Filmy
  • Artykuły
  • Kredyt na samochód a jego sprzedaż – co musisz wiedzieć?

Kredyt na samochód a jego sprzedaż – co musisz wiedzieć?

Jedną z większych wad finansowania zakupu auta kredytem jest co najmniej kilkuletni okres obowiązywania umowy. W trakcie spłacania rat za samochód może się okazać, że pojazd nie spełnia już naszych oczekiwań, bo np. potrzebujemy większego środka transportu lub zwyczajnie nie stać nas na kolejne raty. Wtedy pojawia się pytanie, czy mając kredyt na samochód możemy go swobodnie sprzedać?
Zaciągając długoterminowe zobowiązania powinniśmy być świadomi związanych z tym konsekwencji. Decyzja o tym, żeby złożyć wniosek o kredyt na samochód (http://www.vwbank.pl/dla-mnie/kredyty/kredyt-na-samochod-nowy.html) wiąże się nie tylko z tym, że otrzymamy środki na sfinansowanie zakupu, lecz także z koniecznością podpisania kilkuletniej umowy. Z tego względu nie można zapomnieć o analizie obecnej sytuacji życiowej i finansowej, ale też o planach na przyszłość. Jeśli w najbliższym czasie zamierzamy zmienić pracę lub założyć rodzinę, warto przede wszystkim dobrze przemyśleć wybór odpowiedniego modelu samochodu lub rozważyć inne sposoby sfinansowania inwestycji. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie dalej spłacać kolejnych rat zaciągniętego kredytu możemy spróbować sprzedać zadłużone auto.


Kredyt na samochód a zabezpieczenia
Podstawowym problemem przy tego typu transakcjach są zabezpieczenia bankowe. Przy kredytach na samochód banki stosują zwykle zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie na zabezpieczenie. Na czym to polega? Pierwsza forma zabezpieczenia sprowadza się do umieszczenia wpisu w krajowym rejestrze zastawów oraz informacji w dowodzie rejestracyjnym auta. Proces sprzedaży samochodu z takim zabezpieczeniem jest dużo bardziej złożony i czasochłonny. Wymaga wcześniejszej spłaty kredytu oraz dokonania szeregu formalności związanych z wykreśleniem auta z rejestru. W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie instytucja finansowa w 49 proc. staje się współwłaścicielem samochodu, czego skutkiem jest zatrzymanie karty pojazdu w banku, co uniemożliwia sprzedaż auta. Banki zwykle dopuszczają wcześniejsze zbycie kredytowanego samochodu, gdy mają pewność, że zostaną spłacone wszystkie zobowiązania. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest sporządzenie przedwstępnej umowy sprzedaży, w której znajdzie się zapis, że środki ze sprzedaży auta w wysokości zadłużenia trafią bezpośrednio na rachunek banku albo kredytobiorca zobowiązuje się w ciągu 3 dni uregulować te należności.


Sprzedaż samochodu z kredytem
Kredytobiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, mogą spróbować sprzedaży auta razem z zaciągniętym kredytem. Owszem, znalezienie klienta zainteresowanego zakupem zadłużonego samochodu może być sporym wyzwaniem, ale też szansą na pozbycie się ciężaru spłacania kolejnych rat kredytowych. Potencjalny nabywca powinien złożyć w banku specjalny wniosek o przejęcie kredytu, a następnie pomyślnie przejść standardową procedurę weryfikacji zdolności kredytowej. Po tym czasie będzie mógł przejąć zaciągnięte przez nas zobowiązanie i na siebie zarejestrować samochód. W tym wypadku kupujący może zażądać obniżenia ceny samochodu o sumę kosztów związanych ze spłatą kredytu, w tym np. prowizją bankową.

Ostatnie artykuły