Filmy

Kierowca niepotrzebny?

Trwają prace badawczo - rozwojowe, prowadzone przez MAN Nutzfahrzeuge, mające na celu zapewnienie sprawnych rozwiązań transportowych w przyszłości. Partnerzy inicjatywy naukowo-badawczej AKTIV prezentują pierwsze wyniki swojej dwuletniej pracy. Ich głównymi założeniami jest bezpieczny i ekonomiczny transport.

Zaangażowanie firmy MAN w ramach projektu AKTIV koncentruje się przede wszystkim na kontynuacji prac nad inteligentnymi systemami wspierania kierowcy mającymi na celu zapobieganie wypadkom i zapewnienie płynności ruchu. Firma MAN w tej dziedzinie projektuje głównie system hamulców bezpieczeństwa oraz aktywne rozwiązania pozwalające na utrzymanie pasa ruchu przy pomocy poprzecznego kierowania pojazdem.

System hamulców bezpieczeństwa oparty jest na połączeniu czujników danych radarowych i wideo, dzięki czemu może on identyfikować także obiekty stojące. Odpowiednio wczesne poinformowanie kierowcy o zbliżającej się przeszkodzie pozwoli w przyszłości uniknąć konieczności awaryjnego hamowania. - Firma MAN już sześć lat temu wprowadziła do produkcji seryjnej system wspomagania kierowcy ACC - Adaptive Cruise Control – przyczyniając się istotnie do zapobiegania wypadkom. Przystępując do prac w ramach projektu AKTIV pragniemy kontynuować nasze działania na rzecz zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu i bardziej efektywnego transportu - podkreślił Eberhard Hipp, kierownik działu wstępnych prac rozwojowych w firmie MAN Nutzfahrzeuge, po konferencji prasowej w dniu 25 czerwca 2008.

Kierowanie poprzeczne pojazdu, czyli nieprzekraczanie przez pojazd pasa jazdy, zapewnione jest przy każdej prędkości jazdy dzięki identyfikacji pasa jazdy przez systemy kamer wideo. System ten jest powiązany z systemem kierowania pojazdu i wspomaga kierowcę przy utrzymaniu pasa jazdy. Zwłaszcza w trudnych warunkach panujących na autostradach w rejonie placów budowy kierowanie poprzeczne pojazdu odgrywa bardzo ważną rolę. Dlatego też zagadnienie to będzie przedmiotem badań odrębnego projektu cząstkowego w ramach inicjatywy AKTIV, dedykowanego zarządzaniu ruchem.

W ramach projektu cząstkowego CoCar firma MAN wspólnie z partnerami bada pozytywny wpływ objęcia pojazdów zintegrowanym systemem komunikacji na płynność ruchu. Między innymi analizowana jest możliwość przetwarzania przez obecne lub przyszłe technologie telefonii komórkowej wszystkich danych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania systemu. Na przykładzie dwóch scenariuszy rozwoju transportu przedstawiono sposób przekazywania za pomocą sieci telefonii komórkowej informacji o zdarzeniach drogowych innym pojazdom, co pozwoli zapobiec wypadkom lub powstawaniu korków na drogach.

Systemy wspomagania, nad którymi prowadzone są prace w ramach inicjatywny naukowo-badawczej AKTIV nie mają na celu opracowania w przyszłości systemów automatycznego prowadzenia pojazdów. Koncentrują się one bowiem na stworzeniu systemów idealnego wspomagania i odpowiednio wczesnego informowania kierowcy o istniejących zagrożeniach. Dlatego też w ramach programu AKTIV prowadzone są także prace nad długofalowym oddziaływaniem systemów wspomagania na zachowanie i czujność kierowcy. Odpowiednie testy prowadzone są na symulatorze jazdy pojazdów ciężarowych firmy MAN. - Nie koncentrujemy się na opracowaniu systemów automatycznej jazdy, ale na stworzeniu systemów, które zapewnią rzeczywistą pomoc kierowcy i pozwolą przez to na uniknięcie wypadków - wyjaśnia Hipp - średnio dziewięć z dziesięciu wypadków powstaje w wyniku błędu człowieka. Dlatego też opracowanie nowoczesnych systemów wspomagania kierowców pozwalających na uniknięcie takich często śmiertelnych wypadków traktujemy jako ogromne wyzwanie na przyszłość.

- Zapobieganie wypadkom i korkom na drogach to najważniejsze cele uczestników inicjatywny naukowo-badawczej AKTIV - wyjaśnia Eberhard Hipp. AKTIV jest skrótem utworzonym od nazwy zaplanowanego na cztery lata projektu elastycznych i aktywnych inteligentnych rozwiązań technologicznych dla transportu (Adaptive und kooperative Technologien für den intelligenten Verkehr). W projekcie uczestniczy 29 partnerów, którzy w dniu 25 czerwca 2008 r. zaprezentowali na terenie Federalnego Instytutu Drogownictwa w Bergisch Gladbach pierwsze wyniki prowadzonych w ostatnich dwóch latach prac naukowo - badawczych.

materiały: MAN Nutzfahrzeuge


Ostatnie artykuły