniec 2007 roku firma posiadała 361 klientów, których floty składały się łącznie z 8864 samochodów. Dla porównania, rok 2006 zamykaliśmy z 293 klientami i łączną pozostającą pod naszą opieką flotą 6459 aut. Oznacza to, że odnotowaliśmy 23-procentowy wzrost liczby klientów oraz 37-procentowy wzrost liczby zarządzanych pojazdów w stosunku do roku poprzedniego. Szybki rozwój LeasePlan pozwolił nam już po drugim kwartale ubiegłego roku awansować na trzecie miejsce wśród największych firm CFM w Polsce. Jeśli zaś chodzi o działalność operacyjną i rozwój zakresu naszej oferty, to LeasePlan wprowadził w tym roku innowacyjną na polskim rynku usługę Otwarta Kalkulacja. Gwarantuje ona klientowi nie tylko przejrzystość kosztów ponoszonych na flotę, ale także podział wspólnie wypracowanych zysków. Ryzyko ewentualnych wyższych od przewidzianych kosztów przejmuje na siebie firma CFM, absorbując powstałą w ten sposób stratę.
W ostatnim czasie można zaobserwować coraz większe zainteresowanie przedsiębiorstw korzystających z usług firm CFM nowoczesnymi narzędziami internetowymi, wspomagającymi administrację flotą. Przykładem takich rozwiązań jest wprowadzony przez LeasePlan pod koniec 2007 roku portal kliencki LeasePlan Online. Za jego pośrednictwem użytkownik ma dostęp do trzech narzędzi: Fleet Reporting – analiza kosztów, przebiegi, tankowania pojazdów; Administrator Floty - codzienna administracja floty przez internet; Kalkulacja Internetowa - pozwala na samodzielne obliczenie wysokości raty leasingowej za dowolne auta w ofercie LeasePlan.
Polski oddział firmy LeasePlan, jako jedyna firma CFM w Polsce, oferuje swoim klientom usługę ekologiczną GreenPlan dla flot samochodów służbowych. Oferta ta polega z jednej strony na redukowaniu emisji zanieczyszczeń powodowanej przez auta firmowe, a z drugiej także na rekompensacie negatywnych dla przyrody skutków eksploatacji pojazdów.
Jeśli chodzi o plany rozwoju polskiego oddziału firmy LeasePlan w 2008 roku, to zamierzamy rozszerzyć ofertę Ubezpieczenia Flotowego LeasePlan. Planujemy również zautomatyzować proces współpracy z serwisami, co wpłynie na znaczne przyśpieszenie dokonywanych we flotowych autach napraw, przeglądów czy też wymian opon. Ponadto będziemy dalej rozwijać narzędzia internetowe oferowane klientom.
Rafał Leszczyński, BNP Paribas Lease Group

Zarówno cała branża jak i nasza firma rok 2007 może zaliczyć do udanych. Potwierdza to ponad 80-cio procentowy wzrost sfinansowanych przedmiotów przez BNP Paribas Lease w porównaniu z rokiem 2006. Wykorzystaliśmy ten czas dla umocnienia naszej pozycji leadera w finansowaniu maszyn rolniczych i jednocześnie silnie zaznaczyliśmy naszą obecność na rynku maszyn budowlanych oraz rynku logistycznym.
Osiągnięcia mijającego roku wyznaczają przyszłe kierunki. Zamierzamy znacznie powiększyć nasze udziały w rynku maszyn budowlanych oraz logistyki, wykorzystując do tego zaawansowane produkty finansowe skrojone na miarę tych klientów, którzy zamierzają korzystać z funduszy Unii Europejskiej.
Z drugiej strony powtórzenie tak dużych wzrostów w przyszłości będzie niezmiernie trudne. To już drugi z kolei rok, gdy wzrost rynku leasingu przekracza 40%. Wiele przedsiębiorstw dokonała już wymaganych inwestycji i ich wielkość w przyszłym roku wg dostępnych prognoz zasadniczo spadnie. Zatem spadek dynamiki wzrostu na rynku leasingowych wydaje się być nieunikniony.
Piotr Borowski, MAN Financial Services Poland

MAN FS zakończył etap "przygotowawczy" w swoim rozwoju i wszystko przebiega zgodnie z planem. Jesteśmy zarejestrowana spółką leasingowa posiadającą wszystkie niezbędne zezwolenia oraz podstawowy szkielet organizacyjny.
Osoby zajmujące stanowiska kierownicze kończą rekrutacje w departamentach. W 1Q 2008 przewidujemy zakończenie implementacji softwaru leasingowego, który pozwoli na profesjonalne przygotowanie oferty oraz umowy w każdym miejscu w Polsce. Nasz cel to obecność w każdym miejscu w którym oferowane są produkty koncernu MAN.
Działalność rozpoczynamy od leasingu operacyjnego i finansowego na nasze pojazdy. Oczywiście z własnym pakietem ubezpieczeniowym. Jako nowość będziemy oferować klientom pakiet Assistance dla pojazdów ciężarowych oraz możliwość finansowania pakietów serwisowych MAN.

(Opracował: MB)


Ostatnie artykuły