Filmy
  • Aktualności
  • Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom leasingu

Konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom leasingu

Kontynuując cykl międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych szeroko rozumianym normom rachunkowości NORA, Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce organizuje we Wrocławiu w dniach 5 - 7 listopada 2007 r. VIII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat: LEASING - aspekty prawne, księgowe i podatkowe. Konferencja służy wymianie poglądów, doświadczeń i prezentacji wyników badań naukowych oraz dyskusji nad skutecznością rozwiązań legislacyjnych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo – Wschodniej i Unii Europejskiej. Tematykę tegorocznej konferencji wybrano w związku z potrzebą włączenia się do powszechnej dyskusji nad projektem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5, który poświecony został problematyce leasingu.
Wiecej informacji na: www.nora.ae.wroc.pl

Ostatnie artykuły