Filmy
  • Artykuły
  • Odliczenie podatku VAT, a leasing samochodowy

Odliczenie podatku VAT, a leasing samochodowy

Zasady odpisów podatkowych od zakupu i kosztów eksploatacji floty pojazdów powinny być znane każdemu przedsiębiorcy. Jedną z podstawowych kwestii jest limit podatku VAT, jaki można odliczyć od samochodu firmowego. Istnieją jego dwa warianty, pełne odliczenie dla pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do celów służbowych oraz 50-procentowe odliczenie VAT-u dla pojazdów użytkowanych w systemie mieszanym. Zobacz, jak wygląda kwestia odliczeń podatkowych, gdy w grę wchodzi leasing samochodowy.

VAT a leasing samochodowy
Głównym kryterium decydującym o wysokości podatku VAT do odliczenia jest przeznaczenie samochodu. Auta osobowe pełniące rolę tylko samochodów firmowych w celu pełnego odliczenia VAT- u podlegają kontroli pokonywanych kilometrów za pomocą ewidencji przebiegu pojazdu.
Konieczne jest też zgłoszenie takiego samochodu firmowego w urzędzie skarbowym, poprzez wypełnienie deklaracji VAT-26 oraz opracowanie regulaminu użytkowania auta służbowego. W przeciwnym razie przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczania tylko połowy podatku od wydatków ponoszonych na auto, w tym także rat leasingowych.
W tym przypadku odpisu od tego samego samochodu można dokonać dwa razy. Podatnik ma prawo odliczyć VAT od opłaty wstępnej i wszystkich rat leasingu samochodowego, ale też ceny wykupu auta po zakończeniu umowy. Między innymi właśnie z tego względu leasing samochodowy (http://www.vwbank.pl/dla-firmy/leasing/leasing-pojazdow.html) jest jedną z korzystniejszych form finansowania zakupu samochodu.

VAT a samochody dostawcze
Powyższe zasady nie dotyczą samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, do których należą ciężarówki oraz wybrane auta dostawcze. W ich przypadku nie ma konieczności prowadzenia specjalnej dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie służbowe. Przedsiębiorca może odliczyć pełną kwotę podatku VAT od zakupu i kosztów eksploatacji samochodu.

Dotyczy to również innych pojazdów wyszczególnionych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na liście samochodów służących wyłącznie do realizacji zadań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej znajdują się m.in.:
- pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające jeden rząd siedzeń, oddzielony ścianą lub trwałą przegrodą od części przeznaczonej do przewozu ładunków, klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym jako samochód wielozadaniowy, van samochody, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
- samochody posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy,
- samochody specjalne (np. koparki, ładowarki, agregaty, podnośniki).

Spełnienie wymagań dotyczących samochodów służbowych określonych w ustawie jest stwierdzane na podstawie stosownego zaświadczenia wydawanego przez okręgową stację kontroli pojazdów w oparciu o dodatkowe badanie techniczne oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu z odpowiednią adnotacją.

Ostatnie artykuły