Filmy

System do masowego rozliczenia

Coraz większa ilość danych gromadzonych przez firmy to dla nich coraz poważniejszy problem. Widać to wyraźnie również w obszarze obsługi klientów i rozliczaniu usług, z których korzystają. Na szczęście rozwój nowych technologii pozwala na projektowanie specjalnych systemów IT, które właściwie wdrożone, zapewniają sprawne zarządzanie obsługą klientów i efektywne wyliczanie należności.

Rozliczanie płatności klientów to często problematyczny obszar działalności wielu firm, które funkcjonują w oparciu o wymianę dużej ilości danych z dużą liczbą klientów. Sprawa jest tym ważniejsza, że centralnym punktem tej współpracy są pieniądze, których właściwy obieg pozwala firmie na płynne funkcjonowanie. Kwestia masowych rozliczeń dotyczy zarówno prywatnych przedsiębiorstw, jak i sektora usług publicznych związanych z dostarczaniem mediów – gazu, prądu, usług komunalnych, czynszu czy wody.

Pierwsze kroki w automatyzowaniu rozliczeń
Sprawne i skuteczne rozliczanie klientów to dla firm z sektora masowych usług nie lada wyzwanie. Początek XXI wieku przyniósł sporo zmian w tym zakresie, wprowadzono systemy informatyczne, które pozwoliły na automatyzację procesu naliczania płatności, wystawiania faktur, agregowania danych na temat wpłat. Ale pierwsze kroki na drodze automatyzacji systemów do masowego rozliczania stawiały już w latach 80. i 90. zakłady energetyczne i firmy telekomunikacyjne. Pierwsze stworzone na ich potrzeby systemy były jednak bardzo kosztowne. Nie wiązały się bowiem z pełną cyfryzacją i powodowały gromadzenie ogromnych ilości dowodów wpłaty, dlatego że zastosowana technologia opierała się na optycznym odczycie dokumentów. Powstałe w firmach centra rozliczeniowe musiały zatrudniać rzeszę pracowników koordynujących cały proces, sprawdzających poprawność odczytów ze skanerów przemysłowych i archiwizujących dokumenty.

Technologie pomagają w rozliczeniach, ale…
Obecny postęp technologiczny nie wymaga już takie angażowania zasobów – ludzkich i finansowych – w proces masowego rozliczania klientów. Co nie znaczy, że firmy zupełnie pozbyły się problemów w tej dziedzinie. Rosnąca liczba klientów powoduje, że problematyczne staje się swobodne konfigurowanie opłat i skuteczny nadzór nad ich pobieraniem. Z racji tego, że system rozliczania opłat za media dotyczy trzech różnych obszarów – bankowego (rejestrowanie wpłat), fakturowania i zarządzania usługami klienta, firmy narażone są na ryzyko niewydolności systemu i powstania niezgodności, a co za tym idzie – strat finansowych.

Kompleksowe wsparcie dla firm
Na oszczędzenie zasobów i czasu pozwalają firmom odpowiednie narzędzia IT, które umożliwiają łatwiejsze agregowanie danych i zarządzanie firmą. Jednym z narzędzi, które służy tym celom, jest stworzony przez Advanced Business Solutions Sp. z o.o. system ABS Billing, wspierający pracę przedsiębiorstw dostarczających media. Rozwiązanie stworzone przez firmę ABS ułatwia procesy związane z obsługą klientów – od momentu złożenia wniosku po rozliczanie okresowych narzędzi za dostawę mediów.

Dwa podstawowe obszary biznesowe, w których wspiera przedsiębiorstwa system ABS Billing to obsługa klienta i fakturowanie należności za media. Gromadzi on wszystkie niezbędne informacje od chwili akwizycji nowego klienta po późniejszą współpracę. Panel Klienta w ramach eBOK umożliwia zdalny dostęp do bieżących danych związanych ze stanem płatności czy statusem zgłoszeń klienta. Rozwiązanie zaprojektowane przez Advanced Business Solutions usprawnia masowe rozliczanie i fakturowanie klientów – zarówno stacjonarnie (biuro), jak i w terenie. System obsługuje dowolną liczbę algorytmów wyliczania należności, opartych o zdefiniowane taryfy opłat. Obsługuje też procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa w zakresie budowy nowych obiektów i linii oraz ich późniejszym serwisowaniem.

Wartość dodana do rozwiązań IT
Firmy, które zainwestują w ABS Billing zyskają nie tylko szansę sprawniejszego zarządzania procesem obsługi klienta oraz efektywnego wyliczania należności i ich fakturowania. System stworzony przez ABS daje również szereg korzyści wynikających z pełnej integracji rozwiązania billingowego z innymi elementami systemu ERP, zwłaszcza z obszarem finansowo-księgowym, remontowym czy gospodarką magazynową. Dodatkowo firmy uzyskują coś jeszcze – profesjonalną obsługę i wsparcie ekspertów Advanced Business Solutions. To szczególnie ważne z punktu widzenia wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych, których dopiero właściwa implementacja pozwala na sprawne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze obsługi klientów i ich rozliczania.

Ostatnie artykuły