Filmy

Koniec kłopotów Volkswagena?

KBA wydał wszystkie niezbędne urzędowe zezwolenia na dokonanie czynności serwisowych w pojazdach z silnikami Diesla typu EA189. W najbliższych tygodniach poszczególne marki koncernu, w ścisłym uzgodnieniu z odpowiednimi urzędami, będą sukcesywnie informować o akcji wszystkich posiadaczy odpowiednich pojazdów w Europie i na świecie. Następnie klienci będą mogli uzgodnić termin swojej wizyty w dowolnym autoryzowanym serwisie.

W Polsce klienci są informowani o akcji serwisowej w dwóch etapach. Wszyscy posiadacze samochodów, których dotyczy ta sprawa, w ramach pierwszego etapu zostali już wiosną zawiadomieni pismem o treści uzgodnionej z odpowiednimi urzędami, że ich samochód podlega akcji serwisowej. Po wydaniu przez KBA zezwoleń na zastosowanie rozwiązań technicznych dotyczących wszystkich modeli, klienci są proszeni w drugim piśmie o ustalenie terminu wizyty w autoryzowanym serwisie, który sami wybiorą.

Tak jak poprzednio, KBA potwierdził, że wdrożone czynności serwisowe nie spowodują niekorzystnych zmian zużycia paliwa, osiągów czy poziomu hałasu, a samochody będę spełniać wymagane prawem normy, w tym dotyczące emisji spalin.

Volkswagen bardzo aktywnie pracował nad wprowadzeniem czynności serwisowych i dokona zmian we wszystkich pojazdach, których dotyczy sprawa emisji tlenków azotu. Klienci nie poniosą żadnych kosztów związanych z wdrażaniem tych modyfikacji. Poza tym, w ramach akcji klientom zostanie stworzona możliwość bezpłatnego skorzystania z odpowiedniego środka komunikacji zastępczej. Wdrażanie niezbędnych czynności serwisowych odbywa się w całej Europie zgodnie z planem uzgodnionym z KBA, dotyczącym terminów i zakresu działań.

Zezwolenie wydane przez KBA nie dotyczy samochodów w USA i w Kanadzie. Ponadto akcja przywoławcza i modyfikacje pojazdów z silnikami EA189 nie rozpoczęły się dotąd w Korei Południowej.

Ostatnie artykuły