Filmy
  • Artykuły
  • KBC Autolease - nowy gracz na rynku finansowym

KBC Autolease - nowy gracz na rynku finansowymW dniu 22 lipca 2008 r. KBC Autolease, spółka wchodząca w skład Grupy KBC, rozpoczęła oficjalnie działalność w Polsce. Spółka będzie oferować leasing pojazdów z pakietem usług - Full Service Leasing (finansowanie, usługi dodatkowe i ubezpieczenia), a także usługi zarządzania flotą, leasing zwrotny oraz wynajem. Firma wprowadzi również na rynek innowacyjne produkty i usługi.

Zespołem doświadczonych profesjonalistów KBC Autolease Polska pokieruje dyrektor generalny Ireneusz Tymiński. Szerokie doświadczenie w zakresie Full Service Leasingu zdobył zajmując się w ostatnich latach strategiami finansowania i zarządzania flotą w branży konsultingowej.


Ireneusz Tymiński, dyrektor generalny KBC Autolease Polska:
- Grupa KBC Lease, należąca do silnej i finansowo prężnej międzynarodowej Grupy KBC, wybrała Polskę jako miejsce inwestycji w biznes Full Service Leasingu pojazdów. KBC Autolease jest szybko rozwijającą się jednostką KBC Lease, oferującą rozwiązania Full Service Leasingu, zarządzania flotą, leasingu zwrotnego (lease-back) oraz wynajmu pojazdów klientom w Belgii, Luksemburgu i coraz większej liczbie krajów Europy Środkowej i Wschodniej – od teraz również w Polsce. Mamy świadomość, że aby zaznaczyć naszą obecność na rynku, musimy być kreatywni i dostarczać usługi wysokiej jakości. Naszą wizją jest być dobrze rozpoznawanym, proaktywnym i cenionym partnerem dla naszych klientów. Finansowe wsparcie KBC Lease i entuzjazm doświadczonego zespołu to fundamenty dobrego początku naszej działalności.

Polska jest jednym z najliczniej zaludnionych krajów Unii Europejskiej, z szybko rozwijającą się gospodarką. W warunkach intensywnego rozwoju segmentu klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, zewnętrzne finansowanie pojazdów oraz inne usługi związane z flotami wymiernie pomagają firmom skupić się na głównych obszarach ich działalności i generowaniu zysku.
Sprzedaż nowych aut dla firm w Polsce stanowi około 50-60 proc. całkowitej sprzedaży samochodów. Full Service Leasing jest bardzo nowoczesną formą finansowania, a zarządzanie flotami aut firmowych zyskuje na popularności, rozwijając się w tempie 20-30% rocznie. Według aktualnych szacunków, w ten sposób finansowanych jest w Polsce ponad 110 tys. samochodów, a według różnych źródeł liczba ta sięgnie 220 tys. pojazdów do roku 2012.

- KBC Autolease chce zyskać zaufanie klientów poprzez racjonalne podejście i bliską współpracę z klientami. Kolejnym korzystnym czynnikiem budowy długoterminowych relacji z klientami biznesowymi jest finansowa stabilność grupy KBC. Jesteśmy przekonani, że dzięki szerokiemu doświadczeniu zdobytemu wcześniej w innych krajach, KBC Autolease szybko stanie się ważnym graczem na polskim rynku Full Service Leasingu pojazdów, z korzyścią dla klientów - dużych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników i akcjonariuszy - dodał Krzysztof Dzietczenia, dyrektor operacyjny i finansowy KBC Autolease Polska.

KBC Lease zarządza działalnością leasingową wszystkich jednostek grupy KBC, oferując szeroki zakres usług leasingowych (leasing ogólny, Full Service Leasing pojazdów oraz finansowanie dostawców) przez różne kanały: bezpośrednio dostawcom międzynarodowym i lokalnym oraz przez lokalne oddziały banków grupy KBC, a także w systemie sprzedaży bezpośredniej przez oddziały firm leasingowych Grupy KBC.
KBC Lease ma jednostki operacyjne w piętnastu krajach Europy Zachodniej, Środkowej, Wschodniej i Południowej. Zatrudnia około 2 tys. osób, z czego ponad tysiąc osób w Europie Środkowej i Wschodniej. W krajach, w których działa już Grupa KBC Lease, skupia się ona na dalszym rozwijaniu działalności i zwiększaniu udziału w rynku. Jednocześnie KBC Lease planuje dalszy rozwój międzynarodowej działalności, analizując możliwości pojawiające się na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.

KBC Autolease – to określenie działalności Grupy KBC Lease w zakresie Full Service Leasingu pojazdów, oferowanej wieloma kanałami: przede wszystkim poprzez bezpośrednią obsługę klientów oraz sieć oddziałów banków grupy KBC. KBC Autolease zatrudnia ponad 200 pracowników, ma siedzibę w Brukseli i działa w Belgii, Luksemburgu, Czechach, Słowacji i Węgrzech – tj. w krajach, w których funkcjonuje również jej właściciel, Grupa KBC.
Celem KBC jest zbudowanie ogólnoeuropejskiej organizacji, oferującej Full Service Leasing pojazdów, wyznaczającej standardy w dziedzinie jakości, satysfakcji klientów instytucjonalnych (korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw) i partnerów, przy zachowaniu rentowności.

KBC Autolease Polska Sp. z o.o. korzysta z wiedzy i ponad 25-letnich doświadczeń KBC Autolease w Belgii w oferowaniu Full Service Leasingu pojazdów oraz zarządzania flotami szerokiej grupie klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw rożnymi kanałami dystrybucji.

- Wejście na bardzo konkurencyjny motoryzacyjny rynek leasingowy w Polsce dowodzi zaangażowania Grupy KBC Lease w działalność w Polsce, jako rynku o znacznym potencjale rozwojowym. Świadczy to również o długoterminowości strategii inwestycyjnej KBC w regionie Europy Środkowej i Wschodniej – powiedział Wiliam Brondeel, CEO Grupy KBC Lease.

Produkty finansowe KBC Autolease:

Automotiv Plan - polega na doradztwie i wspieraniu rozwoju systemu motywacyjnego pracowników klienta z wykorzystaniem samochodów w formie Full Service Leasingu (poprzez udostępnienie pracownikom wyboru opcji lub nawet modelu samochodu). Samochód służbowy jest dziś jednym z najważniejszych czynników motywujących pracowników. Ta forma niepieniężnego świadczenia zwiększa lojalność pracowników i podnosi zdolność klienta do przyciągania nowych pracowników.

AutoSelect Leasing - to modułowa usługa, która umożliwia klientowi wybranie poszczególnych elementów z oferty Full Service Leasingu i dostosowane jej zakresu do potrzeb operacyjnych firmy.

KBC Autolease Polska będzie oferować usługi poprzez szereg kanałów, tj. sprzedaż bezpośrednią oraz oddziały Kredyt Banku w Polsce.


materiały: KBC Autolease Polska

Ostatnie artykuły