Filmy
  • Artykuły
  • Wynajem długoterminowy w praktyce

Wynajem długoterminowy w praktyceZawarcie korzystnej umowy wynajmu długoterminowego to pierwszy krok związany z posiadaniem nowoczesnej floty pojazdów. Teraz należy pomyśleć o eksploatacji samochodów, zawierając optymalne kontrakty serwisowe. Eksperci LeasePlan odpowiadają na najbardziej nurtujące pytania czytelników:

Prognozowany koszt przeglądów i napraw floty jest jedną z części składowych raty leasingowej. Jednak w zależności od dostawcy, koszt ten może być obliczany w różny sposób. Firma CFM powinna poinformować klienta, jaki zakres napraw jest zawarty w ramach płaconej przez niego raty. Czy są to jedynie standardowe przeglądy, z ograniczonym zakresem części eksploatacyjnych, czy też rata uwzględnia jakieś koszty dodatkowe i jeśli tak, to jakie? W większości umów występuje sformułowanie „normalna eksploatacja”, które może być później różnie rozumiane przez strony umowy.

- Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient zakłada, że klocki hamulcowe będą w jego flocie wymieniane co 30 tys. kilometrów. Okazuje się jednak, że w przypadku jednego samochodu zachodzi potrzeba ich wymiany już po 15 tys. ponieważ kierowca jeździł agresywnie albo dlatego, że część była wadliwa. Kto w takiej sytuacji poniesie koszty serwisowe i czy będzie to zależeć od okoliczności (wina kierowcy, wadliwa część)? Tego typu przypadki powinny być uregulowane w umowie, aby w razie zaistnienia tego typu okoliczności, uniknąć nieporozumień pomiędzy klientem i firmą CFM - mówi Paweł Błaszczak, Head of Sales LeasePlan.

Takiego samego uszczegółowienia wymagają wszystkie kwestie związane z obsługą pojazdu, jak to czy auto będzie serwisowane wyłącznie w autoryzowanych serwisach, czy przy naprawach będą używane jedynie oryginalne części zamienne itp. Dostawca powinien również poinformować klienta o możliwości korzystania z usług dodatkowych np. door-to-door.

- Ważne jest, aby sposób autoryzowania kosztów był dla klienta jasny – ile trwa, w jakim trybie się odbywa – na bieżąco, w ramach podsumowania miesięcznego czy też półrocznego? Równie istotna jest informacja dotycząca tego, w jaki sposób będzie przebiegać weryfikacja i autoryzacja napraw. Wiąże się to ze zdejmowaniem z użytkowników konieczności osobistego załatwiania jakichkolwiek formalności związanych z naprawą. Kontakt z serwisem, z rzeczoznawcą, regularne kontrole punktów serwisowych, to wszystko należy do obowiązków leasingodawcy - mówi Robert Gierszon, Account Manager LeasePlan.

W przypadku niektórych dostawców zdarza się, że naprawy mogą nie być przeprowadzane rzetelnie. Precyzyjnie sformułowana umowa, zawierająca szczegółowe warunki współpracy jest dla klienta zabezpieczeniem. Ustrzeże go przed sytuacją, w której leasingodawca chciałby ograniczyć swoje koszty, poprzez dokonywanie napraw w nieautoryzowanych punktach serwisowych albo przy użyciu nieoryginalnych części zamiennych.
Część umowy opisująca szczegółowe ustalenia dotyczące napraw i przeglądów zawiera również warunki dotyczące eksploatacji opon. Istotne jest to, czy firma CFM daje możliwość wyboru klasy (budżet, medium, premium) oraz producenta opon. Klient powinien zwrócić uwagę na to, czy leasingodawca zakłada limit ich ilości oraz to, w jaki sposób będą one rozliczane.

- Opony są częścią eksploatacyjną auta i jako takie powinny być regularnie wymieniane. Firma CFM, w swojej ofercie może określić ilość opon jako limitowaną bądź nielimitowaną. W przypadku tej drugiej istotne jest, aby klient został poinformowany o tym, co leasingodawca rozumie pod pojęciem „normalna eksploatacja”. Od tego zależy, kto poniesie koszty w przypadku nieprzewidzianej potrzeby wymiany opon. Przykładem sytuacji, która mieści się w definicji „normalnej eksploatacji” jest uszkodzenie opony spowodowane dziurą, czy też koleiną na drodze. Jeśli jednak kierowca uszkodzi oponę nieostrożnie podjeżdżając pod wysoki krawężnik, wtedy koszt jej wymiany leży po stronie klienta – mówi Paweł Błaszczak.

Możliwość wyboru sposobu realizacji sezonowej wymiany opon jest kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę w trakcie porównywania ofert dostawców CFM. Od tego, na jakich zasadach będzie się odbywać wymiana zależy to, w jakim stopniu będzie ona angażować użytkowników aut służbowych. Jeśli wymiana opon będzie dokonywana w ASO, to do kogo będzie należeć koordynacja całego procesu – fleet managera, firmy leasingowej czy też każdy pracownik będzie musiał umówić się sam? Wiele firm CFM oferuje już w tej chwili możliwość odbioru samochodu z siedziby klienta, w celu dokonania zarówno napraw, jak i wymiany opon. Inna możliwość, stosowana najczęściej w przypadku dużych flot, to mobilny punkt serwisowy. Dzięki niemu cała procedura wymiany opon, łącznie z wyważaniem, jest przeprowadzana w siedzibie klienta lub miejscu przez niego wskazanym. Dostawca zapewnia również dostarczenie nowych i odbiór starych opon oraz ich przechowanie. Podobną opcję powinien mieć klient w sytuacji, jeśli któryś z jego samochodów zmieni miejsce eksploatacji i konieczna będzie realokacja opon. Te wszystkie przypadki powinny być uwzględnione przez leasingodawcę w ofercie bądź wskazane jako opcja dodatkowa.

Korzystamy z kart paliwowych
Przy rozpatrywaniu warunków związanych z użytkowaniem karty paliwowej, ważne jest aby klient miał wiedzę dotyczącą zużycia paliwa w swojej flocie. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie rabatów, które są udzielane po przekroczeniu przez firmę określonej kwoty zakupu paliwa. Dostawcy stosują różne polityki jeśli chodzi o sposób ich naliczania – od ceny ze stacji benzynowej, średniej ceny w danym miesięcy, sumy transakcyjnej ze wszystkich stacji itp. Tego typu informacje również powinny zostać klientowi wcześniej udostępnione.

Firma CFM powinna również zapewniać klientowi możliwość monitorowania zużycia paliwa jego floty. Większość leasingodawców oferuje już dostęp do raportów paliwowych za pośrednictwem narzędzi internetowych. Bardziej zaawansowane systemy pozwalają również na dostarczanie ich wskazanym odbiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Warto, aby klient miał możliwość dostosowywania zawartości oraz częstotliwości raportów paliwowych do indywidualnych potrzeb. Część leasingodawców oferuje jedynie raporty stałe i do tego tylko na życzenie klienta. Natomiast szczegółowe zestawienia, uwzględniające dane użytkowników, ilość oraz czas tankowań pozwalają na bieżącą kontrolę floty i w razie potrzeby, na natychmiastową reakcję w przypadku tzw. wyjątków (np. jeśli kierowca mimo braku pozwolenia tankuje auto w piątek o godzinie 20). W zależności od polityki flotowej każda firma będzie potrzebowała indywidualnie dopasowanej tematyki raportów, a wyjście naprzeciw tym potrzebom leży po stronie dostawcy CFM – mówi Robert Gierszon.

Dla klienta ważna będzie również możliwość regulowania terminu płatności oraz sposób, w jaki koszty paliwowe będą przez dostawcę CFM fakturowane. Jeśli leasingodawca umożliwia korzystanie z więcej niż jednej karty, powinien również być w stanie dopasować te aspekty do potrzeb klienta np. wszystkie koszty z kilku kart paliwowych na jednej fakturze, odroczony termin płatności.


materiały: LeasePlan Polska

Ostatnie artykuły