Filmy
  • Artykuły
  • Finał VIII Olimpiady Techniki Samochodowej

Finał VIII Olimpiady Techniki Samochodowej

Mercedes-Benz od lat wspiera kształcenie młodej kadry technicznej. W tym roku (12 maja br.), po raz drugi, firma DaimlerChrysler Automotive Polska gościła w swojej siedzibie finalistów Olimpiady Techniki Samochodowej.

Olimpiada organizowana jest po raz ósmy (finał poprzedniej edycji również odbył się w siedzibie DCHAP). Eliminacje miały trzy etapy: I - szkolny, II - teoretyczny oraz III - praktyczny – stanowiący jednocześnie finał. W pierwszym, szkolnym etapie szkoły średnie (mechaniczne i samochodowe) we własnym zakresie wybrały po dwóch najlepszych uczniów.
Finaliści szkolnego etapu wzięli udział w II teoretycznym etapie Olimpiady, który był rozgrywką półfinałową. Odbył się on 24 marca 2007 r. w gmachu Politechniki Warszawskiej. Uczniowie musieli odpowiedzieć na 41 pytań obejmujących wiedzę podstawową (m.in. materiałoznawstwo, rysunek techniczny czy techniki wytwarzania) oraz specjalistyczną, czyli budowę, naprawę i eksploatację samochodów.
Do finału zakwalifikowanych zostało 12 uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów. To oni 12 maja w siedzibie DaimlerChrysler Automotive Polska walczyli o miano najlepszego technika samochodowego i musieli wykazać się również praktycznymi umiejętnościami dotyczącymi diagnostyki, obsługi i napraw samochodów. Oceniano właściwy przebieg czynności, w tym prawidłowy dobór i posługiwanie się narzędziami, odpowiednią kolejność działania, umiejętność wnioskowania na podstawie zauważonych objawów zużycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także pozostawiania porządku na stanowisku.
O ostatecznym rezultacie zadecydowała suma punktów uzyskanych w II i III etapie Olimpiady. Najlepszym technikiem okazał się Wojciech Jaszczak z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, którego opiekunem był pan Edward Rymaszewski. Drugie miejsce zajął Maciej Filarek z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, a trzecie - Sebastian Szwed z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie. Wybrano również Samochodową Szkołę Roku 2007 –został nią Zespół Szkół Samochodowych z Bydgoszczy.

Mercedes-Benz od lat wspiera kształcenie młodej kadry technicznej. Od 2004 marka patronuje klasie Mercedes-Benz w Zespole Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie. Już ponad 100 uczniów realizuje wymagany przez MEN program nauczania poszerzony o zajęcia specjalistyczne związane z diagnozą i naprawą samochodów osobowych. Zajęcia z techniki odbywają się w przygotowanej przez szkołę pracowni Mercedes-Benz oraz w Centrum Szkoleniowym DCHAP w Warszawie. Uczniowie oprócz wymaganego przez MEN świadectwa "technika samochodowego", po zdaniu dodatkowego egzaminu uzyskają certyfikat "technika samochodowego Mercedes-Benz".

Pełna lista finalistów – suma wyników z II i III etapu:

1. Wojciech Jaszczak z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 91 pkt.
nauczyciel-opiekun Edward Rymaszewski
2. Maciej Filarek z Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej 78 pkt.
nauczyciel-opiekun Grzegorz Telok
3. Sebastian Szwed z Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie 76 pkt.
nauczyciel-opiekun Jacek Grzegorzewski
4. Arkadiusz Szczotkowski z Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku 75 pkt.
nauczyciele-opiekunowie Andrzej Grzywacz i Wojciech Sikorski
oraz
Michał Wójtowicz z Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu 75 pkt.
nauczyciel-opiekun Dariusz Stępniewski
5. Jakub Rakus z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 w Łodzi 73 pkt.
nauczyciele-opiekunowie Andrzej Łaziński i Krzysztof Pacholski
6. Sławomir Rachwał z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie 72 pkt.
nauczyciel-opiekun Andrzej Pietrzak
7. Leszek Dębek z Zespołu Szkół Zawodowych w Rykach 71 pkt.
nauczyciel-opiekun Leszek Joński
8. Radosław Kaszkur z Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie 69 pkt.
nauczyciel-opiekun Piotr Kasperczyk
9. Adam Goliński z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie 66 pkt.
nauczyciel-opiekun Mariusz Masternak
10. Mateusz Stasiak z Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 2 w Warszawie 64 pkt.
nauczyciel-opiekun Leszek Sokolnicki
11. Jacek Kędzierski z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 we Włodawie 57 pkt.
nauczyciel-opiekun Andrzej Pawluk.

Tytuł Samochodowej Szkoły Roku 2007, uzyskany w wyniku najwyższego rezultatu punktowego uczniów reprezentujących szkołę w olimpiadzie, przypadł Zespołowi Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Ostatnie artykuły