Filmy
  • Artykuły
  • Cztery kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze AC

Cztery kwestie, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze AC

Kierowcy chcący zwiększyć zakres ochrony ubezpieczeniowej, decydują się na wykupienie AC. Ubezpieczenie autocasco zapewnia dostęp do środków finansowych wówczas, gdy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń losowych – także z winy samego właściciela pojazdu.

Zanim jednak zdecydujesz się na podpisanie umowy, zwróć uwagę na kilka istotnych kwestii:

Musisz pamiętać, że każda firma ubezpieczeniowa posiada indywidualne warunki polisy AC. Inaczej może to wyglądać w przypadku Generali, inaczej w przypadku Link4 czy MTU. ubezpieczenia, choć podobne, mogą różnić się zakresem Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia.



1. Zakres polisy AC

Zakres ubezpieczenia AC jest jedną z kluczowych kwestii. To od niego trzeba zacząć, by mieć pewność właściwego wyboru. Pamiętaj, że nie zawsze koniecznością jest pełny zakres ubezpieczenia, tak samo jak nie zawsze wystarczy wariant mini. Musisz więc dokładnie określić swoje potrzeby jako kierowcy oraz właściciela pojazdu. Zastanów się, jak szeroka ma być ochrona ubezpieczeniowa. Czy ma tylko obejmować kradzież i akty wandalizmu? Czy może chcesz zabezpieczyć samochód w razie kolizji drogowej z twojej winy? A może zależy ci także na ochronie przed gradem czy powodzią?

2. Wysokość udziału własnego w szkodzie

Decydując się na ubezpieczenie AC, musisz zwrócić uwagę na wysokość udziału własnego. Ubezpieczyciel może kusić niższą składką w zamian za podwyższenie jego wysokości. Musisz jednak dokładnie przeanalizować tę sytuację. Wysoki udział własny w szkodzie może oznaczać dla ciebie konieczność pokrywania szkód we własnym zakresie. Pamiętaj, że udział własny to część szkody, którą zobowiązujesz się pokryć z własnych środków. Wypłata świadczenia nie będzie więc możliwa.

3. Wyłączenia od odpowiedzialności

Wyłączenia od odpowiedzialności dotyczą każdej firmy ubezpieczeniowej. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na PZU czy MTU, ubezpieczenia nie zawsze będą obowiązywały. Chodzi głównie o sytuacje, w których spowodujesz kolizję pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. By uniknąć rozczarowania, zajrzyj ponownie do OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia).

4. Wysokość franszyzy integralnej

Franszyza integralna jest dolnym limitem, poniżej którego ubezpieczyciel nie bierze na siebie odpowiedzialności. W praktyce oznacza to, że za niektóre usterki czy szkody musisz zapłacić we własnym zakresie.
Jeżeli chcesz, by firma ubezpieczeniowa wzięła na siebie całkowitą odpowiedzialność, szukaj oferty uwzględniającej franszyzę integralną na poziomie 0 proc.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie AC?
Jeśli chcesz wybrać najlepsze ubezpieczenie AC, zacznij od analizy swoich oczekiwań. Określając zakres ochrony, łatwiej dotrzesz do ofert spełniających ustalone przez ciebie kryteria. Dopiero na tym etapie możesz porównać dostępne propozycje, biorąc pod uwagę również kwestie wysokości składki.

By ułatwić sobie porównanie ofert cenowych, możesz skorzystać z internetowych porównywarek czy kalkulatorów. Wystarczy podać wiarygodne dane, by uzyskać informację o wysokości składki AC u konkretnej firmy ubezpieczeniowej.

Ostatnie artykuły