Filmy
  • Artykuły
  • Konsekwencje niepłacenia rat leasingowych

Konsekwencje niepłacenia rat leasingowych

Trudna sytuacja finansowa, problemy z utrzymaniem płynności - w obecnych czasach to określenia spędzające sen z powiek niejednego przedsiębiorcy. Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy problem ze spłaceniem raty leasingowej?

Leasing to umowa, w ramach której finansujący przekazuje korzystającemu prawo do używania określonego przedmiotu leasingu przez ustalony okres, w zamian za ustalone raty leasingowe. W przypadku firm Car Fleet Management mówi się o tzw. pełno-obsługowym leasingu operacyjnym zwanym inaczej Full Sevice Leasingiem lub leasingu finansowym.

Terminowa zapłata rat za leasingowane auto jest podstawowym obowiązkiem korzystającego, wynikającym z zawartej umowy. Konsekwencje, wynikające z uchybienia temu obowiązkowi są określone w pierwszej kolejności w umowie leasingu, także w przepisach prawa.

- W przypadku, gdy korzystający nie zapłacił co najmniej jednej raty, a finansujący zamierza z tego powodu wypowiedzieć umowę leasingu, powinien wyznaczyć korzystającemu na piśmie odpowiedni termin dodatkowy, do zapłacenia zaległości. Termin ma być odpowiedni, co oznacza, że nie może być on zbyt krótki np. liczony w godzinach. Najczęściej ten dodatkowy termin jest już z góry określony w umowie leasingu i korzystający wie, ile będzie miał czasu na zapłatę zaległości, aby uniknąć wypowiedzenia. W wezwaniu powinna znaleźć się również informacja, że w razie nie dokonania zapłaty w tym terminie, finansujący wypowie umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. - mówi Magdalena Kawczyńska, Doradca Prawny LeasePlan Fleet Management.

Umowa leasingu nie może być dla leasingobiorcy mniej korzystna niż przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli tak jest, to takie postawienia są w świetle prawa nieważne. Wezwanie do zapłaty i termin jej dokonania nie mogą być przekazane telefonicznie. Nie można także wypowiedzieć umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty. Może ona przewidywać okres wypowiedzenia lub możliwość ustalenia, że niezapłacenie dopiero dwóch i więcej rat będzie skutkowało wyznaczeniem przez finansującego dodatkowego terminu.

W przypadku leasingu finansowego skutkiem wypowiedzenia umowy, z powodu niezapłacenia rat za samochód, jest obowiązek zapłacenia przez korzystającego wszystkich, przewidzianych umową, a niezapłaconych rat. Zostaną one jednak pomniejszone o korzyści, jakie klient uzyskał, w związku ze spłaceniem pojazdu przed umówionym terminem. Korzystający musi też oczywiście zwrócić auto firmie leasingowej np.

- Umowa leasingu zawarta została na 36 miesięcy. Korzystający nie zapłacił 25. raty (poprzednie 24 regulował w terminie). Finansujący (po uprzednim wezwaniu do jej zapłaty!) wypowiada umowę. Korzystający ma obowiązek zapłacić 12 pozostałych do zapłacenia rat. Należna finansującemu kwota powinna zostać pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu leasingu (jako korzyść uzyskana przez finansującego). Jeśli finansujący wzywa do zapłaty całej kwoty, korzystający może się bronić na drodze sądowej. - wyjaśnia Jakub Bartosiak z Działu Prawnego LeasePlan.

W przypadku leasingu operacyjnego musimy dodatkowo wziąć pod uwagę wymogi stawiane przez ustawę o rachunkowości. Jeśli dochodzi do wypowiedzenia umowy z powodu nie płacenia rat leasingowych, klient zobowiązany jest do zapłaty firmie leasingowej określonego w umowie procentu pozostałych do końca umowy rat.

- W praktyce wypowiedzenie umowy leasingu jest rozwiązaniem ostatecznym. Celem leasingodawcy jest przecież utrzymanie długofalowych relacji z klientem. Jako firma musimy zawsze pamiętać o tym, że działamy nie tylko w sektorze leasingowym, ale przede wszystkim, że jest to branża usługowa. Oznacza to, że niezależnie od tego, jak doskonałą będziemy mieli ofertę, jeśli nie będzie ona poparta profesjonalną obsługą, to nie odniesiemy sukcesu. Poprzez profesjonalną obsługę rozumiem natomiast zarówno dostosowywanie się do potrzeb klientów, jak i umiejętność elastycznego podejścia, w sytuacji kiedy borykają się oni z trudnościami finansowymi. W takich sytuacjach proponujemy na przykład rozłożenie większych płatności na raty. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że aby pozostać wiarygodnym dostawcą musimy również na czas regulować należności względem naszych dostawców. - powiedział Artur Sulewski, Dyrektor Handlowy w LeasePlan Fleet Management.

materiały: LeasePlan Fleet Management Polska

Ostatnie artykuły