Filmy
  • Artykuły
  • Najważniejsze w ubezpieczeniach OC

Najważniejsze w ubezpieczeniach OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularnie zwane OC, powinien posiadać każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, jest zapisany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Fakt posiadania tego ubezpieczenia może być kontrolowany przez różnego rodzaje instytucje państwowe, a jego brak skutkuje dotkliwą karą finansową, nakładaną na właściciela pojazdu. Należy więc pamiętać o konieczności zachowania kontynuacji ubezpieczenia dla posiadanych pojazdów, nawet wtedy, gdy nie są one używane. Polisa OC powinna być zawarta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Polisa OC jest związana z konkretnym samochodem, a nie jej kierowcą. Oznacza to tyle, że w wyniku powstania szkody, firma ubezpieczeniowa wypłaci poszkodowanym należne im odszkodowanie za poniesione straty. Zakres odpowiedzialności z zakresu OC jest ustalony odgórnie w ustawie, dlatego jest on taki sam u poszczególnych ubezpieczycieli. Z tego powodu, jedynym kryterium, jakie warto brać pod uwagę w wyborze polisy OC, jest cena takiej polisy. Koszty ubezpieczenia w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych potrafią bardzo mocno różnić się od siebie. Dodatkowo każda firma w nieco inny sposób dokonuje kalkulacji kosztów. Warto wiedzieć, że wpływ na jej wysokość ma tak wiele różnych parametrów, które nie pozwoliłyby na to, aby samodzielnie wyliczyć ubezpieczenie OC Kalkulator jest takim właśnie przyrządem, który umożliwia precyzyjnie i w szybki sposób poznać wysokość składki, jaką należałoby opłacić.

Okres obowiązywania umowy OC określony jest na 12 miesięcy, ulega on przedłużeniu automatycznie na kolejne lata, jeśli wcześniej nie zostanie wypowiedziana polisa. Aby zrezygnować z danego ubezpieczyciela, należy najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie obowiązywania polisy, złożyć pisemne wypowiedzenie.

Umowa ubezpieczenia OC podąża za samochodem, tzn., że polisa OC jest sprzedawana razem z pojazdem. Tylko od nowego nabywcy będzie zależało, czy skorzysta z tej polisy, czy też ją wypowie. Nowe przepisy, które obowiązują od niedawna, pozwalają na podjęcie tej decyzji praktycznie w każdym momencie trwania umowy OC. W przypadku nabycia auta z ważną polisą OC, nie ulega ona również automatycznemu przedłużeniu na następny okres.

Koszty wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC w niektórych przypadkach mogą być dość duże, dlatego warto zadać sobie nieco trudu, by znaleźć najkorzystniejsza ofertę. Jednym ze wspomnianych narzędzi jest kalkulator OC. Pozwoli on znaleźć najlepszą w danej chwili na rynku ofertę OC. Nie warto też trzymać się jednej firmy przez kolejne okresy ubezpieczenia, lecz za każdym razem szukać najlepszej oferty.

Ostatnie artykuły