Filmy
  • Artykuły
  • Wpływ bonus/malus na wysokość ubezpieczenia

Wpływ bonus/malus na wysokość ubezpieczenia

Bonus/malus to system zniżek i zwyżek. Od momentu, w którym zaczynamy jeździć samochodem, ubezpieczyciele dokładnie śledzą naszą karierę za kółkiem i zapamiętują, jak ostrożnymi lub nieostrożnymi jesteśmy kierowcami. Liczba wypadków w danym roku i wszystkich poprzednich latach w dużym stopniu wpływa na cenę naszej polisy w przyszłości.

Kary i nagrody dla kierowców
Ubezpieczyciele stosują wobec swoich klientów system kar i nagród, ponieważ chcą jak najlepiej zabezpieczyć się przed tymi, którzy narażają ich na największe wydatki związane z wypłatą odszkodowań. Kierowcy zwykle mają jednak trudność z ustaleniem, ile tak naprawdę powinni zapłacić za swoją polisę - każde towarzystwo stosuje bowiem swój własny sposób naliczania zniżek i zwyżek.
Zamieszanie związane z różnicami w zniżkach u różnych ubezpieczycieli powstało w 2003 r., kiedy to zmieniła się Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zlikwidowano wtedy jedną powszechnie obowiązującą dla wszystkich towarzystw klasyfikację bonus/malus. Pomimo swobody w ustalaniu klasyfikacji bonus/malus ubezpieczyciele nadal bazują na pierwotnym schemacie, pochodzącym sprzed 2003 r.

W uproszczeniu naliczanie bonus/malus wygląda następująco:
- przy pierwszym ubezpieczeniu płacimy 100 proc. bonus/malus (7. klasa taryfowa),
- przy braku szkód w pierwszym roku, w drugim roku płacimy - 90 proc. (8. klasa taryfowa); jedna szkoda w pierwszym roku w kolejnym - 110 proc. ( 6 klasa tar.),
- brak szkód w drugim i pierwszym roku, w trzecim zapłacimy - 80 proc. (9. klasa tar.); jeśli szkoda wystąpiła w drugim roku, to w trzecim płacimy - 100 proc. (7. klasa tar.),
- w trzecim i dwóch wcześniejszych nie zanotowano szkód, w czwartym - 70 proc. (10. klasa tar.); jeśli szkoda zaistniała w trzecim roku w czwartym powracamy do stawki 90 proc.( 8. klasa tar),
- czwarty i 3 poprzednie bez szkód, w piątym stawka wynosi 60 proc. ( 11. klasa tar.); jeśli wystąpiła szkoda w czwartym roku, w piątym zapłacimy - 80 proc. (9. klasa tar.),
- piąty i cztery poprzednie bez szkód, w szóstym - 50 proc. ( 12. klasa tar.); jeśli szkoda wystąpiła w piątym roku, w szóstym - 70 proc. (10. klasa tar.),
- brak szkód w szóstym i pięciu poprzednich latach, w siódmym stawka wyniesie - 40 proc. (13. klasa tar.); jeśli zanotowaliśmy szkodę w szóstym roku, w siódmym - 60 proc. (11. klasa tar.).

Stawka bonus/malus (S) - określa procent składki podstawowej, który płacimy za ubezpieczenie.
Klasa taryfowa (KT) - jest nazwą danego poziomu zniżek/zwyżek i pojawia się w dokumencie ubezpieczenia. W momencie podpisania pierwszej umowy ubezpieczenia każdy kierowca płaci 100 proc. składki i należy do 7 klasy taryfowej. Jeżeli ma 10 proc. zniżki, to znaczy, że jego stawka wynosi 90 proc., musi opłacić 90 proc. składki podstawowej. W języku firmy ubezpieczeniowej należysz do 7 klasy taryfowej.

Jeśli kilka lat przejeździmy bez szkody i zgromadzimy zniżki zgodnie ze schematem, to jedna szkoda w kolejnym roku powoduje cofnięcie się o jedną klasę taryfową. Jeśli w danym roku zgłosimy ubezpieczycielowi dwie szkody, to możemy być pewni, że zapali nam on żółte światło, jeśli trzy - już pewnie czerwone. Każda kolejna szkoda powoduje, że algorytmy według których ubezpieczyciele policzą naszą następną składkę bardzo się skomplikują, a my musimy być przygotowani, że przyszłoroczna polisa będzie nas kosztować bardzo drogo.

Przykład:
Załóżmy, że w zaświadczeniu od ostatniego ubezpieczyciela, napisano, że przy zawieraniu umowy o ubezpieczenie AC kierowcy uznano 3 lata bezszkodowej jazdy i potwierdzono, że w ostatnim roku również nie odnotowano szkód. Oznacza to, że kierowca posiada w sumie 4 lata bezszkodowe. Tym samym ma 11 klasę taryfową i stawkę 60 proc. Jego zniżka w ubezpieczeniu AC wynosi więc 40 proc.

- Przyznany poziom bonusa zależy od uregulowań poszczególnych towarzystw. W zależności od ubezpieczyciela możesz stracić bądź zyskać co najmniej jedną tzw. klasę taryfową (czyli 10 proc. składki bazowej), czasami dwie (20 proc.), a zdarzają się przypadki, że więcej. Dlatego szukając nowego ubezpieczenia warto porównać oferty także pod kątem BONUS/MALUS. Możemy również skorzystać z gotowych narzędzi. W naszym serwisie kalkulator zwyżek i zniżek jest wbudowany w mechanizm porównujący oferty, zniżki lub zwyżki brane są więc pod uwagę automatycznie. - mówi Wojciech Rabiej z porównywarki rankomat.pl.

Analizuj, co bardziej się opłaca
Historia szkodowości to jeden z głównych elementów, który wpływa na cenę naszych polis. Jeśli po wypadku zgłosisz szkodę ubezpieczycielowi, to oczywiście możesz liczyć na jej naprawienie, ale twój bonus za bezszkodową jazdę zmniejszy się. Konsekwencją może być nawet 50 proc. wzrost składki w przyszłym roku. W takiej sytuacji oszczędność z naprawy, za którą zapłaci ubezpieczyciel, może okazać się mniejsza niż wzrost składki z powodu utraconej zniżki lub przyznanej zwyżki.

Możemy poprosić ubezpieczyciela o wycenę odszkodowania. Na tej podstawie oszacujemy, czy lepiej naprawić szkodę z ubezpieczenia AC, czy też naprawić ją samemu i zaoszczędzić bonus malus. Czyli np. jeżeli miałeś zniżkę w wysokości 60 proc. i płaciłeś składkę 2000 zł, to z reguły możesz się spodziewać, że za rok (przy niezmienionych innych warunkach takich jak np. miejsce zamieszkania) cena polisy wzrośnie o 500, a nawet 1000 zł. Wstępna kalkulacja uszkodzeń da odpowiedź, czy naprawa jest droższa niż ta kwota - jeśli tak, to może warto skorzystać z likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Należy też mieć świadomość, że wycena odszkodowania nie oznacza od razu jego wypłaty
i w konsekwencji utraty zniżki bonus malus. Czasami jednak warto tej kalkulacji dokonać samemu, bo ubezpieczyciel może być na tyle pamiętliwy, że nawet jeśli zgłosiłeś szkodę, ale zrezygnowałeś z odszkodowania, to znajdzie to odzwierciedlenie w twojej składce na kolejny rok.

Warto pamiętać o sposobach na zachowanie zniżek
Opłaca się także pamiętać o kilku innych sposobach na tańsze i lepsze ubezpieczenie auta. Jeśli jako kierowca jesteś poszkodowany w wypadku i chcesz, aby likwidacja szkody nastąpiła w jak najkrótszym czasie, możesz nie korzystać z OC sprawcy, lecz naprawić auto ze swojej polisy AC. Wypłata odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC sprawcy jest bowiem procedurą dużo bardziej złożoną, niż pokrycie kosztów naprawy z twojego autocasco. W takiej sytuacji w większości towarzystw nie stracisz zniżek w ogóle, ponieważ firma ubezpieczeniowa wypłacone odszkodowanie odbierze sobie z polisy OC kierowcy, który spowodował wypadek. Musi jednak zdążyć je odebrać przed rocznicą twojej polisy, ponieważ w przeciwnym przypadku ta szkoda wpłynie na twoje zniżki w AC… Może się też okazać, że jeśli jeździsz bezpiecznie i masz spore zniżki, nieocenione będzie dla ciebie ubezpieczenie od ich utraty. Takie rozwiązanie nie jest co prawda powszechnie oferowane przez wszystkie towarzystwa, ale kierowcom, którzy mają maksymalną ilość zniżek, kliku ubezpieczycieli daje taką możliwość. Dzięki niej, w przypadku szkody popełnionej przez właściciela samochodu lub np. jego syna bądź córkę, którzy dopiero od niedawna posiadają prawo jazdy, zachowuje się dotychczasową maksymalną 60 proc. zniżkę w OC lub/i AC.

Warto także sprawdzać i porównywać oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych, które coraz częściej oferują różnego rodzaju promocje w zakresie bonus/malus. Polega to np. na przypisaniu wypracowanych zniżek do pojazdu, a nie do klienta, w wyniku czego szkoda powstała na jednym z posiadanych pojazdów nie spowoduje utraty zniżek na pozostałych samochodach ubezpieczonych przez ciebie w tym towarzystwie. Ponadto niektóre towarzystwa oferują przenoszenie zniżek za bezszkodową jazdę między małżonkami lub dodatkowe zniżki dla poleconych przez nas osób.

3 mity związane z bonus malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych:
- Szkoda z OC ma wpływ na szkodowość w AC - nieprawda. Zniżki naliczane są osobno dla OC i AC, więc szkoda spowodowana w ramach jednego z tych ubezpieczeń nie wpływa na drugie.
- Po jednej szkodzie traci się wszystkie zniżki - nieprawda. Firma ubezpieczeniowa odejmuje od posiadanej zniżki określony procent zniżek ujęty w zasadach ubezpieczenia.
- Zgłoszenie szkody z assistance ma wpływ na szkodowość - nieprawda. Pomoc można wzywać, ile razy trzeba, nie ma to wpływu na szkodowość.


materiały: rankomat.pl

Ostatnie artykuły