Filmy
  • Artykuły
  • Koniec umowy wynajmu długoterminowego

Koniec umowy wynajmu długoterminowegoZwrot samochodu po zakończeniu umowy bądź przedwczesne zakończenie wynajmu jest kolejną kwestią istotną z punktu widzenia zarówno klienta, jak i leasingodawcy. Standardowa procedura w takiej sytuacji zakłada dokonanie oceny stanu samochodu, w oparciu o normy eksploatacji odpowiadające wiekowi auta oraz ilości przejechanych kilometrów.

Należy zwrócić uwagę na to, czy w umowie jest wyszczególnione czy wyceny kosztów w momencie zwrotu pojazdów dokonuje niezależny rzeczoznawca oraz czy umowa określa możliwość i sposób odwołania się od takiej decyzji. Tylko w takiej sytuacji klient będzie miał gwarancję rzetelnego przeprowadzenia tego typu procedur.

- Precyzyjne określenie tego, co firmy CFM najczęściej określają mianem normalnej eksploatacji, jest bardzo istotne. Uczciwy partner biznesowy powinien zapewnić swojemu klientowi szczegółowy katalog elementów składających się na standardowe zużycie samochodu łącznie z wykazem dopuszczalnych uszkodzeń. Dzięki temu obie strony unikną nieporozumień w przypadku oceny różnego typu rys, zadrapań lub wgnieceń. Z kolei jeśli zdarzy się sytuacja, w której uszkodzenia auta w momencie jego zwrotu naruszają ustalony zakres, klient powinien posiadać pełne informacje dotyczące sposobu pokrycia kosztów. Ta kwestia jest różnie regulowana, w zależności od leasingodawcy - klient może zostać obciążany kosztami naprawy lub kosztami związanymi z utratą wartości samochodu pomniejszonymi o jego amortyzację. Najważniejsze, aby zasady postępowania w takich sytuacjach były od początku współpracy klarowne i świadomie zaakceptowane przez obie strony – mówi Paweł Błaszczak, Head of Sales LeasePlan.

Kwestią, która powinna być określona w umowie są także warunki tzw. early termination czyli przedterminowego zwrotu samochodu. Precyzyjnie uregulowane powinny być tutaj konsekwencje, a więc koszty odstąpienia od umowy przed jej zakończeniem, zarówno w wyniku decyzji biznesowych, jak i wypadków losowych. Jest bardzo istotne, żeby klient miał świadomość warunków oraz kosztów, ponieważ istnieje szereg sytuacji, w których tego typu wiedza oszczędzi mu później niepotrzebnych nerwów i nieporozumień. Na przykład jeśli zdarzy się szkoda całkowita pojazdu, kradzież albo w przypadku, kiedy zwolni się pracownik użytkujący samochód, a na jego miejsce nie planujemy nikogo nowego. Jeśli dostawca usług CFM przewiduje tego typu możliwość, już na etapie podpisywania umowy, oznacza to że traktuje swoich w sposób odpowiedni poważnemu biznesowemu partnerowi.

- Zarówno w przypadku terminowego, jak i wcześniejszego zwrotu samochodu, firma CFM dokonuje rozliczenia ilości przejechanych przez auto kilometrów. Najczęściej stosowany typ umowy leasingowej zakłada leasing na 3 lata i 100 tys. kilometrów. Oznacza to, że jeżeli w czasie określonym w umowie, auto przejedzie więcej niż to było założone, wtedy firma CFM nalicza tzw. overmilage czyli opłatę za dodatkowo przejechane kilometry. Przed wybraniem leasingodawcy warto zatem się upewnić, czy stosuje on również analogiczną zasadę w przypadku, kiedy auto przejedzie mniej kilometrów, niż było to założone w umowie. Tego typu odliczenie jest określane mianem undermilage i jest praktyką powszechną w przypadku liderów rynku CFM – mówi Paweł Błaszczak.

Umowa pomiędzy firmą CFM i klientem powinna również zawierać specyfikę możliwości zmian warunków już w trakcie trwania kontraktu – szczególnie sposób, ilość i zakres zmian oraz to czy umowa uwzględnia nadpłaty i niedopłaty z poprzednich okresów leasingowych. Równie ważne są informacje na temat zasad, na jakich tego typu ustalenia są uwzględniane, wprowadzane oraz zmieniane.

Sprzedaż pojazdu
W przypadku leasingu operacyjnego sprzedaż auta po okresie wynajmu należy do firmy CFM. Jeżeli jednak klient chce umożliwić swoim pracownikom kupno, użytkowanych przez nich samochodów, leasingodawca powinien udostępniać taką możliwość. Z punktu widzenia klienta najważniejsze będzie nie tylko to, czy pracownik będzie mógł odkupić auto, ale również to, czy zostaną mu, w takiej sytuacji, zaproponowane preferencyjne stawki.

- Istotą pełno-obsługowego leasingu operacyjnego jest to, że firma CFM przejmuje na siebie wszelkie kwestie związane z zarządzaniem i bieżącą obsługą floty. Naturalną konsekwencją charakteru działalności firmy CFM powinno być dodatkowe wsparcie techniczne i informacyjne dla klientów oraz użytkowników leasingowanych pojazdów. W szczególności oznacza to łatwy kontakt z jedną osobą, za pośrednictwem której można załatwić wszelkiego rodzaju sprawy związane z flotą. Takie rozwiązanie jest podyktowane wygodą klienta, który uzyskuje tym samym pierwszą pomoc, bez konieczności bycia przełączanym pomiędzy kilkunastoma osobami, z których każda zajmuje się innym obszarem obsługi floty. Taka osoba zajmuje się również dalszym skoordynowaniem wszystkich spraw klienta, tak aby maksymalnie odciążyć go w kwestii administracji floty – mówi Robert Gierszon, Account Manager LeasePlan.

Wsparcie użytkowników oznacza również dostęp do informacji za pośrednictwem takich narzędzi jak Internet, czyli na przykład szczegółowe raporty dostępne Online lub wysyłane droga mailową bezpośrednio do wyznaczonych osób. Bardzo ważne jest także proaktywne przekazywanie potrzebnych klientowi danych np. za pośrednictwem sms’a przypomnienia o wymianie opon czy zbliżającym się przeglądzie.

- Firma CFM powinna służyć klientowi nie tylko pomocą doraźną, w bieżących sprawach związanych z obsługą jego pojazdów, ale również wiedzą ekspercką. Rolą firmy outsourcingującej zarządzanie flotą jest doradzanie klientowi oraz dzielenie się wiedzą swoich ekspertów, w takich kwestiach, jak ograniczanie kosztów generowanych przez flotę czy też wiedzą z zakresu prawo-podatkowego – mówi Paweł Błaszczak.

Podsumowując te rozważania, na wybór godnego zaufania partnera, który będzie w sposób odpowiedzialny opiekował się flotą wpływa ogromna liczba czynników. Najważniejsze, przed podjęciem decyzji, jest dokładne określenie wymagań klienta i specyfiki jego branży. Z drugiej strony należy również zastanowić się nad partnerem finansującym nasze pojazdy. Mniejsze firmy często oferują atrakcyjniejsze stawki, jednak posiadają uboższą ofertę. W przypadku większych firm, nieco wyższe stawki są wynikiem dużo bogatszego zakresu obsługi, w nich zawartego.

materiały: LeasePlan Fleet Management Polska

Ostatnie artykuły