Filmy
  • Artykuły
  • Zarządzanie ryzykiem w branży flotowej

Zarządzanie ryzykiem w branży flotowej

Klient firmy Car Fleet Management oczekuje produktu, który pozwoli mu korzystać z samochodu przez określony czas, a jednocześnie daje pewność stabilnych kosztów finansowania i eksploatacji. Rata miesięczna jest stała, niezależnie od cen samochodów używanych, wzrostu stawek serwisu czy kosztów części zamiennych.


Ireneusz Tymiński
Członek Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
General Manager KBC Autolease Polska


Brzmi jak w idealnym świecie, ale taki właśnie jest Full Service Leasing (FSL, inaczej wynajem długoterminowy), czyli produkt firm CFM. Klient otrzymuje swoiste "ubezpieczenie" od rynkowych wahań cen samochodów czy kosztów ich użytkowania. Ryzyka, które pokrywa firma CFM, można podzielić na te związane z finansowaniem oraz ryzyka kosztów eksploatacji.

Ryzykiem finansowym, pokrywanym przez usługę FSL, jest naturalna zmienność stóp rynkowych – stanowcza większość kontraktów to umowy oparte na stałej stopie procentowej. Dzięki temu raz uzgodniona stawka (przy założeniu niezmienności parametrów Czas - Limit przebiegu) obowiązuje przez cały okres trwania kontraktu i umożliwia klientowi dokładne budżetowanie kosztów finansowania pojazdu. To jednak jedynie początek asekuracji w zakresie finansowania. Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest wartość rezydualna pojazdu (ang. RV – Residual Value), czyli wartość pojazdu po zakończeniu kontraktu.

Kontrakty firm CFM w większości mogą być zakwalifikowane jako umowy leasingu operacyjnego – spełniają warunki wymagane przez polskie i międzynarodowe przepisy podatkowe. Są to zarówno ustawy o podatku dochodowym CIT/PIT (tu warto zauważyć, że popularny leasing finansowy jest również kwalifikowany jako operacyjny dla celów podatkowych), ale także ustawa o rachunkowości i przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (gdzie leasingiem operacyjnym jest ewidentnie wyłącznie FSL). Skąd ta rozbieżność między leasingiem operacyjnym jako elementem FSL a tzw. leasingiem operacyjno-finansowym, popularnym od lat w Polsce?

Dochodzimy tu do kolejnego ryzyka związanego z finansowaniem samochodów. FSL to "prawdziwy" leasing operacyjny z ryzykiem wartości rezydualnej po stronie finansującego. W praktyce, każdy pojazd ma określoną indywidualnie wartość rezydualną, tj. prognozowaną wartość rynkową po zakończeniu kontraktu. Uwzględnia ona okres leasingu i założony limit kilometrów. Klient spłaca więc tylko koszty rynkowej utraty wartości danego auta. Jeżeli zaś ceny pojazdów używanych w ciągu 3-4 lat trwania umowy leasingu spadną poniżej założonej RV (czego byliśmy świadkami w ostatnich latach), to finansujący ponosi koszty takich zmian.

FSL pokrywa również ryzyko kosztów odsprzedaży samochodów po okresie leasingu. Nie jest sztuką – nawet w najcięższych dla gospodarki czasach – sprzedać większą liczbę samochodów za bardzo niską cenę. Musimy jednak przyjąć założenie, że zależy nam na uzyskaniu dobrej, czyli możliwie wysokiej ceny. Sprzedaż na rynku wtórnym – szczególnie identycznych pojazdów – może trwać 2-4 miesiące. To generuje oczywiste koszty finansowe: niepracujący kapitał zamrożony w autach czy konieczność dodatkowego ubezpieczenia.

Pokrywane przez firmy CFM ryzyka związane z eksploatacją samochodów, to głównie koszty serwisu, nieprzewidywalności nowych modeli samochodów czy też wydatki na ubezpieczenia. Już na etapie tworzenia oferty to właśnie firma CFM dokonuje projekcji kosztów na cały okres leasingu, aby przedstawić klientowi zryczałtowaną miesięczną opłatę serwisową. Podstawowa kompetencja firmy CFM to szacowanie nakładów na przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne, a także na awarie i naprawy, które mogą wystąpić w okresie leasingu. W zakresie opłaty serwisowej są też zwykle koszty zakupu, sezonowej wymiany i przechowania opon, jak również ubezpieczenie (często w wariancie stałej, wieloletniej stawki), assistance oraz samochód zastępczy.
Największe ryzyka serwisowe wiążą się naturalnie z nowymi modelami samochodów, pojazdami rzadko występującymi na polskim rynku lub należącymi do producentów o słabo rozwiniętej sieci serwisowej. Nie oznacza to jednak, że firmy CFM unikają określonych marek czy modeli, jednak poszczególne ryzyka wyraża końcowa wysokość miesięcznej raty FSL.

Aby stworzyć ofertę, czyli wycenić ryzyka wszystkich elementów tworzących usługę Full Service Leasingu, firma CFM przyjmuje – w porozumieniu z klientem – maksymalny limit kilometrów. To właśnie przebieg samochodu, obok czasu użytkowania, bezpośrednio determinuje wszelkie koszty serwisu, opon czy ryzyka związane z wartością rezydualną. Dla zachowania równowagi, firma CFM pokrywa wszelkie ryzyka przy założeniu tzw. normalnego użytkowania, zgodnego z przeznaczeniem pojazdu oraz przyjętymi parametrami Czas – Przebieg. Odchylenia od ustalonych parametrów wymagają oczywiście weryfikacji ryzyk.

Usługa FSL jest doskonałym narzędziem dla firm aktywnie zarządzających kosztami w aspekcie TCO (z ang. Total Cost of Ownership), czyli całkowitego kosztu utrzymania floty, obejmującego wszystkie kategorie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów.
Kreowanie polityki flotowej, rozwiązań ekologicznych, dobór marek, modeli, rodzaju paliwa oraz ostateczny proces budżetowania, ułatwia klientowi fakt, iż to partner CFM-owy przejmuje ciężar nieprzewidywalności kosztów oraz rynkowych fluktuacji. Na bazie stałej raty FSL niezwykle łatwo jest oceniać praktyki zarządzania oraz wprowadzać zmiany, a ryzyka finansowe i serwisowe po stronie dostawcy, pozwalają klientowi koncentrować się na własnym biznesie.

Ostatnie artykuły