Filmy

Leasing 2008 w podsumowaniu ZPL

Po dużych wzrostach roku 2007 w branży leasingowej przyszedł czas spowolnienia. Oczywiście mocno przesadzone wydaje się stwierdzenie, że nastąpił kryzys, jednak znaczny spadek udziału pojazdów użytkowych (najbardziej ciągników siodłowych), przesądził o nienajlepszych wynikach spółek finansujących.Mówiąc o wynikach, należy pamiętać, że spadki dotyczą przede wszystkim porównania z rokiem 2007 (boom gospodarczy). Analizując sytuację polskiego leasingu na przestrzeni ostatnich kilku lat, ciągle widać jego dynamiczny wzrost. Problemem, w ogólnym rozrachunku, dla niektórych firm leasingowych mogą być jedynie wahania kursu euro, które miały wpływ na wartość umów walutowych.

Pomimo tego, że na początku roku 2008 prognozy większości prezesów firm leasingowych, odnośnie finansowania środków transportu, były bardziej optymistyczne niż to się później okazało (wzrost na poziomie 25-35 proc.) pamiętajmy, że znaczne spowolnienie nastąpiło dopiero w połowie roku. Już po tym okresie dokonano korekty i spodziewano się słabszych wyników.

- Dwa pierwsze miesiące 2008 roku były bardzo dobre dla branży leasingowej. Odnotowaliśmy wówczas wzrosty o wartości 25,5 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2007 - mówi Andrzej Krzemiński, w-ce przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL, prezes zarządu Europejskiego Funduszu Leasingowego.Ogólnie, w roku 2008, sfinansowano środki transportu drogowego za 18,7 mld zł (spadek o 3,9 proc.). Nadal udział środków transportu drogowego w stosunku do innych ruchomości (komputery, sprzęt biurowy, transport kolejowy, powietrzny i wodny, urządzenia przemysłowe) był największy (65,73 proc.), ale w stosunku do roku 2007 spadł o 2,99 proc.

- Jako firmy leasingowe jesteśmy uzależnieni od dynamiki inwestycji w danym czasie. Jak dziś obserwujemy naszych klientów widzimy, że firmy wyczekują odkładając decyzje inwestycyjne na przyszłość. Możemy zakładać, że udział leasingu w finansowaniu inwestycji będzie dalej rósł tym bardziej, że zmalała dostępnośc kredytów dla podmiotów gospodarczych - mówi Wojciech Nowacki, w-ce przewodniczący komitetu wykonawczego ZPL, prezes BZ WBK Finanse & Leasing.Analizując dane za 2008 rok dostarczone przez Związek Polskiego Leasingu, widać wyraźnie dużą rozbieżność w leasingu poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego:

- samochody osobowe - 8,14 mld zł (wzrost o 11,3 proc.),
- samochody dostawcze - 2,4 mld zł (wzrost o 2,9 proc.),
- samochody ciężarowe powyżej 3,5 t - 2,3 mld zł (wzrost o 15 proc.),
- ciągniki siodłowe - 3,2 mld zł (spadek o 35,1 proc.),
- przyczepy, naczepy - 1,7 mld zł (spadek o 24,7 proc.),
- autobusy - 578,4 mln zł (wzrost o 98,8 proc.).

Prognozując rynek leasingowy w roku bierzącym należy podkreślić, że nadal istnieją perspektywy do tworzenia nowych obszarów, gdzie możnaby wykorzystać finansowanie zewnętrzne środków transportu drogowego. Przed nami uregulowanie prawno-podatkowe dotyczące leasingu konsumenckiego oraz temat leasingu środków transportu komunikacji zbiorowej i samochodów komunalnych dla gmin.


Zobacz również: Leasing 2009 - wypowiedzi liderów firm leasingowych


(MB)


Ostatnie artykuły