Filmy
  • Artykuły
  • Ranking lokat bankowych dla przedsiębiorców

Ranking lokat bankowych dla przedsiębiorców

Banki skupiają się głównie na oferowaniu depozytów klientom indywidualnym. Dlatego też lokaty osób fizycznych stanowią większość na rynku usług bankowych. Jednak przedsiębiorcy także mogą liczyć na atrakcyjną ofertę lokat bankowych.

Przyjrzyjmy się najlepszym lokatom dla firm. Poniżej ranking lokat dla przedsiębiorstw:

Najlepsze lokaty krótkoterminowe
Przedsiębiorcy często chcą lokować swoje oszczędności na dość krótkie okresy, dlatego ranking lokat dla firm otwierają depozyty miesięczne. Najlepsze oprocentowanie na swojej lokacie oferuje Meritum Bank. Lokata ta pozwala osiągnąć oprocentowanie na lokacie w wysokości 4,2%. Na drugim miejscu znalazła się lokata Idea Banku. Oprocentowanie lokaty w Idea wyniosło równe 4%. Na trzecim miejscu uplasował się depozyt Alior Banku gwarantujący oprocentowanie w wysokości 3,75% w skali roku.

Najlepszą lokatą dla przedsiębiorstw na trzy miesiące mógł się pochwalić FM Bank. Bank oferował lokaty z oprocentowaniem wynoszącym 5,4% w skali roku. Drugie miejsce przypadło ofercie Idea Banku. Oprocentowanie lokaty w tym banku wyniosło 4,6%. Trzecie miejsce zajęła lokata Meritum Banku. Przedsiębiorcy mogli na niej dostać 4,5%.

Lokaty dla firm na 6 miesięcy
Jeśli chodzi o najlepsze lokaty dla firm, zakładane na okres 6 miesięcy, to znowu na pierwszym miejscu znalazł się depozyt FM Banku. Był on oprocentowany na 5,5% w skali roku. Na drugim miejscu, w zestawieniu najlepszych lokat dla przedsiębiorstw, uplasowała się lokata Idea Banku. Pozwalała ona zarobić 4,75% w skali roku. Trzecie miejsce przypadło lokacie Meritum Banku, oprocentowanej na 4,4%.

Najlepsze lokaty długoterminowe dla przedsiębiorstw
Lokata, która zapewniała największy zysk spośród ofert na 12 miesięcy była oferowana w FM Banku. Charakteryzowała się ona oprocentowaniem wynoszącym 5,2% w skali roku. Na drugim miejscu sklasyfikowana została lokata Idea Banku posiadająca oprocentowanie 5%. Na trzecim miejscu sklasyfikowane zostały oferty PolBanku oraz Getin Banku. Ich lokata dla firm posiadała oprocentowanie wynoszące 4,5%.

Przedsiębiorcy mogli także założyć atrakcyjne lokaty z terminem zapadalności na 24 miesiące. Liderem w tym zestawieniu okazał się Getin Bank, oferujący swoim klientom oprocentowanie w wysokości 4,5%. Drugie miejsce zajęła lokata bankowa Credit Agricol. Posiadała ona oprocentowanie, które wyniosło 4,2% w skali roku. Na ostatnim miejscu na podium, wśród najlepszych lokat na 24 miesiące, znalazł się ING Bank Śląski. Przedsiębiorcy mogli założyć w ING lokatę z oprocentowaniem na 3,75% w skali roku.

e-lokatybankowe.pl

Ostatnie artykuły