Filmy
  • Artykuły
  • Leasing. Alternatywa dla zakupu gotówkowego

Leasing. Alternatywa dla zakupu gotówkowego

Leasing oraz zakup gotówkowy to jedne z najpopularniejszych form nabycia środka trwałego przez podmioty gospodarcze. Korzyści związane z zakupem gotówkowym wydają się oczywiste – taka forma nabycia samochodu lub innego środka trwałego nie generuje kosztów pozyskania finansowania zewnętrznego, więc opłacalność tego rozwiązania będzie wyższa niż w przypadku dostępnych produktów instytucji finansowych. Co jednak istotne, zakup gotówkowy wymaga faktycznego posiadania środków finansowych i wiąże się z koniecznością jednorazowego poniesienia kosztu zakupu pojazdu, a więc zaangażowania kapitału, który mógłby zostać przeznaczony na inne cele, nierzadko bardziej zyskowne niż zakup samochodu.

Poszukując alternatywny dla zakupu gotówkowego, przedsiębiorcy najczęściej skłaniają się ku leasingowi. Z uwagi na znaczące korzyści podatkowe (odliczenie od podatku kosztów, związanych z ratami leasingowymi, opłatami dodatkowymi oraz kosztów bieżącej eksploatacji pojazdu, odpisy podatku VAT), leasing jest najbardziej atrakcyjną formą nabycia środka trwałego, bazującą na finansowaniu zewnętrznym.

Leasingu nie należy jednak traktować wyłącznie jako rozwiązania dla firm, które nie dysponują gotówką na zakup środka trwałego. Większość leasingodawców to instytucje finansowe o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz krajowym bądź międzynarodowym zasięgu działania. Instytucje te mają bardzo silną pozycję negocjacyjną w relacjach z dostawcami samochodów, ubezpieczeń czy akcesoriów. Uzyskanie podobnych rabatów przez klientów indywidualnych jest niemożliwe. Skala rabatów może być tak duża, że dla leasingobiorcy oferta leasingu okaże się de facto tańsza niż zakup gotówkowy.

Dodatkową korzyścią związaną z leasingiem jest kompleksowa oferta leasingodawców w zakresie obsługi floty pojazdów. Na rynku dostępne są takie usługi jak Full Service Leasing (FSL – sfinansowanie nabycia oraz kompleksowa opieka i nadzór nad pojedynczym samochodem lub całym parkiem pojazdów) czy Leasing & Service (finansowanie oraz obsługa w węższym zakresie niż przy FSL), pozwalające na dostosowanie oferty do oczekiwań klienta.
Także procedury pozyskania leasingu nie są czasochłonne i nie powinny sprawić leasingobiorcom większych problemów. Leasingodawcy przeważnie nie wymagają nawet od wnioskodawców wykazania zdolności kredytowej.
Jako ułomność leasingu w porównaniu do zakupu gotówkowego wskazać można natomiast pozostawienie prawa własności do środka trwałego po stronie leasingodawcy, co jednak nie ma większego wpływu na prawo do dysponowania tym środkiem.

Reasumując – leasing stanowi alternatywę, a pod pewnymi względami jest nawet atrakcyjniejszym rozwiązaniem niż zakup gotówkowy. Zakup gotówkowy wydaje się natomiast dobrym pomysłem głównie dla podmiotów, dysponujących gotówką i niemających pomysłu na alternatywną inwestycję.

Źródło: WeźLeasing.pl

Ostatnie artykuły