Filmy

Leasing, czy to się opłaca...

Przed podjęciem ważnych decyzji o zakupie środków trwałych do naszej firmy staramy się poznać wszystkie dostępne oferty na rynku. Oprócz wyboru najlepszego produktu, istotną sprawą jest też źródło jego finansowania. Do najbardziej znanych sposobów pozyskania kapitału na inwestycje należy kredyt bankowy lub leasing.

Kredyt czy leasing – oto pytanie, przed którym w przeszłości stanęło zapewne wielu przedsiębiorców. Należy tu zaznaczyć, że zarówno pierwsze jak i drugie narzędzie finansowania przeszło długą ewolucję tak, aby dzisiaj spełniać wymogi współczesnej gospodarki.Kredyt najtańszy
Podstawowym źródłem pozyskania kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw jest tzw. kredyt inwestycyjny. Produkt ten występuje w ofercie wszystkich banków.
Banki, ze względu na ryzyko związane z niespłaceniem kredytu, stawiają firmom (zwłaszcza małym) dość wysokie wymagania. Dla poszczególnych rodzajów branż są zbierane dane o ich rentowności. Na podstawie tych informacji dany sektor gospodarki zaliczany jest do określonej grupy ryzyka kredytowego. Im większe ryzyko udzielenia kredytu, tym wyższe kryteria do spełnienia.
Standardową procedurą w każdym banku jest zgromadzenie jak największej ilości dokumentów potwierdzających wiarygodność podmiotu gospodarczego. Czasami są to nawet kopie umów handlowych i biznes plany. Wszystkie dokumenty są poddawane weryfikacji, więc warto rzetelnie je wypełniać.
Niestety wnioski kredytowe są rozpatrywane dość długo, wynika to z rozbudowanych procedur bankowych.
Jeśli w końcu bank uzna nasze przedsiębiorstwo za wiarygodnego partnera do prowadzenia interesów, możemy sobie pogratulować. Nasz firma jest dochodowa, rokuje nadzieje na dalszy rozwój i przede wszystkim mamy tanie źródło pozyskania kapitału.Leasing dla przedsiębiorczych
Rozważając opłacalność leasingu należy przyjąć nieco inne założenia. Nie w każdym przypadku tani kredyt będzie korzystniejszy od leasingu. Leasing – czyli wynajem, oferuje o wiele większe możliwości jego wykorzystania i jest produktem bardziej elastycznym.
Ta forma finansowania cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców ze względu na bardziej wymierne korzyści podatkowe. Z przepisów prawnych wynika, że środki trwałe, będące własnością firmy (w tym również wzięte na kredyt) musimy amortyzować. W zależności od rodzaju środka trwałego amortyzacja może trwać nawet do 10 lat. Dzięki leasingowi okres ten może się skrócić nawet o połowę. Dla przykładu: standardowy okres amortyzacji środków transportu wynosi 5 lat, w leasingu najkrótsza umowa na tego typu produkt może być zawarta na 2 lata.
Im wyższe czynsze leasingowe tym krótszy okres ich spłaty. Jednak należy pamiętać, że opłacalność leasingu w dużej mierze zależy od dochodowości firmy. Wysokie czynsze leasingowe pomniejszają podstawę opodatkowania, jednak znacznie obciążają budżet przedsiębiorstwa. Krótki okres trwania umowy opłaca się tylko firmom o najwyższych dochodach.
Elastyczna oferta pozwala również na dostosowanie czynszów leasingowych do indywidualnych potrzeb klienta. Mogą one być progresywne lub degresywne, a także obniżane w okresach mniejszej rentowności firmy.
Leasingowanie środków trwałych ma też inne zalety. Cechą charakterystyczną tego typu umów jest krótszy okres decyzyjny dla uruchomienia finansowania. Pod względem zabezpieczenia umowy leasing jest bezpieczniejszym sposobem finansowania, gdyż zastaw stanowi tylko weksel przedsiębiorcy oraz przedmiot umowy.

(MB)

Ostatnie artykuły