Filmy
  • Artykuły
  • Transport pod lupą - czyli o potrzebach przewoźników

Transport pod lupą - czyli o potrzebach przewoźników

Europejski Fundusz Leasingowy zaprezentował Raport Transport pod lupą. Jest to trzecia publikacja sektorowa przygotowana przez EFL w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF).

Raport Transport pod lupą w całości skupia się na branży transportowej. Jest to trzecia już publikacja sektorowa przygotowana przez EFL. MŚP pod lupą - pierwsza publikacja z 2011 r., została w całości poświęcona kondycji polskiego sektora MŚP oraz preferowanym sposobom pozyskiwania środków na rozwój. Rok później, drugi raport - Agro pod lupą - skupiał się na analizie miejsca i roli rolnictwa w polskiej gospodarce, jak również źródłach finansowania inwestycji w gospodarstwach rolnych.

- W 2013 r. postanowiliśmy zwrócić się w kierunku branży transportowej, która wytwarza ok. 10 proc. PKB kraju. Jest też liczącym się pracodawcą, u którego posadę znajduje milion osób, czyli 7,5 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce. Transport pozostaje kluczowym sektorem również dla branży leasingowej. W minionym półroczu pojazdy były motorami wzrostu rynku leasingu i w naszej ocenie w najbliższym czasie sektor ten będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Rynek transportu jest jednym ze strategicznych rynków, w którym EFL chce wzmocnić swoją obecność i wsparcie dla polskich przewoźników, oferując im komplementarne rozwiązania w postaci leasingu, pożyczki, faktoringu i ubezpieczenia – komentuje Radosław Woźniak, Wiceprezes EFL.

W Raporcie Transport pod lupą zaprezentowanym po raz pierwszy 17 września br. wskazano, że większość przedsiębiorców prowadzących działalność w branży transportowej przechodzi aktualnie jeden z trudniejszych momentów w prowadzonym biznesie. Dominują negatywne oceny dotyczące kondycji gospodarki. Przedstawiciele branży transportowej zgodnie twierdzą, że ostatnie półrocze nie sprzyjało ich działalności - minione 6 miesięcy negatywnie komentuje 77 proc. ankietowanych. Pesymistycznie oceniana jest przez ankietowanych również druga część 2013 roku. Zdaniem 42 proc. badanych, sytuacja raczej nie będzie sprzyjać branży i zdecydowanie nie będzie sprzyjać w ocenie 16,3 proc. ankietowanych.
Wśród barier, jakie napotykają w swojej działalności firmy transportowe, niemal jednym głosem przedsiębiorcy wskazują: topniejącą marżę za świadczone usługi (82 proc.), wysoką konkurencję wewnątrz kraju (62,2 proc.), która uruchamia mechanizm dumpingu i jeszcze mocniej wpływa na trudności przedsiębiorstw, nękanie kontrolami (25 proc.), zbyt rozbudowany system przepisów (35,8 proc.), przy jednocześnie wysokich kosztach paliwa (44,6 proc.), ubezpieczeń (15,1 proc.) czy obsługi zatrudnienia (70 proc.).
Mimo tych negatywnych ocen, autorzy raportu Transport pod lupą wskazują, że blisko jedna trzecia przewoźników rozważa podjęcie inwestycji w samochody. Wśród nich blisko 60 proc. przedsiębiorców zamierza skorzystać z finansowania leasingiem, ponad 43 proc. rozważa gotówkę, więcej niż 12 proc. kredyt i niecałe 4 proc. wynajem długoterminowy. Przewoźnicy uważają, że w nadchodzącym roku będą kupować nowe pojazdy, aby uniknąć wyższych stawek myta dla modeli spełniających starsze normy emisji spalin - tak odpowiedziało ponad 30 proc. badanych. Blisko 29 proc. jest zdania, że firmy transportowe zamiast kupować ciężarówki, zaczną je wynajmować.
Chociaż przewoźnicy kupują w znacznej części używane samochody i posługują się głównie gotówką, to aż 55 proc. z nich uważa, że nie ma kłopotów w dostępie do zewnętrznego finansowania. Na trudności w dostępie do finansowania wskazuje 28,5 proc. Wśród najczęściej wymienianych barier finansowania, 52,6 proc. przedsiębiorców wskazało na zaostrzenie kryteriów. 37,7 proc. respondentów stwierdziło, że brakuje ofert dostosowanych do specyfiki branży transportowej, natomiast co czwarty ankietowany narzekał na wysokie koszty zewnętrznego finansowania. Niepewność gospodarcza i obawa przed pogorszeniem sytuacji firmy była barierą do wykorzystania zewnętrznego finansowania dla 22,8 proc. pytanych.

W 2011 roku EFL w ramach współpracy z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju) stworzył Europejski Program Modernizacji Polskich Firm. Celem, który przyświecał temu autorskiemu projektowi, było wspieranie polskich przedsiębiorców poprzez zapewnienie im tanich i łatwo dostępnych narzędzi finansowania inwestycji, edukację oraz wsparcie w rozwoju przedsiębiorczych inicjatyw.

Badania na potrzeby Raportu przeprowadził Instytut Keralla Research. Badanie zostało przeprowadzone metodą ilościową na losowo-kwotowej próbie polskich przewoźników, uwzględniającej strukturę zatrudnienia i flotę. Przeprowadzono je w okresie 27.05 - 5.07.2013 r., na podstawie telefonicznych wywiadów z 1200 firmami transportowymi. W 43 proc. przypadków respondentem był właściciel lub współwłaściciel firmy, w 26 proc. kierownik lub specjalista ds. transportu, natomiast w pozostałych sytuacjach dyrektorzy lub opiekunowie floty.

Ostatnie artykuły