Filmy
  • Artykuły
  • Leasing pojazdów pod koniec 2010 roku

Leasing pojazdów pod koniec 2010 roku

Związek Polskiego Leasingu opublikował dane dotyczące finansowania środków transportu za trzy ostatnie kwartały br. Z informacji uzyskanych od firm leasingowych stowarzyszonych w ZPL wynika, że polska gospodarka sukcesywnie pnie się w górę. Analizując poszczególne rodzaje środków transportu już teraz można wyciągnąć wnioski, dla kogo rok 2010 zakończy się sukcesem, a kto na osiągnięcie pełnej stabilizacji musi jeszcze poczekać. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja dotycząca poszczególnych firm-członków ZPL. Od lat istnieją liderzy rynku i przynajmniej w tej kategorii nie ma niespodzianek. Jest to również dobra informacja, świadczy ona o tym, że przemijający kryzys nie zachwiał żadnym z polskich gigantów.

Wpływ na odbicie ma przede wszystkim segment pojazdów lekkich, napędzany przez sprzedaż pojazdów societe. Wzrost w tym segmencie wyniósł za trzy kwartały br: +115% r/r (+81% r/r w III kw.). To reakcja na zmiany fiskusa w zakresie odliczania podatku VAT. Do września br. odnotowano łącznie 214,7 tys. rejestracji. jest to wzrost, w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego o 10%. Zwłaszcza widać tu rosnący udział zakupów do firm - 56% w miesiącach VIII-IX. Znaczący udział mają tu rejestracje aut z kratką we wrześniu br. - 7262 szt. - jest to 30,5% wszystkich rejestracji nowych aut. Udział tych pojazdów za 9 miesięcy 2010 roku wynosi 25,4%. Od początku roku zarejestrowano 54 470 aut z kratką, czyli o 174% więcej niż rok temu. W samym wrześniu wzrost wyniósł +47% r/r. Prognozy Związku Polskiego Leasingu zakładają zakupy aut z kratką na poziomie IV kwartału 2009 roku (ok. 8,5 tys. szt. na m-c), co pozwoli w całym 2010 zarejestrować ok. 80 tys. tego rodzaju aut.

Coraz lepsze rezultaty osiąga też segment pojazdów ciężarowych: +3,3% w I kwartale br., +22,1% w II kw. oraz +34,2% w III kw. To już nie tylko efekt niskiej bazy, ale też odbicia na rynku przewozów i poprawiającej się kondycji finansowej firm transportowych.

W strukturze nowej produkcji dla leasingu ruchomości dominuje leasing w PLN. Jego udział wzrósł z 81,5% w ubiegłym roku do 84,5% za I-III Q 2010. Począwszy od II kw. bieżącego roku widzimy stopniowy wzrost zainteresowania przedsiębiorców leasingiem walutowym: 13,5% w Q1, 15,7% w Q2 oraz 16,9% w Q3. Udział leasingu walutowego w finansowaniu ruchomości stale rósł w kolejnych kwartałach 2008 roku, osiągając maksymalny poziom 32,3% w IV kw. 2008 r. Od tego czasu był notowany trend spadkowy, jak się wydaje zatrzymany w I kwartale 2010 roku.

Dziewięcioprocentowy wzrost wartości aktywów wypracowanych przez firmy leasingowe został osiągnięty dzięki bardzo dobrym wynikom poszczególnych firm leasingowych. Szybsze tempo rozwoju notują większe firmy leasingowe. Za trzy pierwsze kwartały bieżącego roku sprzedaż leasingu ruchomości wzrosła u pięciu czołowych firm o +19,6% r/r, podczas gdy wzrost ten dla pozostałej części rynku wyniósł +10,8% r/r. Niekwestionowanym liderem rynku, we wszystkich kategoriach pojazdów, pozostaje nadal Europejski Fundusz Leasingowy, który w pierwszych III kwartałach wyleasingował 17 986 pojazdów.

Finansowanie środków transportu po III kwartale 2010 roku (leasing+pożyczka):
Samochody osobowe:
1.Europejski Fundusz Leasingowy: 8235 szt
2.Raiffeisen Leasing Polska: 4527 szt.
3.Masterlease Polska (Futura): 4301 szt.
4.BZ WBK 3426 szt.
Samochody ciężarowe o masie pow. 3,5 t:
1.Europejski Fundusz Leasingowy: 903 szt.
2.Kredyt Lease Polska: 394 szt.
3.Millenium Leasing: 311 szt.
4.BRE Leasing: 299 szt.
Ciągniki siodłowe:
1.Europejski Fundusz Leasingowy: 979 szt.
2.Millenium Leasing: 836 szt.
3.VB Leasing Polska: 739 szt.
4.Scania Finance: 652 szt.
Naczepy:
1.Europejski Fundusz Leasingowy: 1098 szt.
2.Millenium Leasing: 883
3.BRE Leasing: 862 szt.
4.VB Leasing Polska: 859 szt.

Według ekspertów ZPL do końca 2010 roku utrzyma się wysoki popyt na auta z kratką (średnio 8,5 tys. na m-c w IV kw.). Sfinansowanie przeszło 80 tys. aut osobowych z homologacją ciężarową w 2010 roku przełoży się na gorszy wynik OSD w 2011 roku. Przesunięcie popytu na samochody osobowe nie zrekompensuje w pełni ubytku aut z kratką. Głównymi motorami wzrostu w 2011 roku będą pojazdy ciężarowe (w związku z poprawiającą się sytuacją finansową firm transportowych oraz prognozowanym istotnym wzrostem zamówień) oraz maszyny (potrzeba uzupełnienia / rozbudowy parku maszynowego na skutek rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych i rosnących zamówień krajowych). Około 10% wzrost rynku w 2011 roku będzie korespondował z analogicznym wzrostem inwestycji w gospodarce narodowej.


Michał Bąk
materiały: ZPL

Ostatnie artykuły