Filmy
  • Artykuły
  • Leasing samochodów osobowych i maszyn

Leasing samochodów osobowych i maszyn

Samochody niezmiennie są najpopularniejszym przedmiotem leasingu. Wśród dwóch głównych produktów – leasingu finansowego i operacyjnego – przedsiębiorcy częściej wybierają leasing operacyjny, ze względu na możliwość zaliczenia w koszty całej raty leasingowej.

Wśród wymaganych do uzyskania pozytywnej decyzji leasingowej dokumentów muszą znaleźć się te, które dotyczą przedmiotu leasingu i są wystawiane przez dostawcę (faktura proforma lub zamówienie) oraz dokumenty finansowe klienta, których rodzaj zależy od formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Razem z wnioskiem leasingowym dokumentacja ta stanowi podstawę oceny kredytowej klienta. W przypadku samochodów importowanych, konieczne jest również załączenie potwierdzeń opłaty recyklingowej i akcyzy.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji leasingowej, do zarejestrowania pojazdu niezbędna jest faktura od dostawcy oraz wyciąg ze świadectwa homologacji. Formalności na tym etapie przejmuje na siebie spółka leasingowa. Jeżeli auto jest używane, klient – w większości przypadków – musi liczyć się z dodatkowymi kosztami, związanymi z wyceną pojazdu oraz sprawdzeniem danych w rejestrze zastawów. Warto również uwzględnić dłuższy proces akceptacji takiej transakcji niż przy leasingu nowych samochodów.

Nieznacznie większa jest liczba wymaganych dokumentów, dotyczących używanego auta. O ile pojazd nie jest kupowany od dealera, zazwyczaj należy przedstawić ciągłość faktur dokumentujących prawowite nabycie przedmiotu przez obecnego sprzedającego – oraz kopię dowodu rejestracyjnego. W przypadku samochodów dodatkową opłatę stanowi pokrycie urzędowych kosztów takiej rejestracji.
Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest warunkiem oczywistym. Pojazd może być ubezpieczony przez spółkę leasingową lub – po uprzednim zaakceptowaniu zakresu ubezpieczenia przez finansującego – przez brokera, którego może zaproponować klient. Korzystający często decydują się na dodanie ubezpieczenia do rat leasingowych.

Wymogi dotyczące dokumentacji oraz procedury są w przypadku leasingu maszyn zbliżone do warunków związanych z leasingiem pojazdów. Dłuższy jest czas realizacji takich transakcji, choć zazwyczaj zależy on od rodzaju maszyny i źródła jej pochodzenia (na przykład z importu). Również i w tej grupie aktywów leasing operacyjny jest najbardziej powszechną formą finansowania inwestycji.

Niezależnie od typu przedmiotu, warto skorzystać z ułatwień proponowanych przez finansującego, na przykład w formie e-faktury lub polecenia zapłaty. Większość firm leasingowych swoim stałym klientom oferuje także uproszczone procedury i wymaga zwykle mniejszej liczby dokumentów.

Anna Kamińska,
dyrektor Departamentu Leasingu Detalicznego, ING Lease

Ostatnie artykuły