Filmy

DaimlerChrysler Bank Polska

DaimlerChrysler Bank Polska, spółka należąca do koncernu finansuje nie tylko sam pojazd, ale również jego wyposażenie dodatkowe i ubezpieczenie.

Wszystkie formalności związane z zawarciem umowy kredytowej są załatwiane na miejscu u wybranego dealera Mercedes-Benz., który pomoże w doborze formy kredytu dostosowanej do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych oraz przygotuje niezbędne dokumenty. Wystarczy tylko wnieść wymagane wpłaty (deklarowany udział własny, prowizja i opłata za Zastaw Rejestrowy) przed odbiorem pojazdu a reszta należności będzie rozłożona na dogodne raty.

Finansowanie może obejmować również koszt wyposażenia dodatkowego oraz ubezpieczenia. Czas trwania umowy kredytowej wynosi od 12 do 72 miesięcy przy czym w przypadku pojazdów używanych okres kredytu i wiek pojazdu nie mogą przekroczyć łącznie 10 lat licząc od daty pierwszej rejestracji. Umowę kredytową mogą zawrzeć osoby fizyczne mające stałe miejsce zameldowania lub firmy z siedzibą na terenie Polski posiadające zdolność kredytową.

Ostatnie artykuły