Filmy

Leasing znowu najlepszy

Opierając się na danych uzyskanych ze Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, który skupia obecnie 34 firmy, przedstawiamy Państwu wyniki poszczególnych spółek. Jak podkreśla Andrzej Sugajski, dyrektor ZPL – wyniki branży w 2006 r. są najlepsze w historii leasingu w Polsce. Wartość leasingu na rynku ruchomości wyniosła 21,5 mld. zł i przekroczyła tym samym magiczna granicę 20 mld. zł. Rekordowe jest również tempo wzrostu całego rynku – 32% w porównaniu do roku ubiegłego, a w odniesieniu do rynku wszystkich ruchomości nawet 41%.Narzędzia finansowania środków transportu zasadniczo możemy podzielić na trzy grupy. Niekwestionowanym liderem jest leasing, który pod względem wartości sprzedaży wyprzedza kredyt oraz wynajem długoterminowy (w tym CFM). W strukturze wyleasingowanych ruchomości nadal przeważają środki transportu drogowego, które w 2006 r. zajęły 61,9%. W tej grupie przedmiotów przeważają pojazdy o DMC powyżej 3,5 t – 39%. Jest to więc sygnał, że typowa usługa leasingowa nadal w największym stopniu dotyczy samochodów użytkowych.W 2006 r. wartość portfela tego rodzaju umów wynosiła 2,4 mld. zł. Niewątpliwie wpływ na to miała poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i rozwój przedsiębiorstw.
Na drugim miejscu pod względem leasingu pojazdów plasują się samochody osobowe. Udział tego segmentu środków transportu wyniósł w 2006 r. 36%. Wartość umów leasingowych osobówek wyniosła 4,4 mld. zł.Pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku (15,8 %) ma Europejski Fundusz Leasingowy. Na drugim miejscu znajduje się Raiffeisen Leasing (11,9 %). Trzecie miejsce zajął BRE Leasing (9,1 %), czwarte – Millennium Leasing (6,2 %), piąte – BZWBK (5,9 %), szóste – VB LEASiNG (5,9 %). Kolejne miejsca należą do: BPH Leasing (4,9 %), Bankowego Funduszu Leasingowego (3,7 %), Pekao Leasing (3,5 %), Volkswagen Leasing 3,4 %. Pozostałe 29,6 % rynku usług leasingowych znajduje się w rękach mniejszych podmiotów finansowych.
Dla porównania warto przytoczyc dane dotyczące kredytów udzielanych na środki transportu. w 2006 r. banki udzieliły swoim klientom pożyczek na sumę około 5,4 mln. zł. W większosci kredytowano pojazdy używane. Liderami zeszłorocznej sprzedaży okazały się: Santander Consumer Bank, Getin Bank, GE Money Bank oraz Volkswagen Bank. Banki związane z firmami motoryzacyjnymi uplasowały się na dalszych pozycjach.

(MB)

Ostatnie artykuły