Filmy

Udany rok dla Volvo Trucks

Nigdy przedtem, w fabrykach Volvo Trucks na całym świecie, nie wyprodukowano tak dużej liczby pojazdów ciężarowych, jak w roku ubiegłym. Wysoki poziom produkcji to skutek nie tylko zwiększonego popytu, jaki odnotowano w krajach Europy Wschodniej i Ameryki Północnej. W 2006 r. firma Volvo Trucks dostarczyła ponad 105 000 samochodów ciężarowych, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do roku 2005. Zapotrzebowanie na ciężkie samochody ciężarowe w Europie, gdzie w ubiegłym roku dostawy wzrosły o 15%, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Tradycyjnie, wzrost popytu odnotowały silne rynki we Francji, Niemczech i w Holandii, jednocześnie bardzo pozytywny trend w sprzedaży pojazdów utrzymuje się w Europie Wschodniej. Największy wzrost wielkości dostaw odnotowano w 2006 r. w Rosji i w Polsce, o 82% i 56% odpowiednio.

Ostatnie artykuły