Filmy
  • Artykuły
  • Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z OC?

Kierowcy nie lubią kupować ubezpieczeń samochodowych. Kupują polisę OC, bo muszą. Ubezpieczenia dobrowolne takie jak AC, Assistance czy NNW kierowcy wydają się niejednemu właścicielowi samochodu zbędnym marnowaniem pieniędzy.

OC załatwia sprawę? Niekoniecznie. Czy wiedzą Państwo są wyłączenia odpowiedzialności polisy OC?

Na początku warto uzmysłowić sobie czemu służy OC. Wbrew pozorom nie wszyscy kierowcy rozumieją czym właściwie jest ubezpieczenie OC komunikacyjne. Polisa OC chroni nas od odpowiedzialności finansowej za skutki spowodowanego przez nas wypadku do określonych ustawowo sum gwarancyjnych, które na ten moment wynoszą: 5 mln euro za szkody na osobach i 1 mln euro za szkody w mieniu. Zdarzają się jednak sytuacje w których pomimo posiadania ubezpieczenia OC, kierowcy przyjdzie zapłacić za poczynione szkody z własnej kieszeni.

Wyłączenia odpowiedzialności polisy OC
Ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania jeśli:
1. Ubezpieczony kierowca wyrządził szkody będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
2. Kierowca w wyniku spowodowanego przez siebie wypadku sam zostanie ranny lub uszkodzi pojazd. Odszkodowanie z OC zostanie wypłacone poszkodowanym osobom trzecim (ewentualnie o rekompensatę za doznane szkody mogą wnioskować pasażerowie znajdujący się w chwili wypadku w pojeździe sprawcy). W takiej sytuacji przydałoby się ubezpieczenie AC (uszkodzenia auta sprawcy) oraz NNW kierowcy i pasażera (odszkodowanie jest przyznawane niezależnie od winy, a więc może je otrzymać także sprawca wypadku).
3. W momencie wypadku właściciel pojazdu nie posiadał aktualnego przeglądu technicznego.
4. Sprawca jeździł zimą na letnich oponach.
5. Szkoda powstała wskutek zjechania samochodu z górki z powodu niezaciągniętego hamulca awaryjnego.
6. Pojazdem kierowała osoba nieposiadająca uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Sumy gwarancyjne OC wydają się wysokie, ale wyobraźmy sobie sytuację w której sprawca wjeżdża w autobus pełen ludzi, niszczy pojazd oraz fragment wiaduktu a obrażenia doznaje wielu ludzi. Może się wtedy okazać że rozmiary szkód są wyższe niż suma gwarancyjna OC. W takiej sytuacji kierowca będzie musiał zapłacić nadwyżkę kwoty odszkodowania.

ipolisa.pl

Ostatnie artykuły