Filmy
  • Artykuły
  • Faktoring może pomóc przedsiębiorcom

Faktoring może pomóc przedsiębiorcom

Ostatnie badania Krajowego Rejestru Długów pokazują, że problemy przedsiębiorców z zatorami płatniczymi nie ustają.

Wpływ na kondycję finansową firmy, zaległości w płatnościach podwykonawcom, brak funduszy na nowe inwestycje – to tylko niektóre z wymienianych skutków zaburzonej płynności finansowej. W takich sytuacjach warto pamiętać o usłudze faktoringu, która funkcjonuje na naszym rynku od ponad 15 lat. Niestety wiedza przedsiębiorców na jej temat jest wciąż niepełna.

Jak podaje najnowszy raport opracowany przez Krajowy Rejestr Długów i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych1, w III kwartale 2012 roku tylko co dziesiąte polskie przedsiębiorstwo nie miało problemów z terminowym uzyskaniem zapłaty od klientów. Tym samym pod koniec września tego roku już 27,7 proc. wszystkich faktur nie zostało uregulowanych, pomimo przekroczenia terminu płatności. Natomiast co piąta polska firma miała 50 proc. i więcej nieuregulowanych należności w swoim portfelu. Jak podaje raport, wpływ na zaistniałą sytuację ma spowolnienie gospodarcze oraz nieustająca obawa przed kryzysem. Jednak pomimo nastających problemów, przedsiębiorcy wierzą, że sytuacja finansowa firm wkrótce się poprawi.

W jaki sposób korzystać z faktoringu?
Wobec trudnej sytuacji na rynku, z pomocą do przedsiębiorców przychodzi faktoring. Jako usługa polegająca na finansowaniu bieżącej działalności firmy oparta na wykupieniu jej wierzytelności przez faktora, doskonale sprawdza się zarówno w przypadku prowadzenia małego jak i dużego biznesu, w okresie koniunktury oraz spowolnienia gospodarczego. Faktoring oferuje możliwość zamiany należności na gotówkę – faktor nabywa od przedsiębiorcy faktury dotyczące wykonanych usług, udzielając z tego tytułu potrzebnego finansowania, co oznacza natychmiastowy wpływ gotówki. Co więcej, faktor zajmuje się administrowaniem wierzytelnościami, prowadząc tym samym bieżącą kontrolę należności kontrahentów.
Na polskim rynku funkcjonuje faktoring niepełny (występuje gdy instytucja finansowa nie przejmuje całkowitego ryzyka transakcji), jak i pełny (przedsiębiorca zabezpiecza swoje należności przed niewypłacalnością odbiorcy, a ryzyko to przejmuje faktor). Wybór odpowiedniej opcji będzie uzależniony od oczekiwań i potrzeb przedsiębiorcy.

-Faktoring w Polsce rozwija się dynamicznie od ponad 15 lat. Jednak mimo długoletniej obecności na krajowym rynku, nadal zauważalny jest niski poziom świadomości tych usług. Przedsiębiorcy często utożsamiają korzystanie z faktoringu ze wskaźnikiem gorszej sytuacji finansowej firmy, natomiast finansowanie działalności za pomocą faktoringu jest domeną również firm o dobrej kondycji finansowej, a sam produkt umożliwia ich rozwój - komentuje Stanisław Atanasow, prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA, spółki faktoringowej należącej do Grupy Europejskiego Funduszu Leasingowego.

materiały: Crédit Agricole

Ostatnie artykuły