Filmy
  • Artykuły
  • Rynek wynajmu długoterminowego samochodów - podsumowanie roku

Rynek wynajmu długoterminowego samochodów - podsumowanie roku

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego samochodów może zaliczyć rok 2016 do bardzo udanych. Tempo jej rozwoju osiągnęło poziom 11,5% r/r i zwiększało się w każdym kolejnym kwartale roku.

Według informacji PZWLP, co piąty nowy samochód osobowy kupowany w minionym roku przez firmy i przedsiębiorców w Polsce, znajdował się w wynajmie długoterminowym. Znaczenie tej formy finansowania flot dla kondycji rynku motoryzacyjnego w kraju jest z roku na rok coraz większe. W ostatnim roku branża zakupiła o ponad 1/5 więcej nowych aut osobowych niż rok wcześniej i aż o ponad 1/3 więcej niż 2 lata temu. Wysokie tempo wzrostu odnotował także rynek Rent a Car, który zgodnie z danymi dużych sieciowych wypożyczalni samochodów należących do PZWLP, w 2016r. urósł o 19,7% r/r. Branża motoryzacyjna w Polsce na długo zapamięta rok 2016, który zapisze się jako jeden z najlepszych w jej historii, z powodu od dawna nie notowanego poziomu sprzedaży nowych samochodów osobowych. W minionym roku z polskich salonów wyjechało bowiem aż 416 tys. aut, z czego aż ponad 2/3 (67,7%), czyli 281,7 tys., zostało nabyte przez klientów instytucjonalnych (firmy). W porównaniu z 2015r. sprzedaż była aż o ponad 61 tys. większa. Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost ten wygenerowały przede wszystkim firmy, które łącznie nabyły blisko 50,5 tys. samochodów osobowych więcej, niż rok wcześniej.

Rok 2016 był również bardzo udany dla branży wynajmu długoterminowego (CFM) samochodów. Z tej formy finansowania pojazdów służbowych skorzystał bowiem już co piąty przedsiębiorca, nabywający na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nowe auta osobowe. W minionym roku branża wynajmu długoterminowego zakupiła w polskich salonach 54 tys. samochodów osobowych. Liczba ta jest o ponad 1/5 (21,1%) większa niż w roku 2015 oraz o ponad 1/3 większa niż 2 lata temu. W 2016 r. branża miała 19,2% udział w łącznej sprzedaży aut osobowych do firm.
Na wciąż dynamicznie rosnącą popularność usług CFM wśród firm i przedsiębiorców w Polsce, zarówno w dużych korporacjach, jak i w sektorze MŚP, wskazuje również tempo wzrostu branży wynajmu długoterminowego w 2016r., które wyniosło aż 11,5% r/r. Oznacza to, że łączna liczba samochodów w najważniejszej z usług CFM, czyli Full Serwis Leasingu, była na koniec grudnia minionego roku o ponad 12 tys. (12.225) większa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Dynamika rozwoju branży rosła w każdym kolejnym kwartale 2016 r.

- Wysokie i wciąż rosnące tempo wzrostu liczby aut w wynajmie długoterminowym jest potwierdzeniem, że branża ta ma przed sobą nadal bardzo duży potencjał, a rynek w Polsce jest jeszcze wciąż mocno nienasycony – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Jeszcze dekadę temu wynajem długoterminowy był usługą znaną niemalże wyłącznie międzynarodowym korporacjom, obecnie z rozwiązania tego korzysta już co piąta firma z sektora MŚP, a branża CFM generuje znaczącą, bo ok. 20-procentową część całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm. Należy się spodziewać, że w perspektywie najbliższych kilku lat znacząco wzrośnie odsetek małych i średnich firm korzystających z tej formy finansowania floty. Dalszemu szybkiemu rozwojowi usług CFM w Polsce będzie sprzyjał coraz bardziej widoczny wśród przedsiębiorców w naszym kraju trend, polegający na odchodzeniu od modelu posiadania aut na rzecz ich używania oraz kompleksowej obsługi przez zewnętrzną, wyspecjalizowaną firmę. Wynajem długoterminowy samochodów doskonale się w ten trend wpisuje. Branża będzie również odgrywała coraz bardziej istotną rolę dla całego rynku motoryzacyjnego – i chodzi tu nie tylko o rosnący udział w sprzedaży nowych samochodów. Należy bowiem pamiętać, że wynajem długoterminowy jest usługą, która składa się nie tylko z finansowania aut, ale i szeregu dodatkowych świadczeń związanych z obsługą floty. Większa liczba zakupionych samochodów oznacza zatem zawsze także większą ilość pojazdów naprawianych w serwisach, większy wolumen nabywanych do nich opon, ubezpieczeń itd.

Na koniec 2016 roku należące do PZWLP firmy wynajmu długoterminowego, reprezentujące ok. 80% tego rynku w Polsce, dysponowały łączna flotą niemalże 132 tys. (131.995) samochodów. Zdecydowana większość z nich, bo aż 89,6%, znajdowała się w usłudze Full Serwis Leasingu, gwarantującej nie tylko finansowanie aut służbowych w ramach leasingu operacyjnego, ale również pełną obsługę administracyjną i serwisową samochodów. Pozostałą część floty, a więc 10,4%, stanowiły auta znajdujące się w usłudze Leasingu z Serwisem, która podobnie jak Full Serwis Leasing, zapewnia przedsiębiorcy zewnętrzne finansowanie aut flotowych, jednakże z częściowym zakresem ich obsługi (np. tylko serwis mechaniczny wraz z ubezpieczeniem i assistance).

Auta ekologiczne nadal z marginalnym udziałem, ale ich liczba rośnie
2016 rok nie przyniósł istotnych zmian jeśli chodzi o najchętniej wykorzystywane rodzaje napędów w łącznej flocie pojazdów firm PZWLP w wynajmie długoterminowym. Najpopularniejsze są wciąż samochody wyposażone w silniki wysokoprężne (Diesla), które stanowią 70,8% całego parku aut. Zmiany technologiczne zachodzące w ostatnich latach w silnikach benzynowych, powodujące znaczące obniżenie poziomu spalania, a w efekcie zbliżenie kosztów ich eksploatacji do Diesli, dotychczas nie wpłynęły na wzrost odsetka aut tego typu w wynajmie długoterminowym. Na koniec grudnia minionego roku silniki benzynowe występowały w przypadku 28,9% samochodów. Udział samochodów ekologicznych, a więc z silnikami hybrydowymi i elektrycznymi, pozostawał wciąż na marginalnym wręcz poziomie 0,3%, ale ich liczba znacząco wzrosła, bo o blisko 1/3 (29,7%) w stosunku do stanu z końca roku 2015. Aut z napędami hybrydowymi było 382, a elektrycznymi 20.

- Popularność aut ekologicznych we flotach nie wzrośnie w istotny sposób do momentu, w którym użytkowanie tego typu samochodów nie stanie się dla przedsiębiorców opłacalne pod względem ekonomicznym – mówi Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska Fleet Management. – Cena aut ekologicznych, w szczególności elektrycznych, jest bowiem wciąż dużo wyższa od samochodów o porównywalnych parametrach z klasycznymi napędami. Konieczne jest wprowadzenie dla firm wykorzystujących takie pojazdy szeregu ulg i ułatwień, np. podatkowych, rekompensujących wysokie koszty finansowania tego typu aut. Bardzo istotną kwestią jest również rozbudowa wciąż bardzo ubogiej infrastruktury publicznego ładowania samochodów elektrycznych, pozwalającej na ich komfortową codzienną eksploatację.

Na koniec 2016 roku w gronie najpopularniejszych samochodów wykorzystywanych w wynajmie długoterminowym znalazły się: Skoda Octavia, Ford Focus, Toyota Yaris, Skoda Fabia i Opel Astra. Branża Rent a Car urosła o 19,7% r/r 2016 rok przyniósł także powody do zadowolenia dla branży Rent a Car w Polsce, która na podstawie danych 8 dużych, sieciowych (polskich i międzynarodowych) wypożyczalni samochodów należących do PZWLP, odnotowała na koniec grudnia tempo rozwoju (wzrost łącznej liczby aut) na poziomie 19,7% r/r. Łączna flota skupionych w organizacji wypożyczalni aut, czyli Avis, Budget, Express, Hertz, PANEK, Rentis, Sixt oraz 99rent wyniosła nieco ponad 13,4 tys. samochodów (13.422).

Co ważnego wydarzyło się w 2016r., a czego należy się spodziewać w bieżącym roku?
Rok 2016 upłynął bez istotnych zmian w przepisach dotyczących samochodów służbowych. Stabilizacja pod względem prawnym i podatkowym jest według ekspertów PZWLP zawsze ważnym czynnikiem, który sprzyja rozwojowi branży wynajmu długoterminowego i Rent a Car. Do ważniejszych zjawisk minionego roku należy zaliczyć wzrost stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Ponadto, warta odnotowania jest również zapowiedź rządowego programu rozwoju elektromobilności w Polsce. Wreszcie, trendy, o których jeszcze rok temu cała branża motoryzacyjna w Polsce wypowiadała się raczej w kategoriach odległej przyszłości, jak np. car sharing, stały się rzeczywistością już w 2016 roku. Na rynku pojawiły się bowiem pierwsze usługi car sharingu, zarówno dla osób prywatnych, w postaci współdzielonych aut miejskich (np. usługa Traficar w Krakowie), jak i klientów firmowych, świadczone przez firmy CFM.

- Do najbardziej istotnych wydarzeń w 2017 roku należy z pewnością planowana zmiana przepisów w zakresie akcyzy od samochodów – mówi Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Service Lease Polska. – Należy się również spodziewać dalszego wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Pod względem rozliczeń podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodów służbowych, rok 2017 będzie bardzo stabilny, ponieważ obowiązujący dotychczas w tym zakresie stan prawny zostanie utrzymany do końca roku 2019. Ważnym wydarzeniem, które w efekcie mogłoby znacząco wpłynąć na przyśpieszenie wzrostu liczby aut ekologicznych we flotach, byłoby wcielenie w życie zapowiedzianego przez stronę rządową programu rozwoju elektromobilności. Dla branży flotowej w szczególności istotna jest w tym przypadku rozbudowa infrastruktury publicznego ładowania samochodów elektrycznych oraz wprowadzenie ułatwień i ulg dla przedsiębiorców, zachęcających ich do korzystania z samochodów elektrycznych.

W 2016 roku liczba członków PZWLP powiększyła się o 1 firmę. Do organizacji przystąpiła kolejna polska, sieciowa wypożyczalnia samochodów Rentis, dzięki czemu PZWLP skupia obecnie 22 firmy. W efekcie dynamicznego rozwoju skupianej w Związku branży wynajmu długoterminowego aut oraz Rent a Car, znaczenie organizacji dla całego rynku motoryzacyjnego w Polsce nieustannie rośnie. Biorąc pod uwagę całokształt działalności 22 firm należących do Związku, a więc przede wszystkim usługi wynajmu krótko-, średnio- i długoterminowego samochodów, ale również klasyczny leasing finansowy aut, firmy PZWLP zakupiły w roku 2016 łącznie 100 tys. nowych samochodów osobowych (więcej o 35,7% niż w 2015r.). Oznacza to, że ponad 1/3 (35,5%) nowych aut osobowych kupowanych w minionym roku przez przedsiębiorców w polskich salonach zostało nabyte przez firmy należące do PZWLP*, a ich udział w tym zakresie w porównaniu do 2015 r. zwiększył się o 3,5%.

*- Firmy PKO Leasing, Volkswagen Leasing, mLeasing i Raiffeisen Leasing Polska są również członkami ZPL (Związku Polskiego Leasingu).

Ostatnie artykuły