Filmy
  • Artykuły
  • Opony Michelin A2 Energy - testy w Erontrans

Opony Michelin A2 Energy - testy w Erontrans

Firma Michelin przy współpracy z firmą transportowo – logistyczną Erontrans z Gdańska przeprowadziła testy porównawcze opon na zużycie paliwa. Głównym ich celem było zmierzenie, w realnych warunkach pracy, różnicy w zużyciu paliwa między parą identycznych pojazdów wyposażonych w dwa różne zestawy opon.

Erontrans to polskie prywatne przedsiębiorstwo transportowo - logistyczne założone w 1990 r. Świadczy ono szeroki wachlarz usług, od przewozu pojedynczej przesyłki do realizacji skomplikowanych projektów logistycznych. Erontrans działa zarówno na terenie Polski jak i w ruchu międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, krajów Benelux'u, Francji, Włoch i Europy wschodniej. Od 2000 roku firma zmieniła zakres działalności z przewoźnika na operatora logistycznego. Obecnie firma zatrudnia ponad 250 pracowników i posiada 100 ciągników siodłowych wraz z 154 naczepami różnego rodzaju.
Firma Michelin podjęła wszelkie starania, aby testy były jak najbardziej wiarygodne oraz miarodajne. Dlatego dokładnie określono zasady, według których się one odbywały:
· Pojazdy identyczne (marka, model, silnik, przeniesienie napędu, wysokość siodła)
· Pojazdy nie rozprzęgane (ciągnik i naczepa przez cały czas trwania testu w tym samym zestawieniu)
· Pojazdy relatywnie nowe (najlepiej o zbliżonej dacie produkcji z podobnym przebiegiem)
· Pojazdy wykorzystujące przez co najmniej 70% czasu pracy maksymalną ładowność
· Takie same rozłożenie nacisków na osie
· Comiesięczna kontrola ciśnienia
· Kontrola geometrii (z tolerancją pomiędzy 0 & -0.5 mm) oraz równoległość osi (max
różnica 2 mm/m),
· Wymiana filtrów powietrza i paliwa przed testem

Test opon Michelin A2 Energy odbył się pomiędzy 12.10.2006 a 19.01.2007. Użyte zostały zestawy składające się z ciągnika siodłowego MAN TGA 26410 wraz z 3 osiową naczepą - chłodnią marki Kogel. Oba pojazdy poruszały się na stałej trasie Anglia – Francja – Polska przy obciążeniu ok. 90% maksymalnej ładowności.
W połowie testu nastąpiła zamiana ogumienia w zestawach, aby uwzględnić różnicę wynikającą z innej charakterystyki prowadzenia pojazdów przez poszczególnych kierowców.Wyniki testów pokazały, jak wielkie znaczenie ma dla rentowności firmy odpowiedni dobór i eksploatacja ogumienia. Średnia oszczędność paliwa pomiędzy oponami Michelin A2 Energy a najbliższą konkurencją wyniosła aż 7,5%. Taka różnica podczas tylko jednego roku daje oszczędności wynoszące prawie 13 000 złotych netto z jednego zestawu (przy założeniu 130 000 km rocznie oraz cenie za litr paliwa w wysokości 3,6 netto).
Zakładając ten sam przebieg opon, stopień ich bieżnikowalności oraz trwałość karkasu i sumując oszczędności wynikające z różnicy ceny zakupu oraz zużycia paliwa kupując opony Michelin w gamie A2 Energy rocznie firma oszczędza: 1 859 699,57 PLN.

Szczegółowe dane techniczne


źródło: Michelin Polska

Ostatnie artykuły