Filmy

Renault Trucks Finance

Spółka wspomaga sprzedaż produktów Renault na polskim rynku. Wąska specjalizacja, jaką obrała firma finansując jedynie środki transportu, umożliwia pełne odzwierciedlenie oczekiwań klientów w naszej ofercie finansowej. Znajomość specyfiki branżowej pozwala na szybkie dopasowanie optymalnego rozwiązania finansowego do zamawianego pojazdu.

O sukcesie naszej firmy świadczy ponad 4000 wyleasingowanych pojazdów poruszających się po polskich drogach, które zostały sfinansowane dzięki wspólnym działaniom koncernu Renault w trosce o stabilność i pewność naszych Klientów.

Leasing operacyjny – polega na oddaniu pojazdu do odpłatnego użytkowania.
Minimalny okres finansowania wynosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli dla samochodów ciężarowych jest to - minimum 24 miesiące, dla ciągników siodłowych, naczep i przyczep - minimum 35 miesięcy. Wszystkie opłaty wnoszone przez Leasingobiorcę w trakcie trwania umowy stanowią koszt uzyskania przychodu.

Leasing finansowy – przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych korzystającego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Rata leasingowa składa się z części odsetkowej oraz kapitałowej. Część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu.
Podatek VAT (22%) od wartości pojazdu i odsetek wpłacany jest przez Korzystającego na początku umowy.

Ostatnie artykuły