Filmy

Potrzebny leasing?

Każda firma prędzej czy później staje przed dylematem związanym z kupnem samochodu. Nie zawsze jednak dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji planów. Z myślą o nich powstały różne formy finansowania, a jedną z najpopularniejszych jest właśnie leasing. Na czym polega i dlaczego warto z niego skorzystać?

Z roku na rok leasing zyskuje w naszym kraju na popularności, a dochody firm leasingowych rosną w szybkim tempie. Powodem większego zainteresowanie tą formą finansowania jest fakt, że stanowi ona świetną alternatywę dla tych, którzy nie zdołali uzyskać kredytu bankowego. Słowo leasing pochodzi od angielskiego lease oznaczającego wynajem, dzierżawę i faktycznie jest to pewna forma wynajmu. Umożliwia leasingobiorcy korzystanie z danego środka trwałego, przez określony w umowie czas, w zamian za spłacanie rat. W leasing można wziąć różne dobra ruchome, zarówno nowe jak i używane. Mogą to być środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, itp., a także nieruchomości (lokale, budynki, działki, zakłady produkcyjne itp.). Najczęściej jednak środkami trwałymi, których dotyczy leasing są samochody. Przy czym mogą to być zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze, ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, autobusy i pojazdy specjalistyczne.
Istnieją różne rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Znacznie większym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców cieszy się ten drugi. Charakteryzuje się on krótszym okresem trwania umowy niż wynosi okres gospodarczej używalności danego przedmiotu (ale nie mniejszym niż 40% normatywnego czasu amortyzacji). W czasie trwania umowy nie następuje spłata pełnej wartości przedmiotu. Najczęściej przedmiotem takiego leasingu są rzeczy o wysokiej wartości początkowej, które mogą być po wygaśnięciu umowy użytkowane przez kolejne osoby. W tym przypadku przedmiot leasingu zostaje zwrócony leasingodawcy (chyba, że strony umówią się inaczej). To on jest jego właścicielem i on ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Z kolei leasingobiorca może do kosztów uzyskania przychodu wliczyć czynsz inicjalny (opłatę pobieraną przy zawieraniu umowy), płacone co miesiąc raty (w całości), koszty użytkowania auta oraz opłaty manipulacyjne związane z umową. Ten rodzaj leasingu będzie korzystny dla leasingobiorcy, któremu zależy na jak najmniejszym angażowaniu środków finansowych przy zawieraniu umowy, ponieważ podatek VAT jest naliczany stopniowo do każdej raty, a nie z góry przy pierwszej z nich, co ma miejsce przy leasingu finansowym. Inną różnicą między tymi dwiema formami finansowania jest to, że w przypadku leasingu finansowego jego przedmiot uznawany jest za składnik majątku leasingobiorcy, a więc to on będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu nie będzie wliczać się cała rata, a jedynie jej część odsetkowa oraz koszty użytkowania samochodu. Okres trwania umowy zbliżony jest do okresu użytkowania rzeczy. - W przypadku leasingu operacyjnego, jeśli spłacimy wszystkie raty, to mamy możliwość zwrócenia samochodu lub wykupienia go po bardzo niskiej cenie np. 1% wartości auta, a w przypadku leasingu finansowego, po spłacie rat auto zostaje na nas przepisane – mówi Małgorzata Słodownik z serwisu Flotis.pl - Konieczność posiadania wkładu własnego jest uzależniona od firmy leasingowej. Niektóre firmy oczekują wpłaty w wysokości 10 – 20% wartości auta, te których usługi oferujemy naszym klientom nie stawiają takich wymagań.

Leasing jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż daje możliwość korzystania z nowego samochodu bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość, a warunkiem jest spłacanie zaciągniętego zobowiązania tylko przez określony czas. Jest skierowany zarówno do tych, którzy mają już staż na rynku, dysponują określonym kapitałem finansowym i chcą poszerzać swoją działalność poprzez inwestowanie, jak również do nowopowstałych firm, które potrzebują różnych maszyn i samochodów, do rozpoczęcia funkcjonowania.

motoleasing.pl

Ostatnie artykuły