Filmy
  • Artykuły
  • Auta firmowe w zarządzanu zewnętrznym

Auta firmowe w zarządzanu zewnętrznym

Liczba samochodów firmowych obsługiwanych przez firmy car fleet management wyniosła po sześciu miesiącach 2009 r. ponad 130 tys. co daje wzrost wobec stanu na koniec roku 2008 o 5,6 procent - czytamy w raporcie opublikowanym rzez Instytut KerallaResearch za II kwartał br.

Wyhamowanie gospodarcze najmocniej odczuło ok. 1/4 oferentów CFM. Pozostałe firmy utrzymały wypracowane kontrakty, a część pozyskała nowych klientów, dzięki czemu rynek outsourcingu flot zwiększył się o 8809 pojazdów. Nie wiadomo, jaki procent tych flot, to pojazdy nowych klientów, czyli firm przekonanych do outsourcingu w atmosferze kryzysowych oszczędności.

Z wyników spółek CFM, które przekazały pełne dane za oba okresy wiadomo jednak, że wobec grudnia 2008, 10 spółek zanotowało spadki i obsługują floty - łącznie licząc - mniejsze o 1724 samochody. Część tych aut (kontraktów) przejęli inni oferenci, część klientów, którym wygasły kontrakty, najprawdopodobniej zrezygnowała w ogóle z ich przedłużania. W tym samym czasie 20 innych spółek wypracowało wzrost pozyskując wspomniane ponad 8 tys. pojazdów. Cały rynek zanotował wzrost o 1465 klientów (kontraktów). Segment CFM na koniec grudnia 2008 liczył sobie 12 456 klientów oraz 13 921 na koniec czerwca br.

Rynek oferentów
Usługę full service leasing oferowało w Polsce – według naszych wyliczeń – do końca czerwca b.r. 54 dostawców. Na rynku nastąpiły dwie ważniejsze zmiany. W marcu Armada przejęła Car 4 Company powiększając tym samym swój udział w rynku i porfolio klientów, a końcem kwietnia powstała z połączenia dwóch firm spółka Pekao Leasing. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie majątków dawnych firm BPH Leasing oraz dawnego BPH Auto Finance. Utworzony podmiot pod względem posiadanych kapitałów stał się ważniejszym graczem na rynku leasingu. Wpływ tego połączenia na rynek CFM poznamy w najbliższych kwartałach.
Cechą szczególną polskiego rynku CFM pozostaje nadal duże rozdrobnienie i ostra rywalizacja o klientów, co prawdopodobnie, w kontekście zamrożenia decyzji zakupowych w firmach, sprawiło, że niektórzy oferenci - bez fleszy i konferencji - stopniowo wycofują się z rynku.

Najwięksi
Grupę kluczowych operatorów usług CFM w Polsce stanowią firmy Masterlease, LeasePlan oraz Arval. Tylko te trzy firmy łącznie mają w obsłudze więcej, niż połowę aut wszystkich firm zaliczonych do pierwszej dziesiątki rynku. Obsługują ogółem 42 828 samochodów, a kolejnych 7 firm z listy Top 10 obsługuje 41 899. Na dziesięciu największych dostawców CFM przypada 84 727 pojazdów z ponad 130 tys., co daje im 65 proc. udział. Pozostałe 35 proc. rynku obsługują firmy, których floty nie przekraczają 5 tys. pojazdów.
Na odnotowanie zasługują spółki pracujące w programie Toyoty (Toyota Corpo Cars Management), ponieważ łącznie na koniec czerwca 2009 obsługiwały 12 418 pojazdów, co daje im – jeśli policzyć łącznie – aż 9 proc. udział w rynku, co oznacza, że pozostałe 26 proc. obsługuje 19 firm.
Masterlease (Futura Leasing i Prime Car Management) utrzymuje udział 15 proc. i obsługuje już grubo ponad 19 tys. pojazdów. LeasePlan Fleet Management opiekuje się flotami klientów korzystających z 12,9 tys. samochodów firmowych, natomiast Arval zarządza flotą 10,1 tys. samochodów.
Do kolejnych, czołowych oferentów takich, jak ING Car Lease, ALD oraz Daimler Fleet Management - który stracił w ostatnich miesiącach - dołączyły firmy wyraźnie zyskujące, czyli Armada i Carefleet.
Największe pojedyncze floty obsługiwane w formie full service leasingu należą do klientów Transpostu (2117), Toyoty Bielany (1491) oraz Masterlease Polska (1484). Największe pojedyncze floty w wyłącznym zarządzaniu należą do klientów Toyoty Bielany (1311), Toyoty Marki (1073) oraz spółki Samset (672).

Struktura portfela usług
Wśród klientów korzystających z usług firm CFM najwięcej korzysta z full service leasingu. Po pierwszym półroczu tego roku w tej formie outsourcingu jeździ już 95 022 pojazdy firmowe.
Ponad 20 tys. aut jest w wyłącznym zarządzaniu, a 12 127 samochodów klienci opłacają w formie niepełnoobsługowej usługi określanej na krajowym rynku, także jako "niepełny wynajem".
Wśród 130.932 samochodów służbowych obsługiwanych przez operatorów CFM, najrzadziej ich klienci decydują się na najem (dzierżawę pojazdu). Do końca czerwca łącznie firmy CFM obsługiwały w tej formie 2 605 samochodów.

Świadomość klientów
KerallaResearch wprowadziła nowy produkt badawczy typu omnibus. Celem badania jest systematyczny pomiar kondycji i nastrojów zakupowych w mikro, małych i średnich firmach. Poziom znajomości spontanicznej produktu oferowanego przez firmy CFM jest znaczący. Znajomość usługi deklaruje bowiem 57 proc. ankietowanych przedsiębiorstw sektora MSP, z czego 10 proc. nie tylko ją zna, ale też rozważało jej zakup. 40 proc. firm zna usługę, chociaż nigdy nie rozważało jej nabycia. 2 proc. przyznało, że w tej chwili myśli o skorzystaniu z outsourcingu floty, czyli najprawdopodobniej nawiązano w nich kontakt z dostawcami i są to firmy aktualnie szukające najlepszej oferty wynajmu. A 5 proc. firm sektora MSP już korzysta z wynajmu długoterminowego floty.
Przedsiębiorców, którzy nie zetknęli się bliżej z ofertą wynajmu samochodów lub takiej usługi nie kojarzą - jest 43 proc.

Co w przyszłości
Spośród kilku strategicznych obszarów, w których będą realizowane zakupy, w najbliższych 3 miesiącach, badani wskazywali najczęściej dwa: inwestycje w infrastrukturę IT, oprogramowanie oraz w samochody firmowe.
Na 600 badanych, średnio co piąty przedsiębiorca wskazał, że podjęto decyzję, aby w perspektywie trzech miesięcy nabyć samochód do firmy - 22 proc.
Bez wątpienia jednym z naczelnych motywów takiej decyzji, jest "vatowy prezent z kratką", który dano przedsiębiorcom na zaledwie kilka miesięcy. Z badania wynika, że 22 proc. firm na pewno z tego prezentu skorzysta i zbierane od dealerów oferty zrealizuje już jesienią tego roku.materiały: Instytut KerallaResearch

Ostatnie artykuły