Filmy

VB Leasing, kolejny rok wzrostu

W dniu 6 lutego br. w Warszawie zarząd spółki VB Leasing podsumował ubiegły rok. Jak mówią szefowie firmy, 2007 r. dla VB Leasing był okresem stabilnego wzrostu i umacniania pozycji rynkowej. Spółka podpisała ok. 13,8 tys. nowych umów i przekazała w leasing aktywa o łącznej wartości ponad 1,59 mld zł.


Od lewej: Tomasz Woźny, dyrektor Departamentu Car Fleet Management i Stefan Buczek, dyr. Departamentu Współpracy VB Leasing


Zdaniem zarządu VB Leasing wzrost udziału leasingu w polskim rynku usług finansowych i rekordowe wyniki spółki to efekt wzrostu gospodarczego oraz rozwój inwestycji w związku z przygotowaniami do Euro 2012. VB Lesing działa głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, stąd ich aktywność przechodzi bezpośrednio na obroty spółki.- W 2007 r., po raz pierwszy w historii spółki przekazaliśmy w leasing aktywa o wartości ponad 1,5 mld zł. 48-proc. wzrost sprzedaży oznacza, że w dalszym ciągu rozwijamy się bardzo dynamicznie – podkreśla Krzysztof Famulski, członek Zarządu VB Leasing Polska

Przeważają środki transportu
Cechą charakterystyczną portfela spółki jest dynamiczny wzrost poszczególnych segmentów:
1. O 54 proc. zwiększyła się wartość finansowanych przez firmę pojazdów (w roku 2006 wzrost wyniósł 42 proc.),
- samochody osobowe - wzrost 42 proc. (z ok. 180 mln zł w roku 2006 do ok. 255 mln w roku ubiegłym),
- ciężkie środki transportu (samochody dostawcze i ciężarowe) - wzrost o blisko 30 proc. (z ponad 451 mln zł w 2006 r. do ponad 585 mln zł).
2. Wartość leasingowanych maszyn i urządzeń wzrosła o ok. 42 proc. (z 327 mln zł w 2006 r. do 465,53 mln zł w 2007 r.) O wyniku tym zadecydowały bardzo dobre efekty sprzedażowe spółki w segmentach: maszyn rolniczych (wzrost o 196 proc.), budowlanych (wzrost o 48 proc.) i sprzętu medycznego (wzrost o 25 proc.).
3. Pozostałą niewielką część portfela VB Leasing stanowi sprzęt IT (0,4 proc.) i inne środki trwałe (1,9 proc.).

Większą dostępność oferty VB Leasing umożliwia ciągły rozwój sieci sprzedaży i wzrost liczby zatrudnionych doradców. W I połowie 2007 r. wdrożony został innowacyjny kanał sprzedaży i komunikacji z klientem – Contact Center, który już po pierwszym półroczu funkcjonowania uzyskał ok. 1,7 proc. udziału w sprzedaży spółki. W 2008 r. VB Leasing zamierza umacniać się w północnej i północno-wschodniej części kraju.- Naszym strategicznym zadaniem w minionym roku był wewnętrzny rozwój organizacji i wdrożenie regulacji Basel II. Chcemy sprostać rosnącym oczekiwaniom rynku, dlatego zwiększamy kadrę specjalistów i rozbudowujemy wewnętrzną strukturę administracyjną i systemową – mówi Marek Bauer, członek Zarządu VB Leasing Polska

Z optymizmem w przyszłość
Jak mówi Krzysztof Famulski, w 2008 roku spółka chce nadal umacniać swoją pozycje na rynku. Plany zakładają przekazanie aktyw o wartości ponad 2 mld zł., planuje się podpisanie 16 tys. nowych umów.
Strategia VB Leasing przewiduje m.in.: w dalszym ciągu rozwój sieci sprzedaży i Contact Center, nowe kooperacje - produkty brandowe i kanały dystrybucji, a także standaryzację i upraszczanie procedur przy zawieraniu umów. Dużą uwagę poświęca się na rozwój produktu flotowego (CFM), spółka chce rozwinąć usługi w zakresie długoterminowego wynajmu pojazdów.
Szefowie VB Leasing zakładają, że w 2008 r. nadal będą się rozwijać, choć dynamika rynku nie będzie już tak wysoka (wzrost ok. 25-30 proc.). Motorem napędowym gospodarki niewątpliwie są inwestycje, jednak wg prognoz finansowanie środków transportu w 2008 roku głównie będzie dotyczyć samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń - te rynki nadal wykazują duże rezerwy.

wykresy graficzne

materiały: VB Leasing Polska

Czytaj także: Wyniki VB Leasing za 2006 r.

Ostatnie artykuły